БІБЛІОТЕКА ЯК ПОСЕРЕДНИК СПІЛКУВАННЯ МІЖ ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ І ДЕРЖАВОЮ (СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ІНФОРМУВАННЯ)

ЗаявникШлапак Юлія Станіславівна (Украина)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 3. Електронні ресурси бібліотек як складова інформаційної основи сучасного національного розвитку
Назва доповідіБІБЛІОТЕКА ЯК ПОСЕРЕДНИК СПІЛКУВАННЯ МІЖ ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ І ДЕРЖАВОЮ (СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ІНФОРМУВАННЯ)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.021.1:[025.5:316.77:364-787.82]
Шлапак Юлія Станіславівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1191-3847,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Голосіївський просп., 3, Київ, 03039, Україна
e-mail: dewchonka.77@ukr.net

БІБЛІОТЕКА ЯК ПОСЕРЕДНИК СПІЛКУВАННЯ
МІЖ ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ І ДЕРЖАВОЮ
(СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ІНФОРМУВАННЯ)

Розкрито поняття бібліотек як центрів комунікації, інформування. Як провідники державної політики бібліотеки сьогодні мають приділяти першочергову увагу виконанню своєї традиційної функції – інформаційної, відмінною рисою якої є аналіз, оброблення інформації, її оперативне доведення до кожного пересічного громадянина.

Ключові слова: бібліотеки, комунікативні центри, інформаційне обслуговування, центри надання юридичної допомоги.

Постановка проблеми. Визначення та розкриття форми й напрямів інформаційно-правового обслуговування користувачів – як окремого змістового напряму діяльності бібліотеки; здійснення спроби обґрунтування розвитку інформаційно-правового обслуговування бібліотек у сучасному суспільстві; аналіз та узагальнення практики інформаційно-правового обслуговування користувачів вітчизняних бібліотек.
Виклад основного матеріалу дослідження. Бібліотечні установи пропонують доступ до інформаційних ресурсів, що належать іншим суб’єктам інформаційного простору, у тому числі представленим в Інтернеті. До того ж створюють електронні інформаційні ресурси (бази даних, колекції оцифрованих документів, вебсайти і вебпортали), що перебувають за її фізичними стінами. Умовно кажучи, сучасна бібліотека стає вузловим центром, який концентрує та розподіляє інформаційні потоки, відритим для громади простором.

Бібліотеки завжди були провідниками державної політики. Тому сьогодні вони мають приділяти першочергову увагу виконанню своєї традиційної функції – інформаційної, відмінною рисою якої є аналіз, оброблення інформації, її оперативне доведення до кожного пересічного громадянина. Визначення ж пріоритетом діяльності бібліотеки її перетворення на інформаційний центр громади посилює соціальну функцію бібліотеки, приводить до формування нею громадської думки, а також доводить її до владних органів. Крім того, такий інформаційний центр інформує громадськість про діяльність місцевої влади; збирає фактографічну інформацію з питань повсякденного життя, що надає діяльності бібліотеки інноваційного характеру.
У бібліотеці акумулюється місцева інформація, готуються дайджести, інформаційні досьє, експрес-інформації про рішення місцевої влади, нові соціальні пільги, навчання за кордоном, продаж чи купівлю житла, поради безробітним, тобто те, що найбільше потрібно населенню.
Нові соціально-економічні умови зумовили зміни в структурі керування та, у свою чергу, позначилися на запитах керівників і працівників органів влади різних рівнів. Для представників органів місцевого самоврядування та муніципальних службовців працівники бібліотеки готують аналітичні огляди, дайджести, тематичні добірки, де узагальнюється не тільки фактографічна інформація щодо життя місцевої спільноти, а і відомості про досвід розв’язання подібних проблем в інших регіонах країни та світу. Досить вдалим є надання інформації в режимі «запит – відповідь».
У 2011 р. Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (постійно діючий дорадчий орган при Міністерстві юстиції) прийняла (20 травня 2011 р.) Рекомендації «Співпраця закладів культури з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями щодо організації правової освіти населення». У Рекомендаціях зазначається, що «…суттєву роль у реалізації правової освіти відіграють бібліотеки. Бібліотека – це фундамент освіти і самоосвіти, що забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках. Оскільки однією з основних функцій бібліотеки є інформаційно-освітня, то й правовій освіті відведено значне місце.
Робота бібліотечних закладів створює умови для підвищення
правових знань громадян, а отже, формування поведінки, що відповідає критеріям моральності та законності».
З бібліотеками починають більш активно співпрацювати центри з надання безоплатної правової допомоги; безпосередньо на базі бібліотек створюються центри з надання безкоштовної юридичної допомоги (зокрема, вторинної юридичної). До того ж на базі бібліотек можна отримати безоплатну правову допомогу дистанційно.
У Києві відкрито Правобережне київське бюро правової допомоги, яке працює в приміщенні Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. Островського.
Правобережний київський місцевий центр з надання БВПД співпрацює зі столичними бібліотеками вже давно. Упроваджується спільний проєкт «Агенти справедливості» – коли працівники бібліотек перенаправляють відвідувачів до фахівців системи БПД.
Понад 10 років існує Центр правової інформації (далі – ЦПІ) Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого (створено у 2009 р. з метою розширення можливостей вільного доступу громадян до інформації правового характеру шляхом повного розкриття фонду юридичної літератури та надання користувачам доступу до електронних ресурсів правового змісту).
Фонд друкованих видань ЦПІ містить понад 5 тис. прим. книжкових видань і близько 50 назв періодичних видань, представлених у відкритому доступі. Постійно оновлюються виставки нових надходжень, які експонуються в центрі та доступні в електронному вигляді на сайті бібліотеки. Постійні користувачі центру мають можливість замовити послугу з індивідуального інформування про нові надходження літератури.
Як структурний підрозділ при Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського створено Національну юридичну бібліотеку (далі – НЮБ). НЮБ забезпечує акумуляцію та ефективне використання документально-інформаційних ресурсів на всіх видах носіїв, що містять правову інформацію, а також інші ресурси інформації, суміжні за своєю змістовною основою з правовими, що сприяють удосконаленню правотворчої діяльності в Україні, вивченню громадської думки про ефективність правотворення, суспільні потреби в його вдосконаленні, перспективи його розвитку в контексті суспільної еволюції.

Висновки. Серед пріоритетних напрямів діяльності бібліотек є інформаційна взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування. Працівники бібліотек здійснюють аналітичне опрацювання накопичених матеріалів і видають власну друковану продукцію: бюлетені, дайджести, інформаційні досьє, експрес-інформації про рішення місцевої влади, нові соціальні пільги, поради безробітним тощо. У бібліотеках створюються повнотекстові бази даних розпоряджень облдержадміністрацій і рішень рад народних депутатів. Ці бази даних представлено на вебсторінках бібліотек і регіональних вебсерверах.