САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЯ ЛЮДИНИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ Я-ОБРАЗУ

ЗаявникГах Ігорь Петрович (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 3. Науково-інформаційні ресурси наукових бібліотек в системі соціально-правових комунікацій
Назва доповідіСАМОІДЕНТИФІКАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЯ ЛЮДИНИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ Я-ОБРАЗУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 004.7-028.63:026:34:316
Ігор Гах,
ORCID 0000-0002-7283-1239,
молодший науковий співробітник,
Відділ програмно-комунікаційного забезпечення,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
e-mail: ipgakh@gmail.com

САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЯ ЛЮДИНИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ Я-ОБРАЗУ
Освітлено питання самоідентифікації людини шляхом побудови Я-Образу, що створюється користувачами соціальних мереж в Інтернеті з метою самопрезентації та пошуку своєї ідентичності. Простежено, як формується Я-Образ.
Ключові слова: соціальні мережі, комунікація, Я-Образ, самоактуалізація, самоідентифікація, контекстно-візуальний аналіз.

Інформаційне суспільство передбачає розмивання ідентичності і поступову втрату цінностей, які заповнюються за рахунок орієнтирів, які людина вловлює, перебуваючи в соціальних мережах і порівнюючи свою сторінку зі сторінками інших користувачів. Проблема самоідентифікації (формування та побудова Я-образу) розкривається в аналізі нового типу свідомості «людини в мережі», а соціальні мережі виступають одним з інструментів з відстеження змін даного багатоаспектного процесу.
Основний поділ Я-образів відбувається за статтю та віком користувачів. В результаті можемо виділити п'ять узагальнених Я-образів.
Наведемо їх короткий опис і відмінні риси:
1) Активна столична молодь. Даний Я-Образ найбільш яскраво і детально представлений в соціальних мережах. Його представники звикли транслювати основну інформацію про своє життя на сторінки в соцмережі. У них широке коло інтересів і активна життєва позиція, це більшою мірою комунікабельні люди. Про їх емоційну відкритість свідчать і такі ознаки, як посмішка на фото, найбільш повно представлена особиста інформація, велика кількість фотографій.
2) Молоді люди з слабкою ідентичністю. Ця сукупність репрезентує, з одного боку, підлітків з розмитою ідентичністю, з іншого боку, демонструє окремий тип поведінки в соціальних мережах і під час реєстрації освоює навички самопрезентації. До цього Я-Образу відноситься молодь переважно чоловічої статі (60,5% - юнаки). У них найчастіше зустрічаються псевдоніми, кожен п'ятий використовує скорочений варіант написання імені. Дані практики приховування можуть свідчити про несталу ідентичність, пошук себе, експериментування над поданням себе іншим, використання різного роду символів, за які можна заховати справжнє обличчя внаслідок відсутності його чітких характеристик.
3) Провінційна молодь. Цьому Я-Образу властивий схожий набір характеристик незалежно від статі. Він являє собою досить гармонійне поєднання ідентичностей з високою оцінкою сімейних цінностей і цінностей сучасного масового суспільства. Молоді провінціали високо цінують сім'ю, шлюб і родинні узи. У них високий відсоток вказівки «сім'ї та дітей» в графі «головне в житті». Яскравими подіями для них виступають поїздки в столицю або за кордон, сімейні свята, свята в честь ініціації - останній дзвоник, випускний, весілля. Вони більш відкриті емоційно, з перейнятими у батьків цінностями, але при цьому прагнуть до саморозвитку і активно користуються сучасними технологіями.
4) Користувачі-«обивателі». Даний Я-Образ властивий в трохи більшою мірою чоловікам старшого віку, вони не дуже активно ведуть свої сторінки в соціальних мережах. Представники цієї групи не роблять селфі і ніяк не обробляють свою профільну фотографію, вважаючи за краще зніматися в приміщеннях і найчастіше - в самоті. У кожного десятого на профільній фотографії серйозний вираз обличчя. Цей сегмент в переважній більшості вказує своє повне ім'я. Найчастіше це користувач спадкоємець повсякденних практик привитих в дитинстві, найчастіше - в радянському культурному просторі. Він більшою мірою конформен і прагне бути як всі.
5) Активні «дорослі». Я-Образ включає в себе представників старшого покоління з високою активністю в соціальних мережах. Практично всі представники Я-Образу вказують свої повні ім'я та прізвище. Стрічка ведеться досить активно, коло інтересів чітко окреслено - це гумор, ностальгія по молодості, репости цікавих статей, новини, політика, патріотизм, освітлення економічних і соціальних проблем. Даний Я-Образ являє собою наступний набір ідентичностей: сім'янин, громадянин з активною життєвою позицією, мандрівник, господиня і мати, кулінар-аматор, дачник, патріот, вірний друг, емоційно-відкритий городянин.
Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що соціальні мережі є новим майданчиком для демонстрації людиною своєї ідентичності і, в якійсь мірі, інструмент її конструювання. Я-Образ, створюваний індивідом в соціальній мережі, є ідеалізованим відображенням набору особистісних характеристик, представлених з найбільш вигідної сторони. Користувач, свідомо чи ні, переносить свої установки, інтереси, життєву стратегію на Я-Образ, в результаті чого більшість сторінок в соціальних мережах є віртуальними портретами людей, наближеними до реальності і в той же час відбивають уявлення про ідеальний Я. Навіть навмисне відхилення від справжнього Я характеризує людину з певних сторін, що свідчить про його індивідуальний шлях пошуку ідентичності. У зв'язку з цим вивчення сторінок користувачів соціальних мереж представляє окремий інтерес, особливо в довгостроковій перспективі.

UDC 004.7-028.63:004.057.4:026:34
Ihor Gah,
ORCID 0000-0002-7283-1239,
Junior Research Fellow,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: ipgakh@gmail.com

SELF-IDENTIFICATION AND COMMUNICATION OF HUMANS IN SOCIAL NETWORKS BY CONSTRUCTION OF I-IMAGE
The issue of human self-identification by constructing a I-Image created by users of social networks on the Internet in order to self-present and search for their identity is covered. It is traced how the I-Image is formed.
Keywords: social networks, communication, I-Image, self-actualization, self-identification, context-visual analysis.