СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОГО КНИГООБМІНУ НА ПРИКЛАДІ СПІВРОБІТНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ЯПОНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)

ЗаявникСтепанова Майя Сергіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіСУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОГО КНИГООБМІНУ НА ПРИКЛАДІ СПІВРОБІТНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ЯПОНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.021(477-25):021.85:005.56
Степанова Майя Сергіївна,
ORCID 0000-0002-3144-1648,
молодша наукова співробітниця,
відділ іноземного комплектування,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: stepmaja211@gmail.com

СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОГО КНИГООБМІНУ
НА ПРИКЛАДІ СПІВРОБІТНИЦТВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ЯПОНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
(З ДОСВІДУ РОБОТИ)

Представлено міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з науковими установами Японської держави у період 2020 – І півріччя 2022 років. Визначено основні тенденції бібліотечно-інформаційного обміну в сучасних кризових умовах.
Ключові слова: бібліотека, наукова установа, міжнародний книгообмін, культурні зв’язки, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Міжнародний книгообмін (МКО) залишається найважливішою формою бібліотечного співробітництва з зарубіжними науковими установами. МКО здійснюється на некомерційній основі за безпосередньою домовленістю між бібліотеками-партнерами та є засобом поповнення бібліотечних фондів і єдиним джерелом отримання сучасних наукових документів, у тому числі малотиражних.
Співробітництво Всенародної бібліотеки України (нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, НБУВ) з науковими центрами Японської держави було започатковано ще у 30-тих роках XX ст. Нині НБУВ здійснює книгообмін з 44 науковими установами Японії, зокрема: Національною парламентською бібліотекою Японії, 12 бібліотеками провідних університетів країни, Академією наук Японії, шістьма науковими інститутами, двома музеями науково-природничого профілю, сімома науковими товариствами і об’єднаннями, Національною Астрономічною обсерваторією.
Найпліднішими контакти є з:
Національною Парламентською бібліотекою Японії (Токіо, книгообмін здійснюється з 1957 р.);
Бібліотекою Академії наук Японії (з 1968 р.);
Кіотським університетом (з 1956 р). Зазначимо, що сьогодні книгообмін здійснюється з чотирма факультетами;
Тохокуським університетом (з 1966 р.), з двома факультетами.
Також НБУВ успішно співпрацює з університетами міст Хоккайдо, Васеда, Токіо, Національним музеєм етнології.
Книгообмін з Японською державою має свої характерні особливості: інститути, факультети (департаменти) та товариства, які входять до складу університетів і наукових установ здійснюють обмін самостійно і надсилають лише малотиражні видання.
Найсуттєвішу частку надходжень становлять вузькопрофільні наукові журнали. Для українських науковців інтерес становлять такі журнали: «Journal of Mineralogical and Petrological Science», «Kyoto Journal of Mathematics», «Hogakuronso. Kyoto Law Review», «Tohoku Mathematical Journal», «Saga University Economic Review», «Tohoku Journal of Experimental Medicine», «Welding Technology», «Journal of the Japan Institute of Light Metal», «Railway Research Review», «Senri Ethnological Studies».
Слід зазначити, що книгообмін з Японією залишається стабільним, попри економічні і кризові явища, які відбуваються у світі, відмову багатьох наукових установ від обміну паперовими версіями на користь електронних. Наукові установи Японії надають перевагу саме друкованим виданням і зацікавлені в паперових версіях українських наукових видань.
Залишається стабільним надходження видань математичного профілю. Відзначимо, що вартість наукових журналів Японії є дуже високою, зокрема: передплата на «Journal of the Mathematical Society of Japan» коштує 890 $, «Hokkaido Mathematical Journal» – 880 $, «Journal of the Japan Petroleum Institute» – 680 $, «Osaka Journal of Mathematics» – 760 $.
Отже, у 2020 р. НБУВ отримала від японських партнерів 260 прим., з яких 243 журнали, два збірники, 15 компакт-дисків та одну монографію. Натомість було відправлено 60 прим. журналів.
У 2021 р. показники з книгообміну покращилися. НБУВ отримала 382 прим. видань, зокрема: 307 прим. журналів, 29 продовжуваних видань, 14 компакт-дисків. Науковим установам Японії продовж року було надіслано 254 прим. (235 журналів, 18 продовжуваних видань, одну монографію).
За I півріччя 2022 р. НБУВ отримала з Японії 184 видання – 160 прим. журналів, 13 продовжуваних видань, п’ять книг і шість компакт-дисків.
Слід зазначити, що Японія одна з небагатьох країн, яка у 2022 р. не припинила і суттєво не зменшила обсяги надходжень. Деякі наукові установи надіслали навіть більше видань за І півріччя цього року, ніж за цей же період 2021 р.
Таким чином, від Національної парламентської бібліотеки Японії НБУВ отримала комплекти таких журналів: «Monthly Economic Reports» (за I півріччя 2021 р. – 6 номерів, за I півріччя 2022 р. – 8); «RRR. Railway Research Review» (за I півріччя 2021 р. – 2 номери, за I півріччя 2022 р. – 7); «The Reference» (за I півріччя 2021 р. – 6 номерів, за I півріччя 2022 р. – 8). Кіотський університет надіслав «Journal of Mathematical Sciences» (за I півріччя 2021 р. – 1 номер, за I півріччя 2022 р. – 11). Від партнерів з Токійського університету НБУВ отримала «Journal of Mathematical Siences» (за I півріччя 2021 р. – 4 номери, за I півріччя 2022 р. – 6). Тохокський університет надіслав журнал «Tohoku Mathematical Journal» (за I півріччя 2021 р. – 2 номери, за I півріччя 2022 р. – 7).
Нині завдання НБУВ зберегти книгообмінні зв’язки з науковими установами Японської держави на засадах партнерства та рівноцінного книгообміну.

UDC 027.021(477-25):021.85:005.56
Maya Stepanova,
ORCID 0000-0002-3144-1648,
Junior Research Associate,
Department of Foreign Procurement,
V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: stepmaja211@gmail.com
CURRENT STATE OF INTERNATIONAL BOOK EXCHANGE
ON THE EXAMPLE OF COOPERATION
OF THE V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine WITH SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF THE STATE OF JAPAN (FROM WORK EXPERIENCE)
The international book exchange of the V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine with scientific institutions of the Japanese state in the period 2019 - the first half of 2022 is presented. The main trends of library and information exchange in modern crisis conditions are determined.
Key words: library, scientific institution, international book exchange, cultural ties, V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine.