Результати біобібліографічної діяльності обласних універсальних наукових бібліотек України як джерело формування контенту Українського національного біографічного архіву

ЗаявникЯценко Олег Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 7. Українська біографіка в контексті наукових і культурних зв’язків країн і народів Центрально-Східної Європи
Назва доповідіРезультати біобібліографічної діяльності обласних універсальних наукових бібліотек України як джерело формування контенту Українського національного біографічного архіву
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 016(048.2):025:027:929](477)

Яценко Олег Миколайович,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4277-1869,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу,
відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: olehjats@bigmir.net

РЕЗУЛЬТАТИ БІОБІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ КОНТЕНТУ «УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО БІОГРАФІЧНОГО АРХІВУ»

Означено сучасний стан біобібліографічної діяльності обласних універсальних наукових бібліотек України. Висловлено пропозиції використання напрацювань книгозбірень у цій ділянці при формуванні електронного ресурсу «Український національний біографічний архів».
Ключові слова: біобібліографічна діяльність, обласні універсальні наукові бібліотеки України, ресурси біобібліографічної інформації, Український національний біографічний архів.

Постановка проблеми. Не зважаючи на скрутні умови 2020–2023 рр., пов’язані з епідемією COVID-19 і повномасштабним вторгненням РФ в Україну, фахівцями відділу формування біобібліографічних інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень НБУВ зроблено активні кроки в процесах вдосконалення «Українського національного біографічного архіву» (далі – УНБА): здійснюється інтенсифікація процесів наповнення фактографічними й повнотекстовими матеріалами баз даних «Персоналії», «Джерела», електронними зображеннями іконографічної бази даних; реалізується модернізація системотехнічного забезпечення, у тому числі – сайту ресурсу; розв’язано організаційні питання його функціонування, що дозволяє здійснити перехід до наповнення контенту біобібліографічною інформацією на національний рівень, долучивши до процесів формування УНБА зацікавлені установи, організації, окремих дослідників. Адже більшість матеріалу про маловідомих, «забутих» діячів знаходиться в регіонах, сімейних архівах, матеріалах краєзнавців тощо.
Чільне місце в біобібліографічній діяльності займають обласні універсальні наукові бібліотеки (далі – ОУНБ) України. Вони координують краєзнавчу роботу, формують біографічні бази даних, здійснюють укладання біобібліографічної продукції в друкованій і електронній формі. Дослідження здійснено для визначення сучасного стану біобібліографічної діяльності ОУНБ, пошуку шляхів співпраці Інституту біографічних досліджень НБУВ з ОУНБ в ділянці пошуку «нових» імен та формування електронного біобібліографічного ресурсу УНБА.
Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження було вивчено зміст сайтів 21 ОУНБ України (у тому числі – Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. У дослідженні не розглядалися сайти: Кримської республіканської універсальної наукової бібліотеки (Сімферополь), Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки, Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки), з метою ознайомлення із сучасним станом і результатами біобібліографічної діяльності книгозбірень. У процесі дослідження встановлено, що діяльність ОУНБ України не є однорідною, має певні ознаки й особливості та поділяється на три основні групи.
Перша група, до якої входить переважна більшість бібліотек, у своїй бібліографічній роботі активно займається укладанням біобібліографічних видань про видатних краян з різних галузей життя. Ознайомитися з ними користувачі можуть завдяки публікаціям у відкритому доступі на сайтах бібліотек бібліографічних списків про укладені персональні бібліографічні покажчики та їх електронні версії у форматі pdf. Крім укладання покажчиків бібліотеки широко формують біобібліографічні ресурси про земляків, результати краєзнавчої роботи, генеалогічних досліджень. Форми представлення біобібліографічного матеріалу досить різноманітна – це біографічні бази даних про діячів, які народилися або пов’язані життям і діяльністю з краєм; розділи з інформацією про спадщину місцевих науковців, письменників, митців, культурних і громадських діячів; детальні матеріали про життя й діяльність постатей, чиє ім’я носить бібліотека; рубрики з дослідами про видатні роди тощо. До цієї групи відносяться: Вінницька ОУНБ ім. Валентина Отамановського, Волинська ОУНБ ім. Олени Пчілки, Дніпропетровська ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, Житомирська ОУНБ ім. Олега Ольжича, Закарпатська ОУНБ ім. Ф. Потушняка, Запорізька ОУНБ, Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка, ОУНБ ім. Д. І. Чижевського (Кіровоградська обл.), Миколаївська ОУНБ, Рівненська ОУНБ, Сумська ОУНБ, Харківська ОУНБ, Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара, Черкаська ОУНБ ім. Тараса Шевченка, Чернівецька ОУНБ ім. Михайла Івасюка.
У другій групі бібліотек біобібліографічна діяльність обмежена лише укладанням біобібліографічної продукції (покажчиків або публікацій «малих форм»). На сайтах бібліотек представлено бібліографічну інформацію про видання як в друкованій формі, так і в електронній. До цих бібліотек відносяться: Львівська ОУНБ, Полтавська ОУНБ ім. І.П. Котляревського, Рівненська ОУНБ, Хмельницька ОУНБ, Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка.
В окремих бібліотеках, які складають третю групу, не було виявлено на їх сайтах результатів біобібліографічної діяльності, проте це не свідчить про її відсутність. На публікацію результатів впливають матеріально-технічне, відповідне кваліфіковане кадрове, системотехнічне забезпечення бібліотек. Іноді ці фактори можуть унеможливити висвітлення результатів цієї ділянки роботи бібліотек (Одеська ОУНБ ім. М.С. Грушевського, Тернопільська ОУНБ).
Ознайомившись із сайтами ОУНБ, виявлено загальну похибку щодо розміщення результатів біобібліографічної діяльності – вони не мають визначеного розділу (підрозділу), де було б сконцентровано біобібліографічний матеріал, і який часто розпорошено за різними рубриками. Це ускладнює пошук і ознайомлення з контентом користувачами. Вказане свідчить про відсутність загальної скоординованої роботи або методичного керівництва біобібліографічною діяльністю в ОУНБ України.
Для виправлення ситуації, висвітлення результатів біобібліографічної діяльності ОУНБ, інтенсифікації формування контенту УНБА пропонується заключити угоди між Інститутом біографічних досліджень НБУВ та ОУНБ з метою координації цієї роботи та забезпечення науково-методичними матеріалами фахівців у регіонах, можливістю публікації доробку книгозбірень на сайті УНБА.
Висновки. Здійснене дослідження дозволило встановити неоднаковий рівень висвітлення результатів біобібліографічної діяльності, що проводять ОУНБ: від її відсутності – до багатоаспектної й багатогранної публікації на власних сайтах бібліотек практичних результатів цієї роботи. Дослідженням встановлено недостатній рівень науково-методичного забезпечення цього виду діяльності та її координації. Для вирішення проблеми запропоновано Інституту біографічних досліджень НБУВ укласти угоди з ОУНБ з метою узгодження питань, пов’язаних зі здійсненням біобібліографічної діяльності в областях України, забезпечення відповідними науково-методичними матеріалами фахівців обласних бібліотек, налагодження процесів сумісного формування й використання електронного ресурсу УНБА.

UDC 016(048.2):025:027:929](477)
Oleh Yatsenko,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4277-1869,
Ph.D. (History),
Head of Department of the Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: olehjats@bigmir.net

RESULTS OF BIOBIBLIOGRAPHIC ACTIVITIES OF REGIONAL UNIVERSAL SCIENTIFIC LIBRARIES OF UKRAINE AS A SOURCE
OF CONTENT FORMATION «UKRAINIAN NATIONAL
BIOGRAPHICAL ARCHIVE»
The current state of biobibliographic activity of regional universal scientific libraries of Ukraine is defined. Proposals were made to use the results of book collections in this area in the formation of the electronic resource «Ukrainian National Biographical Archive».
Keywords: biobibliographic activity, regional universal scientific libraries of Ukraine, biographical information resources, Ukrainian National Biographical Archive.