Оптимізація бібліотечно-інформаційної діяльності в системі інноваційного розвитку

ЗаявникСамохіна Наталія Федорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповідіОптимізація бібліотечно-інформаційної діяльності в системі інноваційного розвитку
Інформація про співдоповідачівПелюховська Інна Захарівна, молодша наукова співробітниця відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів Інституту інформаційних технологій НБУВ
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Розглянуто питання оптимізації бібліотечної діяльності на основі розвитку інформаційних технологій, цифрового простору, запровадження сервісно-орієнтованих інформаційних систем. Викладено підходи і технології створення електронних бібліотек на прикладі інформаційних ресурсів НБУВ.
Ключові слова: інтегрований інформаційний простір, повнотекстовий документ, електронна версія, власний інформаційний продукт, електронна бібліотека.

Сучасний етап інноваційного розвитку суспільства зумовлює процеси трансформації діяльності бібліотеки на основі інформаційних технологій, розвитку цифрового простору, запровадження адаптивних сервісів та свідчить про зростаючу роль знань у процесі оптимізації бібліотечно-інформаційної діяльності. Питання оптимізації бібліотечної діяльності посідають провідне місце в сучасних бібліотекознавчих дослідженнях, зокрема вивчаються технологічні, функціональні, організаційні, кадрові, ринкові напрями її реалізації. Водночас, незважаючи на широту аспектів досліджуваних змін, сутність управління системними трансформаціями та оптимізацією діяльності бібліотек залишається поза межами уваги більшості дослідників. Мета дослідження полягає у аналізі системи оптимізації бібліотечної сфери діяльності, стану впровадження інформаційних технологій у діяльність бібліотек та їхнього використання для вдосконалення обслуговування користувачів, запровадження інтелектуальних сервісів, призначених для ефективного подання знань. Також ціль дослідження полягає у необхідності звернути особливу увагу на розвиток електронних інформаційних ресурсів як пріоритетного напрямку, що обумовлює входження сучасної бібліотеки в інтегрований інформаційний простір.
Оптимізація форм функціонування бібліотек в інформаційному суспільстві відбувається у напрямі створення нових організаційних форм – електронних і цифрових бібліотек, медіатек тощо. Важливими є питання розроблення підходів і технологій створення електронних бібліотек. Так, НБУВ з 2010 р. активно працює над створенням «Наукової електронної бібліотеки» (НЕБ). Основним завданням інформаційного ресурсу НЕБ є формування повнотекстового фонду електронних документів у частині електронних книг. Наповнення зібрання НЕБ здійснюється такими документами:
– електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками: авторами та видавництвами;
– цифровими копіями традиційних бібліотечних документів.
Сьогодні повнотекстовий інформаційний ресурс НЕБ включає 37 тис. бібліотечно-бібліографічних записи на електронні книжкові інформаційні матеріали, перелік яких представлено на вебпорталі НБУВ [http://www.nbuv.gov.ua], серед них майже 20 тис. документів представлено у вільному доступі. Також у вільному доступі надано довідково-бібліографічну інформацію НЕБ (бібліографіні описи та анотації документів), а доступ до повних текстів НЕБ НБУВ є диференційованим: вільний доступ є до повних текстів документів, офіційно переданих правовласниками для розміщення на порталі; всі інші повні тексти доступні лише у локальній мережі НБУВ – в читальних залах.
Інформаційний ресурс, що репрезентує науковий доробок колективу НБУВ, Репозитарій НБУВ (eVerLib) – це електронний архів, що систематизує і зберігає в електронному вигляді копії документів наукового, довідкового, освітнього та методичного призначення. Поточний стан інформаційного ресурсу Репозитарію НБУВ: електронна бібліотека «Публікації співробітників НБУВ» містить понад 4 тис. бібліографічних записів та повних текстів, кожен з яких розкриває науковий доробок співробітників НБУВ.
У 2008–2009 рр. НБУВ розпочала формування електронної бібліотеки «Наукова періодика України» (НПУ). НПУ вміщує електронні версії періодичних фахових наукових видань наукових установ та навчальних закладів і є унікальним інформаційним продуктом НБУВ, що не має аналогів в Україні. На базу даних «Наукова періодика України» від Державної служби інтелектуальної власності України було отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68020 від 28.09.2016 р. Поточний стан інформаційного ресурсу НПУ – майже 3 тис. електронних аналогів наукових фахових видань (серед них 95 наукових журналів, що існують тільки в електронній формі, 365 назв наукових журналів НАН України). Здійснюється постатейний розпис номерів електронних версій періодичних наукових видань. Електронна бібліотека НПУ включає 1 млн 300 тис. повних текстів наукових статей, внесених до змісту відповідних номерів журналів.
Останнім часом бібліотеки дедалі частіше вдаються до вирішення технологічних завдань інформаційного забезпечення у віддаленому режимі, оскільки посилюються вимоги до бібліотеки і з боку користувачів. Сьогоднішній читач прагне мати доступ до ресурсів не лише стаціонарно, а й у віддаленому режимі, можливості для віддаленого замовлення літератури, електронного доставляння документів тощо. Тому так динамічно зростає застосування веборієнтованих інтерфейсів для інтернет-користувачів. Більшість наукових та національних бібліотек країни надають користувачам такі вебпослуги: електронне доставляння документів, віртуальна довідка, фахове дистанційне консультування, електронна читальна зала, онлайн-замовлення тощо.
Таким чином, оптимізація бібліотечної сфери потребує наукової організації процесів обслуговування користувачів. Результатом оптимізації та системних трансформацій у бібліотечній діяльності є корпоративні системи, електронні бібліотеки, медіатеки, формування системи віддаленого обслуговування читача тощо. Все це забезпечує розміщення у віртуальному просторі власних бібліотечних інформаційних ресурсів, орієнтується на обслуговування користувача незалежно від місця його перебування та часу.