ДОКУМЕНТУВАННЯ РОБОТИ НАУКОВИХ ЕКСПЕДИЦІЙ З ФІКСАЦІЇ СВІДЧЕНЬ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ВИЗВОЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2022 Р.

ЗаявникБерезовська Ольга Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 5. Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики
Назва доповідіДОКУМЕНТУВАННЯ РОБОТИ НАУКОВИХ ЕКСПЕДИЦІЙ З ФІКСАЦІЇ СВІДЧЕНЬ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ВИЗВОЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2022 Р.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді


УДК 94(477.51)(1-074)”2022”:002.1-043.083-047.29-049.34
Березовська Ольга Василівна,
ORCID: 0000-0002-8362-7356,
молодший науковий співробітник,
відділ архівознавства і документознавства,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: bov2005@ukr.net

ДОКУМЕНТУВАННЯ РОБОТИ НАУКОВИХ ЕКСПЕДИЦІЙ З ФІКСАЦІЇ СВІДЧЕНЬ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ВИЗВОЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2022 Р.

Розглянуто формування, фондування та описування усноісторичних джерел для дослідження подій російської окупації територій Чернігівської області у лютому-квітні 2022 р.
Ключові слова: архів, джерела, документи, аудіодокументи, відеодокументи, російсько-українська війна, окупація, блокада.

З перших днів повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України 24 лютого 2022 р. Чернігівщина стала одним із тих регіонів, де точилися активні бойові дії, а місцеве населення більше місяця перебувало в окупації та облозі. Після звільнення регіону від окупантів Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (за особистого сприяння начальника управління О. Шевчука), Туристичний інформаційний центр м. Чернігів (завдяки ініціативі та особистої участі в організації експедицій заступниці начальника-начальника відділу туризму та промоції міста К. Литвин) започаткували дослідницький проєкт «Гуманітарні аспекти російсько-української війни 2014–2022 рр.: історико-культурні візії та сучасні стратегії виживання». Метою проєкту стали збір, фіксація та збереження усноісторичних свідчень про воєнне повсякдення та досвід виживання жителів регіону в умовах війни. Для цього було сформовано дослідницьку групу, до якої увійшли українські науковці-волонтери з різних науково-дослідних установ (Інститут всесвітньої історії НАН України, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф ДАЗВ України (ДНЦЗКСТК), Національний музей історії України (НМІУ) тощо). У рамках наукових експедицій до міста Чернігова та сіл Чернігівської обл. було розпочато роботу з фіксації свідчень про досвід виживання місцевого населення регіону в умовах бойових дій та окупації. Важливою складовою для підготовки та проведення наукової роботи в окресленому напрямку була розробка к. і. н., заступницею директора – завідувачкою Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК С. Маховською низки документів, зокрема тематичного питальника, запитання в якому об’єднано в чотири блоки: життя людей в окупації, облозі/блокаді, евакуації та робота волонтерів. Кожна частина питальника містить більше 100 запитань про умови життя людей, практики виживання, порятунку; передвісники війни; порівняння з Другою світовою війною та війною в Афганістані; взаємодію населення з місцевою владою; роботу адміністративних, соціальних, медичних, навчальних закладів, релігійних організацій; захист власного житла, облаштування побуту; взаємодопомогу між сусідами; дитячий побут в умовах війни; народження дітей, весільні, поховальні практики під час війни; поведінку окупантів та їхнє ставлення до місцевих жителів; злочини, вчинені російськими військами щодо мирного населення Чернігівщини тощо. З метою захисту персональних даних респондентів С. Маховською також було розроблено форму інформаційної згоди для учасників опитування, де окреслено всі умови проведення інтерв’ю. До розробки документів та проведення польових досліджень, задля зменшення ризику травматизації як респондентів, так і записувачів, було залучено практикуючого психолога-фахівця з великим досвідом роботи з травмами та посттравмами.
З травня 2022 р. було проведено шість експедиційних польових виїздів, зафіксовано близько 80 годин аудіо- та відеозаписів, опитано більше 50-ти респондентів у м. Чернігові (найбільш постраждалі внаслідок бойових дій мікрорайони Бобровиця, Кукушанка, ЗАЗ) та Чернігівській обл. (населені пункти, що перебували в окупації: Мохнатин, Юр’ївка, Рівнопілля, Халявин, Жукотки, Левоньки, Лукашівка, Анисів, Полуботки, Шевченко, Количівка, Ягідне, Іванівка та ін.). Також серед документів, зібраних під час експедицій, є особисті щоденники місцевих жителів, у яких вони під час бойових дій занотовували спогади про своє воєнне повсякдення. Аудіозаписи розшифровуються науковцями за затвердженим стандартом, унаслідок чого утворюється ще один тип документів на паперовій основі. Іншим видом документування є фото- та відеофіксація науковцями постраждалих населених пунктів, зруйнованих споруд, культурних, релігійних пам’яток, фотопортрети респондентів. Також у процесі роботи отримано на збереження фото та відео, зроблені самими респондентами під час активної фази війни. Усі фото- та відеодокументи зберігаються на електронних носіях. Окрім того, науковцями під час польових виїздів зібрано низку музейних експонатів, які передаються на облік у НМІУ.
Під час діяльності згадуваних вище наукових експедицій утворився масив різнопланових документів на різних носіях, який у подальшому потребуватиме архівного науково-технічного опрацювання та зберігання. Наразі документи групуються в межах експедицій та розподіляються за населеними пунктами, де проводилося інтерв’ю. Такий вид фондування може бути збережений під час архівного науково-технічного упорядкування документації, у разі, коли документи будуть передані до державного архіву на постійне зберігання. Він уможливлює цілісну візію зібраного документного фонду.
Отже варто відзначити, що в процесі реалізації наукового проєкту з фіксації свідчень очевидців російсько-української війни на території Чернігова та Чернігівської області у лютому-квітні 2022 р. утворився значний пласт документації на різних носіях інформації, яка має важливе значення для збереження пам’яті про пережитий досвід та стратегії виживання в умовах воєнного повсякдення українців.

UDC 94(477.51)(1-074)”2022”:002.1-043.083-047.29-049.34
Olha Berezovska,
ORCID: 0000-0002-8362-7356,
Junior Researcher,
Department of Archival Studies and Document Studies,
Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine;
е-mail: bov2005@ukr.net

DOCUMENTATION OF THE WORK OF SCIENTIFIC EXPEDITIONS FOR RECORDING THE TESTIMONY OF THE VICTIMS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR IN THE LIBERATED TERRITORIES OF CHERNIHIV REGION IN 2022
The formation, assigning documents to archival fonds, description of oral history sources for the study of the events of the Russian occupation of the territories of Chernihiv region in February-April 2022 were considered.
Keywords: archive, sources, documents, audio documents, video documents, Russian-Ukrainian war, occupation, blockade.