Композиторська творчість Івана Лаврівського : джерелознавчий огляд (на матеріалах ЛННБ України ім. В. Стефаника)

ЗаявникОсадця Ольга Павлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення
Назва доповідіКомпозиторська творчість Івана Лаврівського : джерелознавчий огляд (на матеріалах ЛННБ України ім. В. Стефаника)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Проаналізовано джерелознавчу базу дослідження композиторської творчості одного з найвідоміших композиторів «перемишльської школи» – Івана Андрійовича Лаврівського (1823-1873). Відзначено, що у фондах Львівської наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника зберігається цілий комплекс джерельних матеріалів, насамперед нотних рукописів та друків творів композитора. Встановлено та уточнено обсяг нотних матеріалів, хронологічні рамки, наявність автографів, шляхи походження і надходження до фондозбірні. Поєднання виявлених нотних джерел із різноплановою науковою літературою дає змогу ґрунтовніше дослідити творчість композитора, з подальшим розширенням географії пошуків, та їх опрацюванням з врахуванням сучасних вимог наукової бібліографії.