ФОТОДОКУМЕНТИ АКАДЕМІКА М. Ф. КАЩЕНКА У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ АРХІВОЗНАВСТВА НБУВ: СКЛАД ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ЗаявникКіржаєва Ірина Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 5. Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики
Назва доповідіФОТОДОКУМЕНТИ АКАДЕМІКА М. Ф. КАЩЕНКА У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ АРХІВОЗНАВСТВА НБУВ: СКЛАД ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 58(092) (Кащенко М. Ф.)
Кіржаєва Ірина Григорівна,
ORCID 0000 0003 0147 8711,
наукова співробітниця,
відділ археографії,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: irkir@ukr.net

ФОТОДОКУМЕНТИ АКАДЕМІКА М. Ф. КАЩЕНКА
У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ АРХІВОЗНАВСТВА НБУВ:
СКЛАД ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Проаналізовано склад та інформаційний потенціал фотодокументів академіка М. Ф. Кащенка, що зберігаються у фондах Інституту архівознавства НБУВ. Показано, що фотодокументи є важливим джерелом вивчення життя та наукової діяльності вченого.
Ключові слова: академік М. Ф. Кащенко, Акліматизаційний сад у Києві, фотодокументи, Інститут архівознавства НБУВ.

Ім’я академіка Миколи Феофановича Кащенка нерозривно пов’язане з історією Акліматизаційного саду у Києві (далі – КАС), що був заснований вченим у 1915 р. та діяв під його керівництвом до 1934 р. Документи як особового фонду М. Ф. Кащенка (ф. № 11), так й академічної установи КАС (ф. № 470) зберігаються в Інституті архівознавства НБУВ (далі – ІА). У праці проаналізовано фотодокументи з фондів, окреслено склад джерел та визначено їх інформаційний потенціал для вивчення наукової біографії вченого.
Народився М. Ф. Кащенко у 1855 р. на хуторі Веселий на Катеринославщині (нині – с. Московка Запорізької обл.) в родині «поміщиків середнього стану», як він зазначав у автобіографії. Закінчивши Катеринославську гімназію, М. Ф. Кащенко в 1875 р. поступив на медичний факультет Московського університету, звідки перевівся до Харківського університету, який закінчив у 1880 р. Протягом 1881–1886 рр. суміщав роботу асистента ембріологічного кабінету, згодом приват доцента медичного факультету Харківського університету та помічника директора Харківського земського повивального училища. Впродовж 1886–1888 рр. стажувався у Німеччині та Італії. Повернувшись до Харкова, М. Ф. Кащенко отримав призначення до Томського університету, де у 1888–1912 рр. перебував на посадах професора, завідувача кафедри зоології і порівняльної анатомії медичного факультету, директора зоологічного музею, ректора університету. З вороттям в Україну став професором і завідувачем кафедри зоології сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту (1912–1921). У 1915–1934 рр. – директор започаткованого ним КАС. Один із академіків-засновників Української академії наук (1918 р.), де очолював Фізико-математичний відділ (1918–1919), завідував кафедрою акліматизації та Зоологічним кабінетом (1918–1921) та був першим директором Зоологічного музею (1919–1926). Помер у 1935 р.
Особовий архів М. Ф. Кащенка та фонд «Акліматизаційний сад ВУАН» містять доволі великий комплекс фотодокументів, що ілюструють життя та наукову діяльність вченого. Умовно їх можна поділити на родинні фото, які охоплюють всі етапи життя М. Ф. Кащенка, та фотодокументи з його наукової діяльності у Томському університеті та у КАС.
Зауважимо, що велику кількість фотодокументів із сімейного архіву Кащенків було дбайливо передано на державне зберігання до ІА онукою академіка – Майєю Вадимівною Кащенко. Більшість фотознімків на звороті мають її надписи зі вказанням осіб, дат та місця події, що дає змогу ідентифікувати багато моментів з біографії вченого та його родини.
Фотолітопис життя та діяльності М. Ф. Кащенка починається з фотопортретів батьків та одного з братів вченого. Надписи на цих фотознімках містять відомості про дати їхніх народжень та смерті, а також трагічні обставини кончини матері.
Представлено фото майбутнього вченого під час навчання в Катеринославській гімназії та добірку його фотопортретів, що документують різні періоди життя та діяльності М. Ф. Кащенка (Петербург, Лейпциг, Томськ, Київ). Одне з останніх його фото містить анотацію: «М. Ф. Кащенко та його улюблений співробітник з Акліматсаду. У саду на Мельникова 45. Дідусь після удару (інсульту). Ходити вже не міг, але голова ясна. Багато працював».
Зберігаються світлини подружжя Ольги Миколаївни та Миколи Феофановича Кащенків у молодому (Харків, Неаполь) та зрілому віці (Київ).
Численні зображення шістьох дітей Кащенків: Маргарити, Марії, Галини, Ольги, Вадима та Ксенії. На деяких світлинах є маленький Коля, який не дожив до дорослого віку. Коментарі на зворотах фотодокументів дали можливість встановити дати народження всіх дітей для публікації про родину Кащенків. З нащадків вченого, окрім дітей, зберігаються фотографії онуків – Анатолія, Олександра, Дмитра, Юлія та правнучки Наталії. З надписів дізнаємося, що Шура-Олександр воював у Другу світову війну, родина дочки Ольги – Табенцькі жили у м. Біла Церква, а дочка Марія працювала хірургом у м. Євпаторія.
Маємо блок фотодокументів 1931 р., на яких зафіксовано представників родини, які востаннє зібралася разом у батьківському домі в Києві. На світлинах діти Кащенків, їх зяті, невістка та онуки.
Щодо наукової діяльності вченого, то томський період його роботи унаочнюють зображення університету, в якому М. Ф. Кащенко працював. Представлено світлини його кабінету, лабораторії, приміщень та експонатів зоологічного музею. На фотознімках зображено й колег науковця.
Київський період наукової діяльності М. Ф. Кащенка задокументовано переважно фотографіями з КАС – зображеннями дослідних рослин із їх листям, корінням, насінням, а також селекційних плодів, із якими працював вчений. На фото бачимо М. Ф. Кащенка із співробітниками на ділянках саду. Одне із зображень 1926 р. фіксує свято врожаю другої генерації персиків з 17 підписами на звороті, за якими можна ідентифікувати співробітників КАС. Зберігся щоденник дослідів впливу на жаб’яче серце гібридної наперстянки за 1928–1929 рр., що проілюстровано знімками експериментів і зображеннями лабораторії та її обладнання.
Отже, аналіз фотодокументів, що відклалися в архіві М. Ф. Кащенка та фонді «Акліматизаційний сад ВУАН» в ІА НБУВ, дає змогу отримати важливу інформацію про життя та діяльність вченого, членів його родини, окреслити коло колег і співробітників, уточнити дати біографії науковця, візуалізувати місця подій та наукові дослідження.

UDC 58(092) (Kaschenko M. F.)
Iryna Kirzhaieva,
ORCID 0000-0003-0147-8711,
Researcher of the Department of Archaeography,
Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: irkir@ukr.net
PHOTOGRAPHIC DOCUMENTS OF ACADEMICIAN M.F. KASHCHENKO AT THE FUND OF THE ARCHIVAL INSTITUTE OF THE VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE: CONTENT AND INFORMATION POTENTIAL
The content and informational potential of academician M. F. Kashchenko’s photo documents stored in the funds of the Institute of Archival Studies of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine were analyzed. It is shown that photo documents are an important source of studying the scientist's life and scientific activity.
Keywords: M. F. Kashchenko, Acclimatization Garden in Kyiv, Institute of Archival Studies of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine