Леся Українка на шпальтах часопису "Наші дні" (Львів, 1941-1944)

ЗаявникЛиханова Ірина Геннадіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 7. Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань
Назва доповідіЛеся Українка на шпальтах часопису "Наші дні" (Львів, 1941-1944)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді


Леся Українка на шпальтах часопису "Наші дні" (Львів, 1941-1944)

УДК 116:821.161.2
Ірина Геннадіївна ЛИХАНОВА
кандидат історичний наук,
науковий співробітник
відділу національної бібліографії НБУВ
(Київ, Україна)
likhanovab@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-8060-8291Літературно-мистецький місячник "Наші дні" видавася у Львові з грудня 1941 по травень 1944 року. На шпальтах часопису були опубліковано твори української поезії, прози, драматургії, переклади зарубіжної класики, літературознавчі розвідки. Подано бібліографічний огляд творів Лесі Українки та публікацій про її життя та творчість, що були надруковані в часописі "Наші дні". Додано бібліографічний список творів Лесі Українки та публікації про життя й творчість.
Ключові слова: Леся Українка, часопис "Наші дні", бібліографічний огляд, біобліографія

З 2019 р. колектив відділу національної бібліографії Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського (НБУВ) працює над науково-бібліографічним проєктом «Леся Українка. Твори. Переклади. Література про життя і творчість», що був започаткований у зв’язку з ухваленням Верховною Радою України Постанови від 8 лютого 2018 р. № 2286-VIII «Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки».

Джерелами для підготовки біобліографії Лесі Українки стали, перш за все, фонди НБУВ, провідних бібліотек України та зарубіжя, електронні бібліографічно-інформаційні ресурси. База даних «Леся Українка. Твори. Переклади. Література про життя і творчість» налічує 11525 бібліографічних описів творів Лесі Українки та літератури про неї.
В процесі роботи було опрацьовано значний масив періодичних видань, в яких публікувалися твори видатної української письменниці, літературознавчі розвідки про життя і творчість, спогади, біографічні матеріали. Одним з таких видань став часопис «Наші дні».
Літературно-мистецький місячник "Наші дні" було започатковано у 1941 році у Львові під егідою урядового "Українського видавництва часописів і журналів для дистрикту Галичина". “Наші дні” виходили з грудня 1941 р. по травень 1944 р. Редактором була М. Струтинська. З редакцією співпрацювали Д. Гуменна, Н. Королева, Ю. Косач, Ю. Липа, Д. Любченко, Т. Осьмачка, Ю. Тарнавський, Ю. Шерех-Шевельов та багато інших. На шпальтах “Наших днів” знаходимо публікації з усіх галузей гуманітарних знань.
Більшість публікацій були присвячені літературним та мистецьким темам. Щомісячник публікував твори української поезії, прози, драматургії, переклади зарубіжної класики. На шпальтах часопису було опубліковано низку цінних літературознавчих матеріалів з життя і творчості Лесі Українки, Олени Пчілки, І. Франка, О. Кобилянської та ін. Протягом 1941-1944 рр. вийшли 29 випусків часопису, у 18-ти з яких - публікації присвячені Лесі Українці. Це, на сам перед, першодруки поезії Лесі Українки, спогади про Лесю Українку та родину Косачів, літературознавчі розвідки М. Деркач, Ю. Косача, В. Міяковського, П. Одарченка, Ю. Шевельова.
Саме в часописі "Наші дні" у 1942 - 1944 рр. вперше були надруковані поезії Лесі Українки, а саме, "І ти колись боролась, мов Ізраїль...", "Мої любі, до мене ходіть! я сама...", "Тепло та ясно... Чи се Єгипет?", "Ой в раю, раю, близько Дунаю..." та її переклад з Книги пророка Ісаї "Чуло небо і землі розповіло, що бог промовив..." Публікації підготували О. Косач-Кривинюк та літературознавець М. Деркач.
В буремні часи Другої світової війни М. Деркач зуміла зберегти архіви І. Франка та врятувати від вивезення архівну спадщину Лесі Українки. В 1947 р. у Львові побачила світ збірка "Неопубліковані твори", що за рукописами Лесі Українки підготувала М. Деркач. Видання супроводжується вступною статтею дослідниці про творчість письменниці та історію появи цієї збірки. До видання увійшли також поезії Лесі Українки, опубліковані раніше в часописі "Наші дні", а саме, "І ти колись боролась, мов Ізраїль...", "Мої любі, до мене ходіть! я сама...", "Тепло та ясно... Чи се Єгипет?", "Ой в раю, раю, близько Дунаю...".
Отже, таке унікальне періодичне видання, як «Наші дні», зважаючи на зміст та авторський склад, є цінним інформаційним джерелом для створення повної біобліографії Лесі Українки.

Твори Лесі Українки
1943

"І ти колись боролась... Україно моя!" / подала О. П. Косач-Кривинюк // Наші дні. - Львів, 1943. - Ч. 8. - С. 2. - (З недрукованих поезій Лесі Українки)
Першодрук. Вірш поза збірками.
"Мої любі, до мене ходіть! я сама..." // Наші дні. - Львів, 1943. - Ч. 11. - С. 2.
Першодрук. Вірш поза збірками. Датується за автографом 1904 р. Присвячено пам’яті С. Мержинського. У електронній Енциклопедії життя і творчості Лесі Українки помилково зазначено, що цей вірш вперше опубліковано у виданні: Українка Л. Неопубліковані твори. - Львів, 1947. (режим доступу - https://www.l-ukrainka.name/uk/Verses/Alone/MojiLjubi.html)
Сон ("Тепло та ясно... Чи се Єгипет?") / подала О. Косач-Кривинюк // Наші дні. - Львів, 1943. - Ч. 10. - С. 5. - (З недрукованих віршів Лесі Українки)
Першодрук. Вірш поза збірками. Датується за автографом 1910 р.

1944

Колядка : ["Ой в раю, раю, близько Дунаю..."] (з недрукованих віршів) // Наші дні. - Львів, 1944. - Ч. 1. - С. 1.
Вірш поза збірками.

ПЕРЕКЛАДИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
1942

"Чуло небо і землі розповіло, що бог промовив..." : з недрукованих творів / подала М. Деркач // Наші дні. - 1942. - Ч. 3. - С. 1.
Книга пророка Ісаї (І: 2-3; ІІ- 18) . Переклад був надісланий Лесею Українкою до М. П. Драгоманова при листі від 27 (15) жовтня 1892 р.

Листи Лесі Українки
1943


До О. Ю. Кобилянської. 3 травня (20. IV) 1913 р. Мармурове море / [з передм. від ред.] // Наші дні. - 1943. - № 2. - С. 2-3. - (До генези творів Лесі Українки)
Першодрук з копії листа, отриманої редакцією часопису "Наші дні" від М. Д. Деркач

Спогади
1943

Косач-Кривинюк О. П. Спогад. Батько Лесі Українки / О. П. Косач-Кривинюк // Наші дні. - Львів, 1943. - Ч. 10. - С. 4-5.
Фото П. А. Косача - с. 4; Лесі Українки з А. М. Драгомановою - с. 5.

Чикаленко-Келлер Г. Є. Лекції у майстра (спогади про М. В. Лисенка) / Ганна Чикаленко-Келлер // Наші дні. - Львів, 1943. - Ч. 12. - С. 11-12.
Про спілкування з Лесею Українкою в Києві: с. 12.


Публікації про життя і творчість Лесі Українки
1942

Деркач М. Д. Леся Українка і німецька література / М. Д. Деркач // Наші дні. - 1942. - Ч. 3. - С. 1-2.
1943

Деркач М. Д. Іван Франко і Леся Українка / М. Д. Деркач // Наші дні. - Львів, 1943. - Ч. 5. - С. 2-3.
Взаємини Лесі Українки та І. Франка. Порівняльний аналіз творчості.

Деркач М. Д. Листування Лесі Українки / М. Д. Деркач // Наші дні. - Львів, 1943. - Ч. 3. - С. 7-8.

Косач Ю. М. Стародубські Косачі (Гроно пращурів Лесі Українки) / Ю. К. // Наші дні. - Львів, 1943. - Ч. 8. - С. 2-3.

Косач-Кривинюк О. П. Повість, що не стала драмою. Співробітництво Лесі Українки з Ольгою Кобилянською / О. П. Косач-Кривинюк // Наші дні. - Львів, 1943. - Ч. 6. - С. 10-11.
Лист О. Кобилянської до Лесі Українки 22/ХІ 1908 р., 13/ IV 1912 р. (Чернівці). Листівка Лесі Українки до О. Кобилянської 25/V 1911 р. (Севастополь)
Міяковський В. В. Золоті зернятка (Пам'яті М. О. Драй-Хмари) / В. В. Міяковський // Наші дні. - 1943. - Ч. 11. - С. 4.
М. О. Драй-Хмара - дослідник творчості Лесі Українки.

Одарченко П. В. Деякі дати з молитовника П. Драгоманова / П. В. Одарченко // Наші дні. - Львів, 1943. - Ч. 10. - С. 11-12.
Запис про народження Лесі Українки у "Молитвослові" П. А. Драгоманова, що зберігався у Гадяцькому музеї ім М. П. Драгоманова.
Шевельов Ю. В. Театр Лесі Українки чи Леся Українка в театрі / Григорій Шевчук [псевд.] // Наші дні. - Львів, 1943. - Ч. 11. - С. 1-2.

Хронікальні матеріали
1943
З наукового життя. Історично-філологічний гурток при Київському Домі вчених в 1942 р. // Наші дні. - 1943. - Ч. 5. - С. 13.
Тема творчості Лесі Українки в роботі гуртка.
Львів : [культурні заходи] // Наші дні. - Львів, 1943. - Ч. 1. -С. 13.
Про прем'єру драми Лесі Українки "Камінний господар" у Львівському оперному театрі (режисер Й. Гірняк).
Театральні усмішки // Наші дні. - Львів, 1943. - № 1. - С. 7.
"Камінний господар" Лесі Українки у постановці О. Гірняка у Львівському оперному театрі.


UDC 116:821.161.2
Iryna Lykhanova
Candidate of Historical Sciences
Research Associate Department of National Bibliography
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
likhanovab@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-8060-8291

Lesya Ukrainka in the pages of the “Our Days” magazine (Lviv, 1941-1944)
“Our Days,” a monthly magazine of literature and art, was published in Lviv between December 1941 and May 1944. The pieces of Ukrainian poetry, prose, drama, translations of foreign classical writings, and literary exploration essays made up the magazine’s content. A bibliographic review of Lesya Ukrainka’s works and publications about her life and creative activity published in the “Our Days” magazine is presented. A bibliography of the works by Lesya Ukrainka and a list of publications about her are included.
Keywords: Lesya Ukrainka, “Our Days” magazine, bibliographical review, bibliography