Забезпечення фізичного збереження бібліотечних фондів під час переміщення з місць постійного зберігання

ЗаявникБаляниця Наталія Борисівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСемінар. Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України
Назва доповідіЗабезпечення фізичного збереження бібліотечних фондів під час переміщення з місць постійного зберігання
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.7/.9
Баляниця Наталія Борисівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2450-3580,
молодша наукова співробітниця,
відділ наукових технологій збереження фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: a.balyanitsa@ukr.net

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ З МІСЦЬ ПОСТІЙНОГО ЗБЕРІГАННЯ

Розглянуто основні вимоги до переміщення бібліотечних документів, правила їх перевезення, засоби захисту, що використовуються під час їх переміщення.
Ключові слова: транспортування бібліотечних документів, пакувальні матеріали, механічне та біологічне пошкодження.

Головною задачею бібліотек як осередків культурного надбання нації є довговічне та дбайливе збереження книжкових фондів та культурно- просвітницька діяльність. Для виконання цих функцій іноді необхідно переміщувати фонди з місць їх постійного зберігання. Це може бути як планове переміщення - виставкова діяльність або переміщення у зв’язку з поліпшенням умов зберігання, так і позапланове, у разі виникнення надзвичайних ситуацій – аварій, техногенних катастроф, війни тощо.
Алгоритм цих дій залежить від конкретної ситуації, яка потребує переміщення фонду. У разі планового переміщення задача полегшується тим, що є можливість заздалегідь підготувати масив документів, забезпечити необхідною тарою, пакувальними матеріалами, залучити необхідну кількість персоналу та транспортних засобів. У випадку надзвичайної ситуації фондоутримувачі повинні мати план дій із урахуванням реальних фізичних та матеріальних можливостей. Треба добре знати, які найбільш цінні фонди підлягають першочерговому вивезенню з небезпечних місць, розраховувати кількість та забезпечити наявність засобів для їх переміщення.
Однак, у кожному окремому випадку необхідно дотримуватися правил пакування та транспортування фондів, що мають бути цілком безпечними щодо їх збереженості. За межі бібліотечної установи документи вивозяться тільки упакованими у коробки, контейнери, ящики, валізи тощо. Такі великоформатні документи, як мапи, плакати тощо доцільно перевозити в тубусах, для фотодокументів та аркушевих матеріалів використовуються папки та конверти, виготовлені з безкислотного матеріалу.
Для унеможливлення механічного пошкодження документів під час транспортування необхідно усі пустоти заповнити пакувальним матеріалом (пінопласт, м’який м’ятий папір тощо). Тара та запас пакувальних матеріалів (мішковини, шпагату, картону, крафт-паперу) повинні зберігатися у сухому приміщенні. У разі гострої потреби допускається транспортування документів у теках, під час пакуванні у теки книги обгортають у щільний папір і перев’язують шпагатом, а під шпагат підкладають смужки картону для запобігання пошкодження палітурок. Перевезення документів автотранспортом здійснюється тільки у закритих автофургонах; транспорт повинен бути чистим і мати захисний дерев’яний настил. Під час перевезення книг у ящиках, лотках або контейнерах повинна бути забезпечена їх нерухомість та захист від ударів.
Під час перевезення документів вони повинні супроводжуватися відповідальною особою (особами), які несуть цілковиту матеріальну та юридичну відповідальність за їх збереженість. Доцільно довіряти перевезення документів особам, які підписують акт передавання (договір). У випадку перевезення особливо цінних документів необхідна спеціальна охорона, яку забезпечують представники бібліотеки та приймаючої сторони.
Крім унеможливлення механічного пошкодження документних фондів під час їх переміщення, треба приділяти увагу організації захисту від біологічних пошкоджень, які виникають через вплив мікроорганізмів, насамперед пліснявоутворюючих грибів, а також комах та гризунів. Тара, що використовується для перевезення документів, повинна щільно закриватися, бути чистою, не мати щілин та отворів, через які можуть проникнути комахи. Також слід уникати використання вовняних тканин у якості пакувального матеріалу. Треба уникати можливості підвищення вологості паперу внаслідок несприятливих погодних умов або різких коливань температури під час перевезення фондів або їх перебування на новому місті. Тому у випадку переміщення документів із одного приміщення в інше з температурно- вологісними параметрами, що відрізняються від тих, у яких вони зберігалися раніше, а також після їх вимушеного тимчасового перебування у автотранспорті або складському приміщенні, обов’язково має забезпечуватися стадія акліматизації. Слід підкреслити, що вкрай бажано зменшити той проміжок часу, впродовж якого книги перебувають у приміщеннях з нестабільними умовами. Адже ці приміщення непристосовані для зберігання документів.
Ці превентивні заходи дозволяють зберегти документи, насамперед особливо цінні під час переміщення у задовільному фізичному стані, що є запорукою їх подальшого довготривалого зберігання.

Natalya Balyanitsa,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2450-3580,
Junior Research Fellow,
Department of Scientific Technologies of Preservation of Funds,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: a.balyanitsa@ukr.net

СОNDITIONS FOR ENSURING THE PHYSICAL PRESERVATION OF LIBRARY FUNDS DURING REMOVAL FROM PLACES OF PERMANENT STORAGE
The factors of danger during the movement of library documents, the rules of their transportation, and the means of protection used are considered
Keywords: transportation of library documents, packaging materials, mechanical damage to documents, biological damage to documents