Літературні нариси/спогади у жанрі «non-fiction» про сучасну війну як інтернет-джерело

ЗаявникЛюбовець Надія Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 7. Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань
Назва доповідіЛітературні нариси/спогади у жанрі «non-fiction» про сучасну війну як інтернет-джерело
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 01:82-9
Любовець Надія Іванівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8811-6627,
кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця,
завідувачка,
відділ теорії та методики біобібліографії,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: lyubovets@nbuv.gov.ua

ЛІТЕРАТУРНІ НАРИСИ / CПОГАДИ У ЖАНРІ «NON-FICTION» ПРО СУЧАСНУ ВІЙНУ ЯК ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛО

Вказується на необхідність дослідження та імплементацію в науковий / суспільний дискурс спогадів у жанрі «non-fiction» про сучасну війну, розміщених на інтернет-ресурсах ЗМІ як історико-біографічного джерела й ресурсу задля формування гуманістичних цінностей і комунікації в суспільстві.
Ключові слова: спогади, війна, «non-fiction», інтернет-джерело, «Нотатки військових».

Реалії сучасної війни вимагають від науковців і громадськості пошуку нових форм, жанрів історико-мемуарних наративів про події, що відбуваються, задля формування корпусу історико-біографічних джерел. Літературна біографіка, частиною якої є і мемуари – важливий їх складник. Адже вони виконують у суспільстві специфічну меморіальну функцію зі збереження національної та історичної пам’яті, виступають вагомим інструментом комунікації в суспільстві. Мова йде не лише про класичні історичні джерела, що відкладаються в архівах у результаті діяльності державних і громадських установ, а про використання великих масивів наративів /рефлексій /дописів /інтерв’ю від першої особи в жанрі «non-fiction» – очевидців і учасників подій.
Інструменти цифрової гуманітаристики (HD) дають можливість швидкого оприлюднення в суспільстві інформації. Таким чином відбувається синтез традиційної форми накопичення історико-мемуарних джерел через формування архівних фондів, видання збірників / книг і великих масивів інтернет-джерел, які дають нові можливості їхнього використання в різних сферах суспільства. Це, звісно, не відсуває на другий план традиційні методи формування історичних джерел, а лише засвідчує, суголосно інформаційній епосі, адекватну реакцію суспільства на нові виклики. В історичній науковій літературі існує поділ інтернет-джерел на шість груп: архівні, бібліотечні та музейні ресурси; вебсайти провідних українських наукових установ; віртуальні спільноти й соціальні мережі; вебенциклопедії та вебпортали; інтернет-версії електронних ЗМІ; бібліографічні й реферативні бази даних. До цього переліку можна додати ресурси, створені в результаті громадської ініціативи, особливо в локальних вимірах.
Увагу зосередимо лише на одній із названих груп, а саме інтернет-версії електронних ЗМІ. Так, електронний ресурс «Суспільне. Культура» започаткував серію художніх нарисів у жанрі «non-fiction» від захисників «Нотатки військових» (https://suspilne.media/tag/notatki-vijskovih/), документальною основою яких є спогади безпосередніх учасників військових подій, які дають суспільству та науковій спільноті живий фактографічний матеріал від першої особи. Спогади безпосередніх учасників військових подій у художній формі на документальній основі демонструють, за словами авторки проєкту Олесі Кочубей, відхід від стереотипів, що військовослужбовці пишуть лише про бойові дії і це цікаво тільки вузькому колу читачів – спектр їхніх зацікавлень значно ширший. Ініціаторами проєкту плануються щотижневі публікації-оповіді про знайомства, нариси про природу, тексти в жанрі «потік свідомості», а також смішні історії – усе те, про що у вільну хвилину пишуть люди, які захищають Україну від агресора (https://suspilne.media/260880-notatki-vijskovih-na-sajti-suspilne-kultura-startuvala-seria-hudoznih-narisiv-vid-zahisnikiv/).
На сьогодні сайт містить три матеріали: «Історія однієї квартири в оповіданні воїна та видавця Дмитра Савченка» (14 липня 2022 р.), «Степи Дніпровщини, відчуття Вітчизни, морозиво для дітлахів. Нарис командира взводу Дмитра Дудки» (21 липня 2022 р.), «У свої останні дні будь тією, ким завжди хотіла бути. Заповіт Марії Берлінської» (28 липня 2022 р.).
У цих нарисах зафіксовано особисті рефлексії авторів, які не завжди пов’язані безпосередньо із військовими діями, однак їх емоційний досвід важливий з точки зору людських вимірів війни. Цей зріз проживання ситуації через особисту рефлексію викладений у художній формі (короткий нарис, навіть вірш) і написаний у час, коли автор ще не встиг емоційно віддалитися від події, і особливо цікавий з точки зору формування людських характерів, внутрішніх переживань, роздумів про себе й навколишній світ. Один із авторів спогаду /нарису – командир взводу Дмитро Дудка – знайомить нас із селами Дніпровщини, які, не зважаючи на війну, зачаровують автора своїми краєвидами й людьми: «Люди, як на підбір, – усміхнені і місцями навіть щасливі. Попри напружену обстановку – будують плани на майбутнє, у магазинах затарюються дай божЕ, орють городи, доглядають за худобою. Відчувається край аграріїв і так само відчувається, що тут не встигли зловити депресуху сусідів – донецьких. На мій щасливий подив – абсолютна більшість українськомовні, ну, степовий діалект, ну, південний, ну, соковитий, коротше, і цікавий». Автор змальовує лише один епізод зі свого військового життя, який не пов’язаний з війною, але актуалізує той факт, що звичайне життя українців продовжується навіть у час важких випробувань. Зустріч військових і мирних жителів вплинула на автора й мешканців села. Перший отримав емоційну насолоду від краєвидів і спілкування, а другі – емоційну підтримку від розуміння того, що їх захищають українські військові. Один епізод із життя військового, ретрансльований у суспільний простір, стає джерелом для роздумів, для внутрішнього діалогу, для кращого розуміння себе.
У цілому, спогади в жанрі «non-fiction», які розміщені на інтернет-ресурсах, що й робить їх загальнодоступними, допомагають учасникам і очевидцям подолати психологічні травми, які принесла війна, переосмислити трагічний досвід, укріпитись морально, стати свідомими й активними учасниками національного спротиву.

UDC 01:82-9
Nadiia Lyubovets,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8811-6627,
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate,
Head of Department,
Department of Theory and Methods of Biobibliography,
Institute of Biographical Research,
V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kуiv, Ukraine
e-mail: lyubovets@nbuv.gov.ua
LITERARY ESSAYS/MEMOIRS IN THE "NON-FICTION" GENRE ABOUT MODERN WARFARE AS AN ONLINE SOURCE
Indicated the necessity of research and implementation in the scientific / public discourse of memories in the genre of "non-fiction" about the modern war, posted on the Internet media resources as a historical and biographical source and resource for the formation of humanistic values and communication in society.
Keywords: memoirs, war, "non-fiction", Internet source, "Notes of the military"