Єврейські релігійні книжкові видання у фондах НБУВ

ЗаявникЧерноіваненко Віталій Віталійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСемінар. Збереження і вивчення єврейської друкованої спадщини України
Назва доповідіЄврейські релігійні книжкові видання у фондах НБУВ
Інформація про співдоповідачівЧерноіваненко Віталій Віталійович, ORCID https://orcid.org/0000-0001-9121-9953 кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, відділ фонду юдаїки, Інститут рукопису, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна e-mail: chernoivanenko@nbuv.gov.ua
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.17:[002.2:2](=411.16)
Черноіваненко Віталій Віталійович,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9121-9953
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
відділ фонду юдаїки, Інститут рукопису,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: chernoivanenko@nbuv.gov.ua

ЄВРЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНІ КНИЖКОВІ ВИДАННЯ У ФОНДАХ НБУВ

Здійснено огляд і характеристику різноманітних єврейських релігійних книг, які в чималій кількості зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (передусім у відділі фонду юдаїки). На прикладі частини видань, визначено їхню різножанровість, походження, застосування, висвітлено особливості попередніх бібліотечних описів та висловлено деякі пропозиції щодо вдосконалення подальшого опису.

Ключові слова: фонди НБУВ, єврейські релігійні книги, юдаїзм, юдаїка.

Vitaly Chernoivanenko,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9121-9953
Candidate of Historical Studies, Senior Research Associate,
Judaica Department, Institute of Manuscript,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: chernoivanenko@nbuv.gov.ua