Публічні бібліотеки України в умовах воєнного стану

ЗаявникНовальська Юлія Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіПублічні бібліотеки України в умовах воєнного стану
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 02(477)
Новальська Юлія Вікторівна,
https://orcid.org/ 0000-0001-5257-1559
головний бібліотекар науково-дослідного відділу,
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого,
Київ, Україна
e-mail: jula1977@bigmir.net

ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Висвітлено досвід публічних бібліотек України з організації роботи у воєнний час. Доведено, що українські публічні бібліотеки і в умовах воєнного стану залишаються відкритими для співпраці та допомоги, довели свою життєздатність як важливий соціальний інститут.
Ключові слова: інформаційний простір, волонтерські проєкти, Національна цифрова бібліотека України, онлайн підтримка, бібліотечні послуги, благодійність.

У всі часи свого існування бібліотеки були і залишаються невід’ємним складником суспільства та найдемократичнішим соціальним інститутом. Адже будь-які системні зрушення в країні неодмінно позначалися на бібліотеках, і кожного разу останні шукали і визначали своє місце у нових соціальних умовах. Останніми роками, в умовах тотальної цифровізації, суттєво змінилися уявлення щодо діяльності та ролі українських публічних бібліотек, а також перспектив їхнього місця у культурному, освітньому та інформаційному розвитку нашої держави. Саме тому до 24 лютого 2022 р. публічні бібліотеки успішно впроваджували цю парадигму культурної політики України.
Від моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію незалежної України ключовим стало готовність кожного захищати свою державу. З перших днів російсько-української війни вітчизняні публічні бібліотеки, використовуючи всі накопиченні знання за попередні вісім років російської агресії на сході України, допомагають збройним силам України наближати перемогу та цивільним вистояти у цій боротьбі.
Нині головними громадянськими та професійними завданнями публічних бібліотек є:
 захист інформаційного простору (Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва, Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека та інші підготували корисну під час війни інформацію та провели освітні заходи щодо протидії фейкам, дезінформації та боротьбі з кіберзагрозами);
 формування Національної цифрової бібліотеки України (публічні бібліотеки збирають факти, свідчення, документи тощо про цю війну, які становитимуть основу майбутньої колекції);
 інформаційна та просвітницька робота (представлення на сайтах та блогах публічних бібліотек корисної інформації для переселенців, дитячих малюнків про війну, роботи митців, які підтримують українців у боротьбі з російським агресором);
 надання онлайн підтримки (бібліотекарі організовують спільно з висококваліфікованими медичними працівниками онлайн тренінги з надання першої домедичної допомоги, онлайн лекції з надання психологічної підтримки, емоційної розрядки за допомогою бібліотерапії, перегляду кінофільмів тощо);
 організація бібліотечних послуг (облаштування у бібліотеках комфортних та зручних робочих місця для дистанційної роботи переміщеним особам, започаткування курсів з англійської мови та медіаграмотності, використання бібліотечного комп’ютерного обладнання тими, хто потребує тощо);
 волонтерські проєкти (підвальні приміщення багатьох публічних бібліотек стали місцем укриття для населення, волонтерськими пунктами з розподілу і доставки гуманітарної допомоги, пунктами з приготування їжі для тимчасово переселених громадян та біженців, осередками з плетіння маскувальних сіток, бібліотекарі перекваліфікувалися у швачок та облаштували швейні майстерні, задовольняючи потреби Збройних сил України тощо);
 благодійна діяльність (організація збору нових українських книжок для доставки у зарубіжні бібліотеки, які реалізують програми допомоги українським біженцям. До прикладу, Публічна бібліотека ім. Лесі Українки зібрала і відправила до бібліотек Литви і Польщі 300 українських книжок);
 збір коштів на рахунок Збройних сил України (бібліотекарі організовують збір коштів на потреби війська, переказують власні кошти, організовують благодійні акції з метою фінансової підтримки захисників. До прикладу, бібліотекарі міста Нікополь (Дніпропетровська область) провели благодійну акцію «Великодній ярмарок» і всі отримані кошти 13,5 тис. грн. було перераховано для ЗСУ).
Отже, українські публічні бібліотеки і в умовах воєнного стану залишаються відкритими для співпраці та допомоги, вони довели свою життєздатність як важливий соціальний інститут. Цьому сприяло, насамперед, підвищення ролі освіти, впровадження нових інформаційних технологій та кардинальні зміни у свідомості самих працівників публічних бібліотек, які нині мислять креативно та постійно шукають нові форми допомоги своїй країні у важкі часи. Такий скачок став можливим завдяки відмові від ідеологічного спрямування, коли на зміну поняттю «масова бібліотека» прийшло нове – «публічна бібліотека», тобто та, яка відкрита для всіх. Саме це дало змогу побудувати нову публічну бібліотеку з іншою системою цінностей, пріоритетами в освітній, культурній та просвітницькій діяльності, завдяки чому отримали свободу в усіх напрямах своєї роботи.

UDC 02(477)
Yulia Novalska,
https://orcid.org/ 0000-0001-5257-1559
Chief librarian of the Research Department,
Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: jula1977@bigmir.net
PUBLIC LIBRARIES OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW
The experience of public libraries of Ukraine in the organization of work during wartime is highlighted. It has been proven that Ukrainian public libraries remain open for cooperation and assistance even under martial law, and have proven their viability as an important social institution.
Keywords: information space, volunteer projects, National Digital Library of Ukraine, online support, library services, charity.