«Український національний біографічний архів» як джерело біобібліографічних відомостей про військових діячів

ЗаявникКомарянська Тетяна Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 7. Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань
Назва доповіді«Український національний біографічний архів» як джерело біобібліографічних відомостей про військових діячів
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 929:304.44:004.91
Комарянська Тетяна Вікторівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4967-8392,
молодша наукова співробітниця,
відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: tatvish01@gmail.com

«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ БІОГРАФІЧНИЙ АРХІВ»
ЯК ДЖЕРЕЛО БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ
ПРО ВІЙСЬКОВИХ ДІЯЧІВ

Охарактеризовано базу даних «Персоналії» «Українського національного біографічного архіву» за окремо визначеним доменом «Армія».
Ключові слова: Український національний біографічний архів, персоналія, армія.

«Український національний біографічний архів» (далі – УНБА) – результат копіткої роботи колективу Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, який постійно поповнюється новими джерелами й персоналіями. Опрацьовано тисячі джерел із біобліографічною інформацією (енциклопедично-довідкові видання, біобібліографічні словники (довідники), мемуари, монографії, некрологи, персональні бібліографії тощо) для збору, доповнення й уніфікації записів бази даних «Персоналії» (Далі – БД). Наразі БД налічує понад 87 000 персоналій, які об’єднані за сферами діяльності – доменами («Політика», «Управління», «Армія», «Господарство», «Педагогіка і освіта», «Історія», «Медицина», «Церква», «Мистецтво» тощо).
В умовах російської військової агресії в Україні особливий суспільний і науковий інтерес викликає сфера діяльності, пов’язана із захистом держави. Тому досить актуальним убачається розгляд питання – яким чином вона відображена в УНБА. Для відповіді на нього був здійснений аналіз одного із чисельніших доменів системи «Армія» (Словник доменів БД «Персоналії» УНБА складений наприкінці ХХ ст. і потребує нової редакції в сучасних умовах – він має стати предметом обговорення на засіданні науково-методичної ради Інституту. При затвердженні радою нової словникової частини БД можливі зміни в назвах деяких доменів (наприклад, «Армія» може бути перейменований у домен «Військо» тощо)).
Персоналії, пов’язані із цим доменом, присутні майже в усіх хронологічних межах БД (від IV ст. до н. е. – по ХХІ ст.) і презентовані представниками різних суспільних верств.
У історичних пам’ятках, дослідженнях, довідкових виданнях, що розкривають давній і ранньосередньовічний періоди історії українських земель (IV ст. до н. е. – VІІІ ст. н. е.), знаходимо інформацію про правителів-воєначальників Боспору (Гігієнот, Котіс ІІ, Мітрідат), скіфських царів (Скілур, Палак), державних діячів Херсонеса (Агасикл син Ктесія, Григорій).
З доби Київської Русі (ІХ–ХІІІ ст.) в УНБА представлені відомості про перших київських володарів (Аскольд, Ольга, Володимир Святославич I Святий, Олег І Віщий, Ярослав Мудрий), іноземних князів і королів, життя й діяльність яких пересікалися з Київською Руссю (Болеслав I Хоробрий – польський князь і король, Болеслав I Грозний – чеський князь, Айшевно Рушкович – князь литовський, Гаральд Сміливий – король Норвегії). Знайомимося з іменами воєвод (Блуд, Вишата Остромирович, Свенельд, Претич, Усмошвець Ян, Путята Вишатич, Борис Жидиславич), полководців (Ікмор).
Із заснуванням Запорозької Січі та Війська Запорозького (XVI–XVIІ ст.), часів Гетьманщини (XVII–XVIIІ ст.) розширюється перелік використаних в УНБА джерел, у яких знаходимо інформацію не тільки про правителів, полководців, а й про представників інших соціальних верств. БД поповнюється іменами гетьманів (Каленик Андрієвич, Федір Богданко, Антін Бут, Дмитро Вишневецький, Михайло Дорошенко, Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельницький), козацьких ватажків (Арковський, Северин Наливайко, Богдан Кизим), отаманів (Андруш, Агій, Байда, Гаврило Біруля, Яцко Білоус), козацьких старшин (Петро Забіла, Федір Полоус, Матвій Шаула), сотників (Петро Воронецький, Михайло Кадиченко), козаків (Іван Білгоруд, Лаврин Бережинський, Сила Лисенко, Іван Підкова, Степан Симиренко).
Іменний ряд XІХ ст. в БД поповнюється військовими, представниками дворянства, які служили в армії Російської імперії, декабристів (Бариков Федір Васильович, Драгоманов Яків Якимович), учасниками російсько-турецьких воєн (Балабуха Костянтин Семенович, Жданов Володимир Петрович) та оборони Севастополя під час Кримської війни (1853–1856) (Балакшей-Котляревський Олександр Іванович, Балицький Гнат Миколайович), генерал-губернаторами (Драгомиров Михайло Іванович, Константинович Олександр Петрович).
ХХ ст. в БД представлене широким спектром імен – учасників російсько-японської, Першої та Другої світових воєн, українських визвольних змагань. Це військовики армії УНР (Березовський Олександр Іванович, Біденко Йосип Гнатович), УГА (Андрущенко Сидір Григорович, Вахнюк Михайло), УПА (Басараб Дмитро Павлович, Войтович Степан), українські січові стрільці (Байло Сергій, Виборний Тимаш).
БД УНБА поповнюється й іменами діячів Збройних Сил України, які удостоєні вищих державних нагород – тих, хто, на жаль, вже пішов з життя (Банних Віктор Іванович, Каденюк Леонід Костянтинович).
Серед них є й імена військових сучасної доби – воїнів, які брали участь у антитерористичній операції на сході України, починаючи з 2014 р. (Кульчицький Сергій Петрович, Лужевський Руслан Михайлович, Майборода Дмитро Олександрович, котрі отримали звання Героя України посмертно).
Нині актуальним завданням є наповнення БД УНБА іменами учасників російсько-української війни, серед яких на 8 липня 2022 року кількість Героїв України, удостоєних цього звання посмертно за подвиги в боях проти російських загарбників становить 75 осіб. При цьому в УНБА повинні бути представлені дані не лише про них.
Нині для упорядників УНБА першочерговим завданням є розширення джерельної бази, пошук та занесення до БД нових імен – військових, учасників російсько-української війни, волонтерів, військових медиків.

UDC 929:304.44:004.91
Tetiana Komarianska,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4967-8392,
Junior Research Associate,
Department of the Biobibliographical Information Resources Formation,
Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine,
e-mail: tatvish01@gmail.com
THE FORMATION OF THE "UKRAINIAN NATIONAL
BIOGRAPHICAL ARCHIVE" AS A SOURCE OF BIO-BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION ON MILITARY PERSONNEL
The "Personnel" database of the "Ukrainian National Biographical Archive" was characterized by the separately defined domain "Army".
Keywords: Ukrainian National Biographical Archive, personnel, army.