Вебліографія в організації інформаційних сервісів для онлайн користувачів

ЗаявникЯсінська Олександра Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповідіВебліографія в організації інформаційних сервісів для онлайн користувачів
Інформація про співдоповідачівСосідко Ірина Вячеславівна, молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Ясінська Олександра Андріївна,
ORCID ID 0000-0003-0809-2483,
молодший науковий співробітник,
відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: yasinska@nbuv.gov.ua

Сосідко Ірина В'ячеславівна
ORCID ID 0000-0002-0067-7930
молодший науковий співробітник,
відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: sosidko@nbuv.gov.ua

ВЕБЛІОГРАФІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ОНЛАЙН КОРИСТУВАЧІВ

Розглядаються веб-каталоги та вебліографія, як один зі способів подолання бар’єрів в процесі перетворення даних на знання та проблеми пошуку і перевантаження інформації через трансформаційні процеси в сучасному суспільстві.

Ключові слова: вебліографія, пошук інформації, бібліотечні сервіси, веб-каталоги, пошукові системи.

Історично так склалося, що інформаційні центри та бібліотеки, уособлюють собою сховища інформаційних даних, метою яких є постачання інтелектуальних продуктів спільноті користувачів з метою розвитку людських знань і культурної спадщини. Бібліотеки займаються пошуком та зберіганням інформації, а це в свою чергу полегшує та пришвидшує доступ і отримання наукової інформації для дослідників. Однак, це не означає, що інформаційні потреби користувачів є завжди задоволені. Пошукові системи можуть надати величезну кількість інформації під час запиту користувача.
Протягом останніх років пошук інформації став однією з найважливіших областей дослідження в галузі інформаційних сервісів для онлайн користувачів. З моменту розповсюдження і входження всесвітньої павутини, як буденної складової роботи бібліотечних сервісів, перед бібліотекарями та інформаційними працівниками було поставлене завдання віднайти інструменти для структурування та фільтрації цифрової інформації, ними були виокремлені шляхи і засоби для вирішення проблеми пошуку цифрової інформації, включаючи пошукові системи та веб-каталоги.
Вебліографія — це особливий вид бібліографічної діяльності спрямований на пошук та відбір ресурсів всесвітньої інтернет мережі, необхідних для довідково-бібліографічного обслуговування користувачів.
Першим теоретичним текстом по цій темі була робота С. Р. Харріса у 1997 році, у якій він стверджував, що бібліотекарі повинні брати активну участь у наданні доступу до інформації в інтернеті, обговорював ті аспекти бібліографії, які мають відношення до інформаційних онлайн-ресурсів, і пропонував вебліографію як важливий виклик для бібліотекарів. А сам термін почав використовуватися ще у 1990 році бібліотекарами зі США. В Україні термін «вебліографія» почали використовувати у 2000-х роках.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського не залишилася осторонь світових тенденцій. Катерина Вілентіївна Лобузіна у своїй монографії «Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності» 2012р. наголошувала та тому, що представлення інформації з інтернету в електронних каталогах може відбуватися двома способами:
• Мультиформатними колекціями
• Каталогами, лише з інтернет-ресурсами
Перший спосіб корисний для створення вузькоспеціалізованих колекцій, а другий – для політематичних інтернет-навігаторів. Спеціально для роботи з інтернет-ресурсами була розроблена та впроваджена база даних «Тематичний інтернет-навігатор». Такі поля, як країна, мова, назва, автор, організація (установа), URL-адреса, тематичний рубрикатор, предметна рубрика, анотація, паралельна назва, переклад назви, дозволяють точно і повно описати інформаційний веб-ресурс. Користувач має можливість здійснювати пошук за різними критеріями: тип ресурсу, назва, розділ знань, ключові слова, предметна рубрика. Опис веб-ресурсу може бути доповнений скріншотом та анотацією. До наповнення ресурсами база даних «Тематичний інтернет-навігатор» було залучено співробітників різних структурних підрозділів, кожен із яких працював над пошуком, аналізом та описом інтернет-ресурсів згідно зі своїм профілем: юридичним, музичним, картографічним, образотворчим, бібліотекознавчим, книгознавчим тощо. Окремої уваги потребує розділ «Джерела наукової інформації» який зібрав посилання на наукові інтернет- ресурси з різних галузей знань. Основу цих ресурсів склали електронні бібліотеки, енциклопедії, журнали тощо спрямовані на збір та аналіз даних для наукової діяльності.
Окрім спеціалізованої бази даних «Тематичний інтернет-навігатор» на порталі НБУВ вебліографія представлена в електронній бібліотеці «Україніка», в розділі «Інтернет» ресурси виокремлені як окремий тип ресурсу, що дозволяють користувачам отримати перелік сайтів присвячений різним галузям знань про Україну.
У сучасному світі бібліотека стає активним учасником в інформаційних процесах. Опрацювання, представлення та надання доступу до нових знань потребує впровадження нових послуг та технологій. Це складний процес, який вимагає організації спільної роботи та налагодження ефективного обміну знаннями в колективі. Але саме такі зміни дозволяють бібліотеці стати посередником між користувачем та інформаційним потоком, а отже стане гарантом її успішної діяльності. В умовах повномасштабної війни важливість вебліографії, як фахової діяльності з упорядкування систематизованої та перевіреної інформації стає важливим чинником інформаційного спротиву.

WEBLIOGRAPHY IN THE ORGANIZATION OF INFORMATION SERVICES FOR ONLINE USERS

Web catalogs and webliography are considered as one of the ways to overcome barriers in the process of transforming information into knowledge and problems of search and information overload due to transformational processes in modern society.
Keywords: Webliography, information search, library services, web catalogs, search systems.

Olexandra Yasinska,
ORCID ID 0000-0003-0809-2483,
Junior Research Fellow,
Department of technologies of electronic scientific and information service
Institute of Information Technologies,
V. I. Vernadskyi Nаtional Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine
e-mail: yasinska@nbuv.gov.ua

Iryna Sosidko
ORCID ID 0000-0002-0067-7930
Junior Research Fellow,
Department of technologies of electronic scientific and information service
Institute of Information Technologies,
V. I. Vernadskyi Nаtional Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine
e-mail: sosidko@nbuv.gov.ua