МУЗИЧНА ТЕМАТИКА У книжкових та періодичних виданнях з ФОНДІВ ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ

ЗаявникСтепанович Кіра Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення
Назва доповідіМУЗИЧНА ТЕМАТИКА У книжкових та періодичних виданнях з ФОНДІВ ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК: 069.51:051+78
Степанович Кіра Михайлівна
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2059-833X
старший науковий співробітник
Педагогічний музей України
Київ, Україна
quira@ukr.net

МУЗИЧНА ТЕМАТИКА У книжкових та періодичних виданнях з ФОНДІВ ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ

У статті стисло схарактеризовані статті та книги музичної тематики з фондів Педагогічного музею України: нотні видання та праці музично-теоретичного напряму, які розширюють вивчення музичної культури.
Ключові слова: Педагогічний музей України, музичне виховання, музика, нотні видання, музична культура, музично-теоретичні дисципліни.

Від заснування у 1901 році Педагогічний музей одразу став великим науково-методичним центром Київського навчального округу, до якого входили Київська, Подільська, Волинська, Чернігівська, Полтавська, Хелмська губернії. Нині Педагогічний музей України відомий своїми фондами, які складаються переважно з педагогічної літератури (понад 47 тисяч одиниць зберігання).
Серед друкованих видань, які зберігаються у музеї, є значна частина книг та журналів, які пов’язані з музичною культурою у широкому її розумінні.
Так, у музеї є нотні видання різних історичних періодів. Найстарішим із них є «Ірмологіон», виданий у Львові у 1757 році. Також у фондах музею зберігаються різноманітні пісенники, періодичні видання та збірники з нотами. Наприклад, «Сніжинки. Вірші, оповідання, колядки і щедрівки з нотами. Збірничок перший (Різдво)», виданий у Полтаві в 1917 році. У ньому зібрані вірші, різноманітні колядки, деякі з них – із нотами.
Крім нотних видань, музей має унікальну колекцію навчальних вінілових платівок. На окрему увагу заслуговують статті у періодичних виданнях та окремі книги музично-теоретичної тематики. У педагогічних журналах ХІХ - початку ХХ століття публікувалися численні статті з методики викладання музики, значення музики у вихованні та розвитку, історії музики тощо. Стисло схарактеризуємо деякі з них.
В. Поточний у статті «Стародавній церковний спів на Україні» у журналі «Світло» (1912 , №9) описує історію становлення українського церковного співу, починаючи з хрещення Київської Русі: «Музика, як і мова, хоча в основі своїй має спільні всім людям елєменти, одначе у кожного народу своя, бо абстрактний загально людський елємент в музиці стає живим – так само, як і в мові – тільки в конкретній формі певної національности. Через це ми раз-у-раз спостерігаємо, що народ не тільки творить власну музику, але й запозичену мелодію згодом переробляєпо своїй уподобі, надаючи їй місцевого національного характеру і в цілому, і в дрібницях».
Про необхідність та важливість створення хору пише у своїй статті «Організація народніх хорів на Україні» О. Приходько (журнал «Вільна Українська школа», 1917, №2), зазначаючи, що «…орґанізований хор в селі нам потрібен не тільки, яко знаряддя в боротьбі з антихудожньою піснею: такий хор є і цінне культурне придбання» пише автор.
Окремо слід виділити статті, присвячені життю та творчості українських композиторів, спогадам сучасників, свідченням друзів та членів родини. Наприклад, «З студентських років М.В. Лисенка» («Світло», 1913, №2).
Цінними також є етнографічні розвідки. Так, у етнографічному дописі «Пісні «Частушки» у журналі «Просвітянин-кооператор» (1919, №6-7) І. Сударський-Ясько подає зразки пісень, які він зібрав під час короткотривалого перебування у Хорольському повіті на Полтавщині.
М. Січинський в упорядкованій ним збірці «Історичні пісні українського народа» (Львів, 1908) подає цікаві зразки призабутих історичних пісень, присвячених героїчній боротьбі українського народу за незалежність.
Цінним джерелом для дослідників музично-теоретичних дисциплін є переклади праць іноземних теоретиків музики. Так, у фондах музею зберігаються переклади праць Еміля Наумана (німецький композитор, церковний диригент, письменник) та Августа Амброса (австрійський музичний критик та історик, піаніст, композитор, педагог).
Зазначені вище джерела з вивчення музичної культури – невелика частина книжкових та періодичних видань, які зберігаються у фондах Педагогічного музею України. Дослідження видань музичної тематики з фондів музею є перспективних напрямом подальших наукових пошуків.

UDC:069.51:051+78
https://orcid.org/0000-0003-2059-833X
Senior researcher
Pedagogical Museum of Ukraine
Kyiv, Ukraine
quira@ukr.net

MUSICAL TOPICSIN BOOKS AND PERIODICALS FROM THE FUNDS OF PEDAGOGICAL MUSEUM OF UKRAINE

The article briefly shows articles and books on music topics from the funds of Pedagogical Museum of Ukraine: sheet music editions and works of music theory, which expand the study of musical culture.
Keywords: Pedagogical Museum of Ukraine, musical education, music, sheet music publications, musical culture, music-theoretical disciplines.