ВІТАЛЬНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ В ОСОБОВОМУ ФОНДІ АКАДЕМІКА Б. Є. ПАТОНА: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

ЗаявникКоломієць Марина Сергіївна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 8. Архіви і наука: потенціал, інновації, професійні компетенції
Назва доповідіВІТАЛЬНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ В ОСОБОВОМУ ФОНДІ АКАДЕМІКА Б. Є. ПАТОНА: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Інформація про співдоповідачівПапакіна Катерина Андріївна, ORCID https://orcid.org/0000-0002-5201-1102, молодша наукова співробітниця, відділ історії академічної науки, Інститут архівознавства, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, м. Київ, Україна e-mail: katerynapapakina@gmail.com
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.253 (477) (Патон Б. Є.)
Коломієць Марина Сергіївна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9125-1379,
наукова співробітниця,
відділ археографії,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: marinakolomiecc@gmail.com
Папакіна Катерина Андріївна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5201-1102,
молодша наукова співробітниця,
відділ історії академічної науки,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: katerynapapakina@gmail.com

ВІТАЛЬНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ В ОСОБОВОМУ ФОНДІ
АКАДЕМІКА Б. Є. ПАТОНА: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Проаналізовано вітальну кореспонденцію академіка НАН України Б. Є. Патона, що зберігається в особовому архівному фонді вченого в Інституті архівознавства НБУВ і реконструйовано коло його наукових, партнерських і службових контактів в Україні та світі.
Ключові слова: Б. Є. Патон, вітальна кореспонденція, джерелознавчий аспект, особовий архівний фонд, Інститут архівознавства, НАН України.

У поточному році широкодоступним для дослідників в Інституті архівознавства (далі – ІА) НБУВ став особовий фонд академіка НАН України, Президента НАН України (1962–2020) Б. Є. Патона (1918–2020). Серед інших документів до архіву ввійшла вітальна кореспонденція за 1962–2020 рр.
У цій розвідці переслідуємо мету на основі джерелознавчого аналізу вітальної кореспонденції, що відклалася в особовому фонді Б. Є. Патона, реконструювати коло наукового і службового спілкування видатного вченого та організатора науки в Україні.
Комплекс документальних джерел фонду, які репрезентують вітальну кореспонденцію, було згруповано відповідно до таких характеристик:
1) за хронологічним принципом – документи охоплюють період від привітань у зв’язку з обранням Б. Є. Патона на посаду Президента НАН України (лютий 1962 р.) до вітань із нагоди Дня Конституції України (28 червня 2020 р.), незадовго до смерті фондоутворювача (19 серпня 2020 р.);
2) за різноплановою тематикою – кореспонденція з нагоди: обрання і переобрання на посаду керманича української науки; днів народження та ювілеїв; державних, професійних, християнських свят і та ін.;
3) за типом – рукописні, машинописні, друковані тексти, телеграми: вітальні листівки, листи, сувої, плакати, телеграми; зображувальні джерела: портрети Б. Є. Патона, світлини, на яких його зафіксовано серед вітчизняних і зарубіжних учених; дитячі малюнки, графіки, креслення тощо.
Аналіз текстів вітальної документації виявив той факт, що вони містять конкретну і стислу фактичну інформацію про життя та творчу діяльність керманича НАН України, його внесок до скарбниці світової науки.
В архіві вміщено вітальні адреси стосовно обрання і переобрання ученого на посаду Президента НАН України, а також відзначення державними нагородами, що датовано 1962–2018 рр.
У фонді репрезентовано значний масив привітань із 50-, 60-, 70-, 80-, 90- і 100-річчям від дня народження Б. Є. Патона. Хронологічно ці документи охоплюють період від 1968 до 2019 рр.
Відклалася кореспонденція з нагоди професійних свят – Дня космонавтики, Дня машинобудівника, Дня металурга; державних свят – Дня визволення України від фашистських загарбників, Дня Конституції України, Дня Незалежності, Дня пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та ін. Документи репрезентують хронологічний проміжок 1969–2020 рр.
До фонду увійшли вітання щодо обрання Б. Є. Патона почесним членом Європейської академії (Academia Europaea), датовані 1992 р.
До архіву увійшли вітальні адреси, приурочені до християнських свят: Різдва Христового, Благовіщення, Вербної неділі, Великодня і Трійці за 1992–2020 рр.
Отже, в особовому фонді Б. Є. Патона представлено значний комплекс вітальної кореспонденції за десятки років. Джерелознавчий аналіз документів дає змогу окреслити коло наукових, партнерських і службових контактів ученого.
Доволі широко відображено наукові контакти Б. Є. Патона з очільниками зарубіжних академій наук, іноземним членом яких він був, а саме: Президентом НАН Республіки Киргизстан М. Джуматаєвим, Президенткою АН Чеської Республіки Е. Зажімаловою, Президентом Індійської НАН С. Кумаром, Президентом АН Республіки Таджикистан Ф. Рахімі тощо. Серед широкого кола зарубіжних учених згадаємо Ш. Жігуо, професора Університету Цинхуа (Китай), який у вітальних листах називає себе учнем українського вченого.
Вітальна кореспонденція, як частина епістолярної спадщини Б. Є. Патона, розкриває не лише його спілкування, а й дозволяє простежити етапи наукової діяльності, встановити факти з історії численних академічних установ і біографій вітчизняних науковців.
В архіві зберігається масив привітань від представників вітчизняної наукової еліти, академіків і членів-кореспондентів НАН України, директорів всесвітньо відомих наукових інституцій, зокрема: директора Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського С. А. Андронаті, директора Інституту соціології НАН України Є. І. Головахи, директора Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України В. Ф. Клепікова, директора Інституту фізики конденсованих систем НАН України І. М. Мриглода, директора Інституту технічної механіки НАН України О. В. Пилипенка, директора Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України М. В. Поповича та багатьох інших.
З-поміж вказаних вище відклались і вітання від доктора філософських наук, директора Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України О. В. Богомолова, доктора історичних наук, директора Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України М. Р. Литвина, доктора економічних наук, директора ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» М. А. Хвесика та ін.
Вітальна кореспонденція висвітлює широку комунікацію Б. Є. Патона з керівниками вітчизняних вишів, а саме: ректорами Запорізького національного технічного університету С. Б. Бєліковим, Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського В. С. Кривцовим, Львівського національного університету ім. І. Франка В. П. Мельником, Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара М. В. Поляковим та інших. Представлено вітання від доктора фізико-математичних наук, завідувача кафедри НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» С. І. Сидоренка, який у вітальних листах зазначає, що є послідовником Б. Є. Патона.
Про тісні партнерські взаємини академіка Б. Є. Патона з очільниками підприємств, що представляють машино-, літакобудівну і ракетно-космічну галузі промисловості, свідчать вітальні адреси від директора АТ «Турбоатом» В. Г. Суботіна, президента ДП «Антонов» О. Д. Донця, генерального директора ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова» (Південмаш) С. М. Войта тощо.
Зазначимо, що для більшості вітальних листів, що надійшли до Бориса Євгеновича, притаманний формальний, шаблонний характер. Проте зустрічаються листи з особистими характеристиками, котрі демонструють високий рівень взаємної підтримки вчених.
Про жваві службові взаємини Б. Є. Патона з керівниками громадських організацій наголошують вітальні адреси від голови правління Громадської спілки «Всеукраїнське об’єднання освітян і науковців» Ю. Ф. Більчука, голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О. В. Кужель, президентки Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого В. В. Стрілько та інших.
Отже, аналіз вітальної кореспонденції, що відклалася в особовому фонді академіка НАН України Б. Є. Патона в ІА НБУВ, засвідчив широке коло наукового і службового спілкування видатного вченого, куди входили як українські, так і зарубіжні знані діячі науки, представники освітніх, індустріальних, громадських і релігійних інституцій.

UDC 930.253 (477) (Paton B. Ye.)
Kolomiiets Maryna,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9125-1379,
Researcher Fellow,
Department of Archaeography,
Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: marinakolomiecc@gmail.com
Papakina Kateryna,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5201-1102,
Junior Researcher Fellow,
Department of History of Academic Science,
Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: katerynapapakina@gmail.com
CONGRATULATORY CORRESPONDENCE IN THE PERSONAL FUND
OF ACADEMICIAN B. Ye. PATON: SOURCE KNOWLEDGE ASPECT
The congratulatory correspondence of Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine B. Ye. Paton, which is kept in the personal archival fund of the scientist at the Institute of Archival Studies of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, was analyzed and the circle of his scientific, partnership and service contacts in Ukraine and the world was reconstructed.
Keywords: B. Ye. Paton, congratulatory correspondence, source science aspect, personal archival fund, Institute of Archival Studies, National Academy of Sciences of Ukraine.