СТРАТЕГІЯ ТА ПІДХОДИ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК ЄВРОПИ (НА ПРИКЛАДІ БРИТАНСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА КОРОЛІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ДАНІЇ).

ЗаявникДмитрієва Наталія Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіСТРАТЕГІЯ ТА ПІДХОДИ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК ЄВРОПИ (НА ПРИКЛАДІ БРИТАНСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА КОРОЛІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ДАНІЇ).
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(4):025.5] – 047.37
Дмитрієва Наталія Вікторівна,
ORCID 0000-0001-9423-0349,
молодший науковий співробітник,
Відділ організації та обслуговування основним фондом,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна,
e-mail: dmytrieva@nbuv.gov.ua

СТРАТЕГІЯ ТА ПІДХОДИ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК ЄВРОПИ (НА ПРИКЛАДІ БРИТАНСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА КОРОЛІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ДАНІЇ).

Розглянуто стратегії та деякі підходи до обслуговування користувачів в європейських національних бібліотеках на прикладі Британської бібліотеки та Королівської бібліотеки Данії, найбільших за обсягом фонду у Європі.
Ключові слова: стратегія бібліотеки, підходи до обслуговування користувачів, Британська бібліотека, Королівська бібліотека Данії.

Один із шляхів вирішення нагальної проблеми вдосконалення обслуговування користувачів національної наукової бібліотеки - це вивчення досвіду провідних бібліотек Європи, оскільки Україна є європейською країною.
Найбільшою бібліотекою Європи та однією з найбільших бібліотек світу за кількістю одиниць зберігання (понад 170 млн.) на даний час є Британська бібліотека (British Library), яка має статус національної.
Одними із пріоритетних напрямків стратегічного розвитку Британської бібліотеки до 2023 року є доступність інтелектуальної спадщини для кожного заради «дослідження, натхнення та задоволення», а також сприяння глобальному розвитку знань через власні колекції (фонди), поєднання людей з інформацією. Стати читачем Британської бібліотеки та безкоштовно користуватися її фондами може кожний, кому виповнилося 18 років, незалежно від громадянства. Іноземцям необхідно приїхати особисто.
Британська бібліотека, як національна, розуміє свою виняткову центральну роль в економіці знань Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії - в підтримці досліджень та інновацій в бізнесі, промисловості та університетах, а також в створенні суспільного блага в цілому, заохочуючи індивідуальне навчання, добробут, зростання та взаєморозуміння.
Сайт Британської бібліотеки дозволяє користувачу швидко зорієнтуватись або задати питання через Швидкий чат (Quick Chat), телефон або електронну пошту. Замовлення документів відбувається через електронні сервіси. Служба постачання документами Британської бібліотеки (On Demand) сканує та відправляє різним користувачам, у тому числі і університетам, розділи та статті з колекції (фонду) бібліотеки на замовлення. В Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ) існує служба електронної доставки документів (ЕДД), яка виконує подібні послуги. На сайті British Library є відеофільми про те, як поводитись із книгами, архівами задля збереження колекцій. В рубриці «Відкрийте для себе та навчайтесь» подана інформація про різноманітні заходи із навчання дітей, дорослих, сімейні та суспільні заходи, інтернет-ресурси, онлайн-виставки. Рубрика «Як справи» робить посилання на події, виставки, заходи, присвячені музичним легендам, культовим письменникам, літературні фестивалі і інше. В читальних залах із зручними стільцями і безкоштовним Wi-Fi можна навчатися, навіть не використовуючи колекції (фонди) бібліотеки. В Британській бібліотеці є багато кафе, магазин, що пропонує книги та подарунки для допитливих та літературних людей.
Друге місце у Європі за кількістю одиниць зберігання (біля 35.4 млн.) посідає Королівська Бібліотека Данії (Det Kgl. Bibliotec), яка має статус національної, як Британська бібліотека і НБУВ. Загальна стратегія бібліотеки на 2020-2023 роки виражається в заявах про вплив, який вона має надавати на суспільство: вносити внесок у просвітництво та демократичне суспільство знань, надаючи доступ до фізичних та цифрових бібліотек, наукової інформації та баз даних, створюючи структуру, що дозволяє користувачам критично відноситись до знань та даних; вносити внесок в освіту, навчання, дослідження та інновації, створюючи основу для освіти та навчання протягом всього життя, надаючи послуги по підтримці досліджень та викладання в Орхусському університеті, Університеті інформаційних технологій, Копенгагенському університеті та Університеті Роскиллє; вносити внесок у збирання, збереження, розповсюдження та дослідження культурного спадку Данії, поміщати Данію у міжнародний контекст.
Щоб користуватися послугами Королівської бібліотеки необхідно пройти реєстрацію на сайті Det Kgl. Bibliotec та авторизуватись. Іноземцям необхідно приїхати особисто. Допомогою користувачу є рубрика «Запитай в бібліотеці». В НБУВ є рубрика із подібною назвою: «Запитай у бібліотекаря», де виконуються бібліографічні довідки віддалених користувачів. Королівська бібліотека надає користувачам платну послугу з оцифрування, роздрукування, копіювання та сканування документів. Читач має можливість віддаленого замовлення документів. Королівська Бібліотека має велику кількість точок обслуговування. В рубриці «Натхнення», бібліотека демонструє власні колекції та ділиться знаннями. Тут і поетичні читання в бібліотечному саду, і події із життя Данії, і фільми про бібліотеку, і різні заходи для дітей та дорослих, і читання п’єс акторами с приводу 300-річчя датського театру, і багато іншого.
Загалом, національні бібліотеки, розглянуті вище, стають справжніми сучасними науковими, освітніми, інноваційними, культурними, суспільними центрами з надихаючим середовищем, зацікавлюючи користувачів доступністю, комфортністю бібліотечних послуг, комфортністю середовища для індивідуальної праці, розвитку, навчання, дослідження, натхнення та групових зустрічей. Ці бібліотеки також працюють задля привернення уваги до безцінної спадщини країни та світу через власні колекції (фонди). В даному напрямку НБУВ теж працює, оцифровуючи, презентуючи власні безцінні колекції національного та світового значення, а також надає безкоштовний доступ до них, у тому числі віддалений.
Стратегія НБУВ на найближчі роки має сформулювати місію сучасної національної, наукової, найбільшої за обсягом фонду в Україні бібліотеки. Вона має включати доступність, швидкість та комфортність обслуговування користувачів, насамперед, це електронне замовлення документів, розвиток сервісу сканування та оцифрування документів та інших дистанційних сервісів. Важливим є створення сучасного, комфортного, надихаючого на навчання, дослідження середовища. Оскільки НБУВ, згідно статуту, крім науково-дослідного, методичного та координаційного центру з питань книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, є провідним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом, є сенс значно розширити коло культурних, освітніх подій, заходів, виставок, презентацій, які відбуваються у бібліотеці.

UDC 027.54(4):025.5] – 047.37
Natalia Dmytrieva,
ORCID 0000-0001-9423-0349,
Junior Researcher
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
dmytrieva@nbuv.gov.ua

STRATEGY AND APPROACHES TO USER SERVICE OF EUROPE'S NATIONAL LIBRARIES (ON THE EXAMPLE OF THE BRITISH LIBRARY AND THE ROYAL LIBRARY OF DENMARK).
Strategies and some approaches to user service in European national libraries are considered on the example of the British Library and the Royal Library of Denmark, the largest in terms of holdings in Europe.
Keywords: library strategy, reader service approaches, British Library, Royal Library of Denmark.