СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ЗаявникХилько Максим Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідКруглий стіл. Роль інституту президентства у кризові часи: український та зарубіжний досвід
Назва доповідіСТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК: 355.451:327(477)
Хилько Максим Миколайович,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6365-339X,
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник,
завідувач Інформаційно-аналітичного відділу, Фонд Президентів України,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України,
Київ, Україна
e-mail: khylko@ukr.net

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Проаналізовано розбудову стратегічних комунікацій в Україні з акцентом на роль Президента. Відзначено особливості стратегічних комунікацій у міжнародній діяльності Президента України у кризові часи.
Ключові слова: стратегічні комунікації, інформаційна безпека, державна безпека, міжнародні відносини, Президент України.

До міжнародної діяльності відноситься значна частина повноважень Президента України, зокрема, відповідно до Статті 106 Конституції України, Президент представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України, а також здійснює низку інших повноважень у зовнішньополітичній сфері. За умов інформаційної доби, ефективне здійснення цих повноважень без належних стратегічних комунікацій було би неможливим. Особливої ваги стратегічні комунікації набули у кризові часи російської війни проти України, із врахуванням її інформаційної складової, що має місце поруч із військовими, економічними, кібернетичними та іншими атаками.
Зважаючи на те, що саме збройний конфлікт й необхідність протистояти російській агресії стали каталізатором уваги до стратегічних комунікацій, не випадково термін «стратегічні комунікації» вперше в українському законодавстві з’явився саме у Воєнній доктрині України, затвердженій Указом Президента від 24 вересня 2015 р. №555/2015. У цьому документі «стратегічні комунікації» було визначено як скоординоване і належне використання комунікативних можливостей держави – публічної дипломатії, зв’язків із громадськістю, військових зв’язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави.
Свідченням зростання на найвищому рівні в Україні уваги до проблематики стратегічних комунікацій стала поява відповідного підрозділу в Аналітичній доповіді до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році». З урахуванням функціонального аналізу сфери стратегічних комунікацій, проведеного Апаратом РНБО України та Національним інститутом стратегічних досліджень, було запропонувати низку заходів для її удосконалення, зокрема: ухвалити рамковий документ, яким визначити суб’єктів реалізації, загальну систему та механізм координування стратегічних комунікацій; забезпечити реалізацію координування стратегічних комунікацій у спосіб створення на базі РНБО України постійно діючої міжвідомчої групи з питань стратегічних комунікацій.
Нові комунікаційні акценти приніс у міжнародні відносини України Президент В. Зеленський, у виступах якого перед аудиторією помітно більше людиноцентричності, акцентів на спільних, близьких кожному моментах, а у його спілкуванні зі світовими лідерами велике значення має встановлення міжособистісних довірчих відносин. Інший новий аспект стратегії комунікації із зарубіжними партнерами, що з’явився за Президента В. Зеленського і став певним розвитком його лінії на менш традиційне для дипломатії, натомість більш щире спілкування із колегами, − чітке публічне артикулювання очікувань України від її міжнародних партнерів.
У лютому 2021 р. Указом Президента №43/2021 було уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а в травні 2021 р. Указом Президента №203/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», якими було запроваджено санкції проти низки ЗМІ, звинувачених у поширенні наративів російської пропаганди.
У травні 2021 р. Указом Президента №187/2021 створено Центр протидії дезінформації, підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України. Центр, керівника якого призначає та звільняє з посади Президент України за поданням секретаря РНБО, проводить аналіз та моніторинг подій і явищ у інформаційному просторі, забезпечує протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям.
У новій Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, затвердженій Указом Президента України від 26 серпня 2021 р. № 448/2021 публічна дипломатія як складова стратегічних комунікацій названа важливим інструментом формування позитивного іміджу України як надійного партнера і форпосту захисту демократичних цінностей на європейському просторі, що набуває особливої актуальності в умовах зростання гібридних загроз.
З перших дній повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 р. Президент В. Зеленський відіграє ключову роль у стратегічних комунікаціях України, як спрямованих всередину держави, так і на міжнародну аудиторію. Його регулярні звернення до українського народу спрямовані на підтримку стійкого морального стану і згуртованості суспільства у найбільш кризові часи за останні вісім десятиліть, коли поставлено під загрозу саме виживання українців як нації.
Водночас, Президент В. Зеленський є і головним суб’єктом стратегічних комунікацій України на міжнародній арені. Безпрецедентними у світовій історії стали мало не щоденні звернення Президента України до парламентів держав світу, міжнародних організацій, форумів, університетських спільнот та аналітичних центрів. Прямий і відвертий стиль звернень безпосередньо до державних і політичних діячів, лідерів думок і громадян десятків країн світу сприяє формуванню широкої міжнародної коаліції на підтримку України. Чітке публічне артикулювання конкретних потреб і очікувань нашої держави, у тому числі щодо постачання озброєнь, економічної підтримки, санкційної політики та інших питань, спрямовує відповідні дипломатичні зусилля у русло практичних рішень та прискорює прийняття рішень державами-партнерами на підтримку України.

UDC: 355.451:327(477)
Maksym Khylko,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6365-339X,
PhD in Philosophy, Senior Researcher,
Head of the Information and Analytical Department, Fond of the Presidents of Ukraine,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Kyiv, Ukraine,
e-mail: khylko@ukr.net
STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE INTERNATIONAL ACTIVITIES OF THE PRESIDENT OF UKRAINE
The development of strategic communications in Ukraine is analysed with an emphasis on the role of the President. The peculiarities of strategic communications in the international activities of the President of Ukraine in times of crisis are noted.
Keywords: strategic communications, information security, state security, international relations, President of Ukraine.