ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕПОЗИТАРІЮ НБУВ В БІБЛІОТЕЧНІЙ СИСТЕМІ ЗНАНЬ

ЗаявникМартинюк Олександр Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповідіФУНКЦІОНУВАННЯ РЕПОЗИТАРІЮ НБУВ В БІБЛІОТЕЧНІЙ СИСТЕМІ ЗНАНЬ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Розглядається особливості функціонування та перспективний розвиток інституційного репозитарію НБУВ. Описано аспекти користування інституційним репозитарієм.
Ключові слова: Репозитарій НБУВ, системи управління дослідницькою інформацією, користувацький інфтерфейс, цифрові колекції, дослідницькі дані

У теперішній бурхливий час інформаційної та комп’ютеризованої ери нагальної потреби набувають відкриті електронні сховища з постійним доступом до наукової інформації з будь-якого місця нашої планети. Саме репозитарій НБУВ бере на себе функції електронного архіву для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в установі, та зв’язку із науковцями на різному рівні комунікації. Із збільшенням користувачів та просто зацікавлених у науковій комунікації науковців, виникають постійні розширення та збільшення функціоналу можливостей як самого репозитарію, так і ресурсів, котрі тісно переплелися із ним. Розвиток та переосмислення деяких функцій спонукають до розширення функціоналу користувацького інтерфейсу, а також стають важливими чинниками розвитку наукового суспільства, адже безспірно репозитарій НБУВ надає доступ до цілком реального об’єкта – знань у вигляді інформаційного ресурсу.
Ефективний розвиток репозитарію НБУВ спонукають до перспективного постійного зростання та наповнення його унікальними науковими текстами. Перспективне оновлення, перегляд функціонування меню інтерфейсу, функціоналу репозитарію НБУВ в цілому залучають нових зацікавлених спеціалістів, науковців у користуванні даним безцінним ресурсом. Одними із таких перспективних та цікавих оновлених можливостей репозитарію НБУВ є функції формування наукових текстів (матеріалів) у «колекції» та ідентифікація одного продовжуваного видання як «багатотомник».
На даний час репозитарій НБУВ охоплює понад 4 тисячі наукових записів, що були написані науковцями бібліотеки та тими людьми, що мають або мали відношення до неї.
Із впровадженням елементу «Колекція» функціонал репозитарію НБУВ оновився. Більшість наукових текстів були об’єднані за схожістю, що спростила можливості пошукового запиту та роботу з даними науковими текстами в подальшому. Серед повністю опрацьованих елементів «Колекція» можна перечислити наступні:
- Історія НАН України;
- Історія НБУВ;
- Бібліографія НБУВ;
- Музична спадщина України;
- Національна бібліографія;
- Образотворча спадщина;
- Цифрова наукова комунікація.
Варто детально ознайомитися із функціональністю такого елемента, як «Шифр багатотомника». Як приклад, розглянемо унікальний шифр багатотомника (ідентифікатор) – T957754594049 збірника «Історія Національної академії наук України». Всередині одного випуску збірники зазвичай нумеруються томами, кожен має, як правило, свій унікальний або схожий заголовок. Також нумерація може супроводжуватися незалежною наскрізною нумерацією всіх випусків. Але саме унікальному шифру багатотомника ми завдячуємо можливістю поєднувати між собою дані наукові збірники та продовжувані видання і при користуванні ресурсами репозитарію НБУВ алгоритм запропонує видання за подібністю та схожістю наукової тематики.
Хочеться ще нагадати, що особливості функціональності репозитарію НБУВ тісно пов’язані із такими базами як «Наукова періодика України» та база «Співробітники НБУВ» (Науковці).
Доопрацьована та оновлена база «Співробітники НБУВ» (Науковці) включає в себе повністю сторінки всіх наукових працівників, котрі працювали та продовжують працювати на даний час в бібліотеці В. І. Вернадського. Завдяки унікальному ідентифікатору, котрий генерується при створенні та реєстрації нових науковців, можливо зв’язати сторінку науковця із його науковими публікаціями.
База «Співробітники НБУВ» відображає узагальнену інформацію про науковця, його науковий ступінь, контактні дані та освіту, трудову діяльність та наукові інтереси із зацікавленістю в тих чи інших напрямках науки. Під основною інформацією йде перелік основних статей, опублікованих в наукових електронних журналах за останній час. База постійно оновлюється та розвивається у напрямку зручного функціонування та інформаційного узагальнення.
Репозитарій НБУВ, який в першу чергу створений як окрема наукова база та є добіркою всіх наукових статей, що були написані нашими науковцями протягом останнього часу, все ж таки показує функціональність та легкість у доступі до всіх наукових баз нашої установи. Це важливо, адже більша частина наукових статей та досліджень представлена у великій кількості наукових видань, тож виникали труднощі при пошуку цих досліджень, наукових праць тощо.
Авторитет бібліотеки та її визнання серед користувачів визначаються багатством та якістю інформаційно-бібліотечних ресурсів, серед яких на окремому рівні є задоволення науково-інформаційних потреб наукового суспільства. Постійний розвиток та впровадження перспективного функціоналу широкого спектру призвели до якісних змін в організації доступу до наукових ресурсів, а також інтуїтивно-зрозумілого інтерфейсу, що роблять користування приємним, гнучким та цікавим для віддаленого користувача. Репозитарій НБУВ на сьогодні стає невід’ємною частиною науково-інформаційного середовища.