ПАРТЕСНИЙ КОНЦЕРТ В УКРАЇНІ ЗА КАТАЛОГАМИ Н. О. ГЕРАСИМОВОЇ-ПЕРСИДСЬКОЇ: КОМПЛЕКТ ПОГОЛОСНИКІВ ПІД ШИФРОМ Ф. 306, од. зб. 41

ЗаявникКлименко Еріка Станіславівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення
Назва доповідіПАРТЕСНИЙ КОНЦЕРТ В УКРАЇНІ ЗА КАТАЛОГАМИ Н. О. ГЕРАСИМОВОЇ-ПЕРСИДСЬКОЇ: КОМПЛЕКТ ПОГОЛОСНИКІВ ПІД ШИФРОМ Ф. 306, од. зб. 41
Інформація про співдоповідачівРуденко Людмила Григорівна, канд. мистецтвознавства, старший науковий співробітник, Відділ музичних фондів, Інститут книгознавства, Національна бібліотека України імені В. І.Вернадського
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 78.783:09
Клименко Еріка Станіславівна,
ORCID 0000-0001-6090-0586
кандидатка історичних наук,
наукова співробітниця,
відділ кодикології та кодикографії,
Інститут рукопису
Національна бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: klimenkoe@nbuv.gov.ua
Руденко Людмила Григорівна,
ORCID 0000-0002-0329-0504,
канд. мистецтвознавства, старший науковий співробітник,
Відділ музичних фондів,
Інститут книгознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: rudenkol@nbuv.gov.ua

ПАРТЕСНИЙ КОНЦЕРТ В УКРАЇНІ ЗА КАТАЛОГАМИ
Н. О. ГЕРАСИМОВОЇ-ПЕРСИДСЬКОЇ: КОМПЛЕКТ ПОГОЛОСНИКІВ
ПІД ШИФРОМ Ф. 306, од. зб. 41

Розглянуто значення для української науки інципітного каталогу партесної
музики, укладеного Н. О. Герасимовою-Персидською. Уточнено датування,
проаналізовано структуру та склад комплекту партесних поголосників, що
зберігається в ІР НБУВ під шифром Ф. 306, од. зб. 41.
Ключові слова: партеси, рукопис, духовний концерт, поголосники
Партесний концерт посідає важливе місце в історії української музичної
культури. Величезний внесок у дослідження його становлення в Україні
періоду XVII–XVIII століття зробила одна з найвидатніших вчених у галузі
українського музикознавства та музичного джерелознавства ХХ – перших
десятиліть ХХІ століття — Ніна Олександрівна Герасимова-Персидська.
В Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського (далі ІР НБУВ) зберігаються дев’ять рукописних збірок
київської партесної колекції. Комплексний музикознавчий та джерелознавчий

аналіз трьох комплектів поголосників, які містять різні за жанрами духовні
твори на дванадцять голосів, був здійснений Н. О. Герасимовою-Персидською.
Для цих комплектів нею створено інципітний каталог у трьох томах. У цьому
каталозі, початкові нотні тексти усіх хорових партій з київської квадратної
нотації переведено у сучасну та зведено в партитуру. Партії, яких у деяких
творах не вистачало, було реконструйовано, звірено з подібними джерелами з
інших бібліотек та повністю відновлено. Інципітний каталог, укладений
вченою, надав можливість багатьом музикознавцям відкрити для себе широке
поле для досліджень.
Не зважаючи на велику цінність цієї праці, що репрезентує духовну
музику українського Бароко, за певних обставин вона донині знаходяться у
рукописі. Наше завдання — здійснити докладний кодикологічний та музично-
джерелознавчий опис кожного з комплектів поголосників, розшифрованого
Н. О. Герасимовою-Персидською, створити електронний науковий каталог, а
згодом друковане видання. Така робота дасть можливість познайомитися більш
широкому загалу не лише української, а й світової музичної спільноти з цією
значущою працею великої вченої.
Свій інципітний каталог Н. О. Герасимов-Персидська починає із
комплекту поголосників, що зберігаються в ІР НБУВ у зібранні рукописів
бібліотеки Києво-Печерської лаври під шифром ф. 306, од. зб. 41 (старий шифр
41п/18-14). Під цим шифром знаходиться одинадцять партій. Дванадцята
партія, з невідомих причин — у зібранні рукописів бібліотеки Києво-
Софійського собору під шифром ф. 312, од. зб. 123 (старий шифр 123/119). Це
найбільший комплект поголосників, який налічує 150 церковно-музичних
творів.
У процесі роботи, ними здійснено аналіз структури та складу комплекту.
Рукопис являє собою збірник змішаного складу, до якого входять: Обиход,
Служби Божі та Концерти на 12 голосів. Його можна умовно поділити на
декілька розділів. Перший розділ — традиційні обиходні піснеспіви великої
вечірні: псалом 103 «Благослови, душе моя, Господа» Ростовського

протодиякона, твори Василя Титова, серед яких кафізма перша «Блажен муж»,
стих по вході «Світе тихий», полієлей «Хвалите ім’я Господнє», славослів’я
велике «Слава в вишніх Богу», кондак Богородиці «Взбранной воєводє» та
інші. Далі слідують Служби Божі. Їх у рукописі три, і кожна належить перу
Василя Титова: «Препорціалная», «Бемулярная, «Малая». В кінці «Служб
Божих» наявні чотири херувимські пісні: композитора Миколи Калачнiкова,
«Паніхідная» та ще дві без ремарок. Завершують кожну з літургій задостойники
та причасні.
Наступний розділ — концерти. Його можна теж умовно поділити на
декілька блоків. «Канцерти на 12 голосів» створені переважно на тексти
псалмів, серед них твір Димитрія Попова «Доколе Господи». «Канцерти 12
праздникам» — це вибрані стихири та славники з традиційної співочої книги
Празники. Наступні шість концертів вміщують по одному піснеспіву — це
стихира або славник з Тріоді Пісної та Цвітної. Останній блок складають
псалми та піснеспіви на Великі свята, які чергуються з піснеспівами,
присвяченими святим, наприклад архангелу Михаїлу, Димитрію Ростову,
Миколаю Чудотворцю, апостолу Андрію Первозванному, Іоанну Богослову та
іншим.
В інципітному каталозі Н. О. Герасимової-Персидської чітко витримано
зміст комплекту, подано нотні інципіти до всіх творів, за виключенням
традиційних літургійних піснеспівів. Зі Служб Божих виписано інципіти для
«Слава Отцю і Сину» та «Херувимська піснь». З цього комплекту опубліковано
два концерти, авторство яких поки не встановлено, а саме «Вік мой
скончаваєтся» та «Помишляю день страшний» (Партесні концерти
XVII–XVIII ст.: з київської колекції. Київ : Музична Україна, 2006. С. 221, 236).
За словами Н. О. Герасимової-Персидської, цей комплект датується 60-
ми рр. XVIII століття. Нами був додатково проведений філігранознавчий аналіз
паперу кожного з поголосників, який дав змогу дещо розширити межі
датування комплекту — 60–70-ми рр. XVIII століття. Ідентифікацію філіграней

здійснено за альбомами Сократа Клепікова, Едварда Хівуда, Eдмунтуса
Лауцявічуса, Корнілія Тромоніна, Зої Участкіної.
Поаркушевий аналіз філіграней показав, що переважна більшість
рукопису написана на папері з філігранню Pro Patria і містить п’ять її
різновидів у партіях. Основу зшитків усього комплекту складають аркуші з
філігранню Pro Patria з написом Pro Patria) // C & І Honig (1741, 1774).
В останніх зошитах кожного поголосника використано папір з філігранню
Pro Patria з написом Pro Patria // J Honig / & / ZOON (1762; 1766). Окрім того, у
партії дисканта другого та третього, альта першого і другого, баса першого,
зустрічається філігрань Pro Patria з написом Pro Patria // GR під короною
(1778). У партіях дисканта першого і другого, альта першого, баса другого і
третього — Pro Patria з написом WKM Pro Patria // GR під короною (1766).
У партіях дисканта третього, альта третього, тенора третього — Pro Patria з
написом Pro Patria WKM // GR під короною (1779). У партіях дисканта першого
і другого, альта першого і другого на аркушах форзаців — філігрань РФСЯ
(1784), у партії баса першого на останніх аркушах — АГ // вензель Афанасія
Гончарова (1780), а на аркушах форзаців — А. Г з білою датою «1851».
Таким чином, проаналізовано структуру та склад комплекту, а на основі
філігранознавчого аналізу кожної партії поголосників, уточнено датування
цього рукопису. Це зможе полегшити подальші дослідження в галузі
кодикології та музичного джерелознавства. І, звісно, допоможе у створенні
наукового видання «Хоровий концерт в Україні за каталогами
Н. О. Герасимової-Персидської».

UDC 78.783:09
Erika Stanislavivna Klymenko,
ORCID 0000-0001-6090-0586
Candidate of Historical Sciences,
Researcher of the Department of Codicology and Codicography,
Institute of Manuscript,
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: klimenkoe@nbuv.gov.ua

Liudmila Rudenko,
ORCID 0000-0002-0329-0504,
Ph.D Musicology, Senior Researcher,
Music Books and Collections Department,
Institute of Book Studies,
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: rudenkol@nbuv.gov.ua
PARTED CONCERT IN UKRAINE ACCORDING TO THE CATALOGS OF
N.O. GERASYMOVA-PERSYDSKA: A SET OF PARTBOOKS UNDER THE
CODE F. 306, № 41 OF THE INSTITUTE OF MANUSCRIPTS OF V.I.

VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

In this work, the importance for Ukrainian science of the incipit parted music catalog
compiled by N. O. Gerasimova-Persidskaya was considered. The dating has been
clarified, and the structure and composition of the set of partbooks with partsongs
saved in the National Library of Ukraine under the code F. 306, No. 41, has been
analyzed.
Keywords: partsongs, manuscript, parted concert, partbooks