CROSSREF: ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕРВІС У СФЕРІ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

ЗаявникКудименко Лілія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповідіCROSSREF: ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕРВІС У СФЕРІ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Названо основні послуги бази даних цитувань Сrossref. Обґрунтовано необхідність реєстрації References у системі. Доведено переваги участі у сервісі Cited-by. Надано роз’яснення щодо відкритості цитат. Аргументовано ключову мету проєкту I4OC.
Ключові слова: бібліографічні посилання, відкриті цитування, цифрові ідентифікатори об’єктів, сервіс Cited-by, I4OC.

Сrossref – об’єднання видавців наукових публікацій, створене з метою сприяння широкому використанню інноваційних технологій в наукових дослідженнях. Особлива увага приділяється розробці високотехнологічної інфраструктури взаємної цитованості, зокрема, через технологію Digital Object Identifier (DOI). Це унікальне гіперпосилання, своєрідний код, який дозволяє знайти будь-які публікації на будь-якому ресурсі та забезпечує постійний зв’язок між ними.
Ідентифікатори надаються науковим виданням в цілому, кожному окремому номеру та кожній окремій статті. Зазначаються на відповідних сторінках електронної версії та сайту видання. Метадані з зазначеними DOI відправляються в Crossref для реєстрації. Присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора дає можливість легкого посилання на статті, тим самим підвищуючи видимість публікації і рейтинг наукового видання, автора статті та афільованої організації. Завдяки DOI контент всіх учасників Crossref є зв’язаним, що дозволяє зберігати переходи (лінки) між ними, створюючи механізм перехресних посилань – крос-лінкінг. Це призводить до зростання кількості цитувань загалом і кожної публікації зокрема.
Умови членства в Сrossref надзвичайно прості: важливо надати для реєстрації так звані rich metadata («багаті» метадані). Що це значить? Метадані повинні містити таку інформацію, як назва журналу, ISSN, автор статті, ORCID, назва статті, номери сторінок, анотації, ключові слова тощо. Обов’язковими є References (посилання) на інші роботи. Початкова функція Crossref полягала саме в наданні центральної послуги для видавців, яка б дозволяла їм посилатися на контент один одного з цих списків посилань, використовуючи DOI як постійне посилання. Це зобов’язання зазначене в Угоді про членство, позаяк вирівнює умови для всіх учасників, забезпечуючи видимість контенту та є додатковим джерелом інформації для наукової роботи.
References необхідно розмістити на домашніх сторінках статей в англомовній версії сайту видання англійською мовою та транслітерацією. Їх формат повинен відповідати загальновживаним міжнародним стандартам задля коректного опрацювання всесвітньовідомими пошуковими системами, наукометричними базами даних та для точного підрахунку цитувань. Цитування – це ланки, які об’єднують наукові знання та один із найважливіших методів обміну досвідом вчених всього світу. Визначну роль відіграють взаємні цитування, оскільки зв’язок між публікаціями стає тіснішим.
Crossref пропонує своїм партнерам цікавий безкоштовний сервіс – Cited-by (процитовано кимось), який автоматично підраховує такі взаємні цитування і повідомляє, хто, де і скільки разів процитував статті певного видання, та хто був процитований у статтях цього видання. Такі цитування ще називають «вхідними» та «вихідними». Для двостороннього підрахунку необхідно відкрити References кожної статті, тобто створити відкриті цитати – Open Citations. Сьогодні відкриття цитат фахівці називають «трендом у світі академічної публікації».
З цією метою Crossref впровадив проект I4OC – Ініціатива відкритих цитат. I4OC – це співпраця між науковими видавцями, дослідниками та іншими зацікавленими сторонами для сприяння необмеженій доступності даних наукових цитат.
Тож як це зробити? Спочатку знайти DOI для всіх доступних посилань за допомогою спеціальних інтерфейсів та зазначити їх у References. DOI відобразяться як URL-адреси, які легко копіювати та використовувати. Далі необхідно подати їх як частину депозиту метаданих до Crossref, тобто зареєструвати. Реєстрація посилань є необхідною умовою для участі у сервісі Cited-by, який надає підрахунок цитувань та списки, що зрештою і робить контент більш видимим. При цьому цитати повинні відповідати трьом основним критеріям:
1. Структурованість: дані, що представляють кожну публікацію та кожен екземпляр цитування, виражені в загальноприйнятих машинозчитуваних форматах та мають програмний доступ.
2. Роздільність: екземпляри цитат можна отримати та проаналізувати без необхідності доступу до вихідних бібліографічних продуктів (статті, книги тощо), в яких їх було створено.
3. Відкритість: дані є у вільному доступі та придатні для повторного використання.
Ці три складові і становлять основу, на якій базується головна мета I4OC – сприяння доступності даних про цитування. Ключовими перевагами досягнення цієї мети I4OC називає наступні:
- впровадження глобальної загальнодоступної мережі пов’язаних даних наукового цитування для покращення видимості опублікованого контенту;
- можливість створення нових сервісів на основі відкритих даних цитувань на користь видавців, дослідників, наукових установ, а також удосконалення існуючих;
- складання загальнодоступної діаграми цитувань для дослідження зв’язків між галузями знань та спостереження за еволюцією ідей і наукових дисциплін.
Вчені використовують цитати, щоб спиратися на існуючі дослідження, аналізують їх вплив та сприйняття науковою спільнотою. Це надає більш широкий діапазон для проведення власних досліджень та аргументації заключних висновків.
Загалом, цитування є найважливішим засобом відкриття, розповсюдження та оцінки всіх наукових знань. Тому активна підтримка I4OC значно прискорить інтеграцію до глобального академічного простору.