Будь приготовлений до власної історії....

ЗаявникХарченко Валентина Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 7. Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань
Назва доповідіБудь приготовлений до власної історії....
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 61(09)(477)
Харченко Валентина Володимирівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6415-5608,
провідна бібліотекарка,
відділ організації науково-дослідної роботи,
Національна наукова медична бібліотека України,
Київ, Україна
e-mail: harchenko@library.gov.ua

БУДЬ ПРИГОТОВЛЕНИЙ ДО ВЛАСНОЇ ІСТОРІЇ…
Юрій Липа
український лікар-патріот,
громадсько-політичний діяч, поет, філософ

Розглянуто внесок Національної наукової медичної бібліотеки в розробку медичної біографістики згідно із загальнодержавною програмою «Медична україніка як складова частина документальної пам’яті України». Охарактеризовано другий випуск біобібліографічного словника «Медицина в Україні. Друга половина XIX – початок XX століття».
Ключові слова: медична біографістика, другий випуск біобібліографічного словника «Медицина в Україні», творчі біографії медиків, внесок українства у світову й вітчизняну медицину.

Одним з напрямків реалізації довгострокової теми Національної наукової медичної бібліотеки України (далі – ННМБУ) «Медична україніка як складова частина документальної пам’яті України» (за підтримки Програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу» (1992)) є проведення біографічних досліджень.
Послідовне відтворення історії вітчизняної медицини в портретах її діячів – мета проєкту «Медична біографістика», яким передбачено підготовку біобібліографічних словників енциклопедичного характеру «Медицина в Україні».
У першому основному випуску словника «Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша половина XIX століття», який вийшов друком у 1997 р., і двох додаткових випусках серії, представлено майже 400 імен талановитих лікарів хронологічного періоду, чиє самовіддане життя було присвячене мистецтву лікування.
Другий випуск, який складається з трьох книг, присвячений медикам другої половини ХIX – початку XX століття – видатним представникам медицини України, діяльність яких стала міцним фундаментом сучасної медичної науки й практики.
Перша книга другого випуску (літери «А–К») побачила світ у 2005 р., друга книга (літери «Л–С») – у 2012 р., а третя, завершальна книга, «Медицина в Україні. Друга половина XIX – початок XX століття» вийшла з друку у травні 2022 р.
Фактологічний матеріал, представлений у всіх трьох книгах другого випуску, містить інформацію про понад 1500 особистостей.
Увагу читача привертають життєписи вчених, науковців, педагогів, представників усіх галузей медицини, зокрема: клініцистів, анатомів, мікробіологів, хірургів, епідеміологів, бактеріологів, фізіологів, акушерів, педіатрів, лікарів-практиків, організаторів служби охорони здоров’я, представників земської медицини, фельдшерів, сестер милосердя (Никанор Хржонщевський-Тржаска, Степан Хотовицький, Олександр Черняхівський, Євген Черняхівський, Теофіл Яновський, Володимир Хавкін, Микола Тезяков). Також репрезентовано біографії представників суміжних галузей знань (ботаніків, зоологів, хіміків, фізиків) і лікарів-винахідників, сумлінна діяльність яких сприяла розвитку сучасної діагностики, рентгенології, хіміотерапії.
Видатні медики, широко визнані в медичному світі, і менш відомі особи, які згадуються вперше, а також діячі суміжних галузей, добре знані у своєму професійному колі, але мало відомі в медичному осередку, представники професії лікаря, чиї імена забуті за різних обставин – усі вони залишили вагомий слід в історії медичної науки й практики і стали прикладом для наслідування подальших поколінь медиків. Так, окремий розділ словника третьої книги випуску «Внесок лікарів і природознавців у світову та вітчизняну медицину. Літери “А–Я”» демонструє здобутки української медицини даного хронологічного періоду.
Другий випуск Словника характеризується оригінальною системою додатків, що містять багато корисної та пізнавальної інформації: «Вища медична школа в Україні. Вчителі. Наставники. Послідовники» складається з підрозділів «Професорсько-викладацький склад», «Докторські дисертації, що зберігаються у фондах ННМБУ (літери «А–Я»), «Вихованці вищих медичних навчальних закладів», «Наукова школа – зв’язок поколінь», «Лікарі та наукові медичні товариства».
В окремому зведеному додатку третьої книги подано перелік наукових праць, що зберігаються у фондах ННМБУ. Серед унікальних раритетів: прижиттєві видання творів І. Буяльського, О. Вальтера, В. Беца, В. Караваєва, С. Ковнера, І. Лазаревича, Г. Мінха, Є. Мухіна, С. Хотовицького, Ф. Цицуріна, Ю. Шимановського.
Додатки «Державотворча і просвітницька діяльність», «Літературно-публіцистична, видавничо-редакторська та перекладацька діяльність», «Книга та бібліотека в їхньому житті», «Лікарі винахідники», «Благодійницька діяльність» надають корисну інформацію про життя медиків, яке не пов’язане з професійною діяльністю, зокрема, про формування їхнього наукового світогляду, про захоплення й інтереси, людські якості. Додаток «Світ захоплень» об’єднав письменників, істориків, етнографів, археологів, авторів п’єс, есперантистів, колекціонерів, шанувальників музики й живопису. Драматичні сторінки історії медицини засвідчують Додатки «Страшні жнива лихоліть» і «Земство-героїчний стан».
«Слово до нащадків» – окремий розділ Словника, у якому зібрані цікаві думки, що не втратили свою актуальність і до сьогодні. Крім того, подається інформація про події медичного життя, роки заснування медичних бібліотек, ордени, нагороди, іменні премії та багато інших корисних відомостей. Представлена й портретна галерея як відомими особистостями, так і менш знаними. Усі словники серії «Медицина в Україні» розраховані на широке коло читачів і дослідників: спеціалістів медичної галузі, краєзнавців – усіх, хто цікавиться нашою історією та від кого залежить доля медичної біографістики.

UDC 61(09)(477)
Valentine Kharchenko,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6415-5608,
Lead Librarian,
Department of Organization of Scientific Research Work,
National Scientific Medical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: harchenko@library.gov.ua
BE PREPARED FOR YOUR OWN STORY…
Yurii Lypa
Ukrainian patriotic doctor,
social and political activist, poet, philosopher
The contribution of the National Scientific Medical Library to the development of medical biographies in accordance with the national program "Medical Ukrainians as an integral part of the documentary memory of Ukraine". Characteristics of the second edition of the biobibliographic dictionary "Medicine in Ukraine. The second half of the 19th and the beginning of the 20th century."
Keywords: medical biography, the second edition of the biobibliographic dictionary "Medicine in Ukraine", creative biographies of doctors, the contribution of Ukrainians to world and domestic medicine.