ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЧЛЕНАМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ЗаявникКорбутяк Віктор Іванович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЧЛЕНАМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.52:021.89+338.244.47
Корбутяк Віктор Іванович,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2252-3801,
кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності,
Національний університет водного господарства та природокористування,
Рівне, Україна
e-mail: v.i.korbutiak@nuwm.edu.ua

ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЧЛЕНАМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Розглянуто питання діяльності бібліотек як центру надання інформаційних послуг. Доведено, що майбутні працівники бібліотек повинні уміти організовувати діяльність бібліотечних установ як центрів надання сучасних послуг членам територіальних громад.
Ключові слова: публічна бібліотека, інформаційні та освітні послуги, члени територіальної громади, фахівці з бібліотечної справи.

Бібліотека є важливою інституцією, адже безкоштовно надає громадянам України доступ до інформації і, тим самим, забезпечує їх конституційне право.
У період децентралізації влади та із причини неможливості утримувати районні бібліотеки громадами району, створюються публічні бібліотеки окремих ОТГ, що мають широкий діапазон послуг для населення в цілому, та фінансуються місцевим самоврядуванням. Логічним є те, що члени громад повинні не тільки розуміти, яке завдання та функції цих публічних бібліотек, а й знати, яку практичну користь вони можуть мати від цього інформаційного, освітнього та культурного центру.
Крім того, місія бібліотек виходить за класичне розуміння свого обов’язку: бібліотечне обслуговування, – а стає сучасним інформаційно-аналітичним центром (хабом) – осередком спілкування, взаєморозуміння, обміну думками та місцем, де можна отримати різноманітну важливу та практичну інформацію.
Таким чином, постає питання підготовки якісних фахівців із бібліотечної справи, які б знали потреби членів територіальних громад, та, і як майбутні працівники публічних бібліотек, були спроможні надавати фахові послуги із формування необхідних та важливих умінь і навичок місцевим жителям різних вікових груп та категорій.
У Національному університеті водного господарства та природокористування (НУВГП) на кафедрі державного управління, документознавства та інформаційної діяльності у межах освітньої програми «Управління інформаційними комунікаціями» здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми, зокрема, у галузі бібліотечної справи для органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств.
У рамках співпраці кафедри НУВГП із Комунальним закладом «Публічна бібліотека» Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області та за результатами моніторингу потреб членів територіальної громади були встановлені такі додаткові уміння та навички, що повинні мати майбутні фахівці з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, а саме:
1) спілкування із читачами та популяризація роботи бібліотеки через інтернет та соціальні мережі;
2) формування грантових проєктів для створення можливостей додаткового фінансування;
3) роботи із застосунком Дія, через який члени громад можуть отримувати послуги онлайн швидко, зручно та доступно;
4) користування медичною інформаційною системою Helsi, через яку можна знайти та записатись до потрібного лікаря онлайн, без черги, отримати консультацію та мати доступ до своєї електронної медичної картки;
5) організації роботи та допомоги соціально-незахищеним верствам населення;
6) діяльності консультативних пунктів із питань цивільного захисту;
7) створення моделі взаємодії із соціальними працівниками та фахівцями з інших галузей: юристами, психологами, медиками, працівниками пенсійного фонду та дільничними поліцейськими територіальної громади;
8) роботи із програмним забезпеченням, через публічну бібліотеку, для автоматизованого доступу до архівних установ стосовно надання членам громади, у т.ч. і тим, які перебувають закордоном, сканованих архівних документів;
9) організації культурно-дозвіллєвої діяльності: проведення майстер-класів, факультативних курсів, онлайн-зустрічей, створення знімального майданчика для You Tub-каналу та ін.;
10) туристично-екскурсійної діяльності серед пацієнтів місцевих реабілітаційних центрів, санаторіїв та для іноземних інвесторів;
11) застосування знань історичного та ментального аспектів регіону;
12) використання особливостей волонтерської діяльності для допомоги функціонування публічних бібліотек та ін.
Таким чином, якісна підготовка майбутніх працівників публічних бібліотечних установ дозволить членам територіальних громад набувати важливі практичні уміння та навички, мати доступ до соціально значущої інформації, брати участь у проєктних та грантових пропозиціях, а також, у культурно-дозвіллєвій діяльності, розвивати свої творчі здібності.

UDC 027.52:021.89+338.244.47
Viktor Korbutiak,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2252-3801,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Public Administration, Document Studies and Information Activities,
National University of Water Management and Environmental Engineering,
Rivne, Ukraine
e-mail: v.i.korbutiak@nuwm.edu.ua

PUBLIC LIBRARY AS A CENTER FOR PROVIDING INFORMATION AND EDUCATIONAL SERVICES TO MEMBERS OF TERRITORIAL COMMUNITIES
The issue of the activities of libraries as a center for the provision of information services was considered. It has been proven that future library workers must be able to organize the activities of library institutions as centers for providing modern services to members of territorial communities.
Keywords: public library, information and educational services, members of the territorial community, library professionals.