РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ЯК СКЛАДОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

ЗаявникІванова Майя Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 3. Науково-інформаційні ресурси наукових бібліотек в системі соціально-правових комунікацій
Назва доповідіРОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ЯК СКЛАДОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 002.63

Іванова Майя Вікторівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0243-3478,
наукова співробітниця,
організаційний відділ,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: ivanova@nbuv.gov.ua

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ЯК СКЛАДОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Визначено актуальність захисту національного культурного надбання після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зазначено на необхідності створення Національної електронної бібліотеки України. Розглянуто питання нормативно-правового забезпечення щодо створення електронної бібліотеки. Окреслено коло проблематики, які не були реалізовані в цільових програмах по створенню Національної електронної бібліотеки.
Ключові слова: електронна бібліотека, збереження національної пам’яті, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, російська агресія.

UDC 002.63

Maiia Ivanova,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0243-3478,
Research Associate,
Department of organizational,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: ivanova@nbuv.gov.ua

THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC LIBRARY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF WAR AS A COMPONENT OF PRESERVING NATIONAL IDENTITY

The urgency of protecting the national cultural heritage after the full-scale invasion of the Russian Federation is determined. The need to create the National Electronic Library of Ukraine was noted. The issue of regulatory and legal support for the creation of an electronic library was considered. The range of issues that were not implemented in the target programs for the creation of the National Electronic Library is outlined.
Keywords: electronic library, preservation of national memory, National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi, russian aggression.