"Аудіофонди Педагогічного музею України: навчальні платівки"

ЗаявникБондаренко Вікторія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення
Назва доповіді"Аудіофонди Педагогічного музею України: навчальні платівки"
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК: 069.51:681.85
Бондаренко Вікторія Володимирівна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8360-156X
старша наукова співробітниця,
Педагогічний музей України,
Київ, Україна
e-mail: V_bondarenko87@ukr.net

АУДІОФОНДИ ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ:
НАВЧАЛЬНІ ПЛАТІВКИ

Представлено колекцію навчальних платівок з фондів Педагогічного музею України. Описану коротку історію появи вінілових платівок, шкільних фонотек та їх використання з навчальною метою. Розкрито особливості музейної колекції та її художню, мистецьку, історичну цінність.
Ключові слова: музейна колекція, аудіофонди, навчальні платівки, фонотека, Педагогічний музей України.

Фонди Педагогічного музею України станом на 2022 р. становлять понад 47 тисяч одиниць зберігання. Переважно це друковані навчальні видання різних історичних періодів. Серед речових пам’яток педагогічної спадщини, які зберігаються в музеї, значний інтерес представляють вінілові навчальні платівки. Поряд із записами на магнітній стрічці (аудіокасети) та компакт-дисками платівки становлять особливу групу предметів зберігання – аудіофонд музею.
Перші вінілові платівки із аудіозаписами навчальних дисциплін з’явилися в Європі на початку ХХ століття. Спочатку платівки використовували як допоміжний засіб для вивчення іноземних мов, а згодом почали застосовувати й у процесі вивчення окремих навчальних предметів. Так, у 1911 році у Парижі була створена перша навчальна фонотека з літератури, яка являла собою зібрання звукозаписів літературних творів і отримала назву «Музей мовлення». Досить швидко цей допоміжний засіб навчання набув популярності і в Україні. Спочатку аудіозаписи використовували здебільшого в музичних школах, інститутах культури та інститутах іноземних мов. А вже у 1950-х роках грамзапис почали активно застосовувати на заняттях в школах. У середині ХХ століття випуск навчальних платівок набув масового характеру, що сприяло створенню окремих звукових фонотек. Навчальні фонотеки формувалися здебільшого при шкільних бібліотеках, предметних класах, методичних кабінетах вишів. Платівки в аудіофонотеках систематизували за розділами, відповідно до предметів. Обов’язковими були розділи «Іноземні мови», «Література», «Історія і суспільствознавство», а також «Музика, танці, естрада», де містилися платівки, які використовували на шкільних святах та різноманітних урочистостях. У 1990-х роках з винайденням компакт-диску використання вінілових платівок різко припинилося. Заводи з виготовлення вінілових платівок почали зачинятися, а платівки виходити з ужитку.
У фондах Педагогічного музею України зберігається колекція вінілових начальних платівок загальною кількістю 300 одиниць зберігання. Основу колекції склала навчальна фонотека одного з методичних кабінетів Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Цю фонотеку у 2017 році передала до музею співробітниця інституту Лариса Гайда. Загалом музейне зібрання платівок містить фонохрестоматії з літератури, уроки англійської, французької, німецької, української мов, платівки з алгебри, геометрії, музики, історії, фізкультури, радіопередачі для дошкільнят, фонохрестоматії для початкової школи, серію «Звуки природи» та методичні матеріали для вчителів. Найдавніша платівка колекції датується 1952 роком, найновіші – початком 1990-х років. Більшість платівок видана фірмою «Мелодія» та Апрєлєвським заводом грамзапису.
Колекція аудіофондів Педагогічного музею містить такі основні розділи: «Іноземні мови», «Українська мова», «Література», «Зоологія», «Алгебра», «Історія», «Фізичне виховання», «Дошкільна освіта та початкова школа». У розділі «Література», окрім фонохрестоматій та звукових підручників, представлені також платівки з окремими творами українських письменників – «За мить щастя» Олеся Гончара, «Український сонет» Максима Рильського, «Нічні концерти» Микола Бажана, а також твори Андрія Малишка, Дмитра Павличка, Олександра Довженка. Родзинкою колекції є вірші Тараса Шевченка, які читає Богдан Ступка, та опери «Наталка Полтавка» і «Тарас Бульба». На особливу увагу заслуговує також унікальна платівка з розділу «Українська мова» – «Українська літературна вимова» Миколи Погрібного, де викладено літературні вимови усіх звуків та звукосполучень, їх відмінності, а також долучені вправи на закріплення пройденого матеріалу, правила та приклади української літературної вимови.
У розділі «Зоологія» цікавою є серія платівок «Звуки природи», випущена у 1980-х роках. Усі платівки цієї серії мають оригінальний дизайн та цікаві назви. На записах можна почути звуки різних тварин, птахів, риб, зокрема агресивні крики качки, крики посадки на гніздо озерної чайки, звук пташеняти в надклюнутому яйці тощо. Використання таких аудіозаписів на уроках зоології, природознавства значно підвищувало навчальний інтерес учнів, зацікавлювало та мотивувало до вивчення нового матеріалу.
Вагоме місце в колекції займають платівки із розділу «Фізичне виховання», зокрема «Пульс 1. Музичний комп’ютер» та «Пульс 2. Інструментальна музика». Тут зібрана музика для різних видів спорту і вправ – для плавання, фехтування, стрільби з пістолету, скачок, кросу та інших. Музичні композиції цих платівок створені у жанрі електронної музики. Серія «Пульс 1» випущена «Мелодією» у 1985-1986 роках. Конверти саме цих платівок вважаються одними із найкращих та найпопулярніших.
Попри все різноманіття навчальних платівок, найвищу цінність в музейній колекції становлять платівки із записами праць видатних педагогів ‒ «Василь Сухомлинський. Про витоки виховання» та «Антон Макаренко. Про сімейне виховання». На платівці «Василь Сухомлинський. Про витоки виховання» текст праці читає сам педагог. Таким чином, до наших днів зберігся запис голосу відомого українського педагога, вченого зі світовим ім’ям – Василя Олександровича Сухомлинського.
У червні 2017 року у Педагогічному музеї України було організовано виставку «Фонотека: навчальний вініл», основу якої склали платівки з аудіофондів музею. Метою виставки було представити широкому загалу феномен навчальної платівки, показати особливості її використання у навчальних цілях, презентувати художню і мистецьку цінність конвертів вінілових платівок. На виставці експонувався також програвач з фондів музею, на якому відвідувачі могли прослухати будь-яку платівку з фонотеки.
Таким чином, колекція навчальних платівок з фондів Педагогічного музею України в цілому являє собою зібрання освітнього, культурного, мистецького та історичного значення. Колекція змістовно розкриває особливості освітнього процесу другої половини ХХ століття, а також презентує літературні та культурні вподобання доби. Особливу художню і мистецьку цінність становлять паперові конверти платівок, зокрема їх графічне та тематичне оформлення.

UDC: 069.51:681.85
Viktoriya Bondarenko
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8360-156X
Senior Research Associate,
Pedagogical Museum of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: V_bondarenko87@ukr.net

AUDIOFUNDS OF THE PEDAGOGICAL MUSEUM OF UKRAINE:
EDUCATIONAL VINYL RECORDS

A collection of educational vinyl records from the funds of the Pedagogical Museum of Ukraine is presented. A brief history of the appearance of vinyl records, school audio libraries and their use for educational purposes is described. The peculiarities of the museum collection and its artistic, artistic and historical value are revealed.
Keywords: museum collection, audiofunds, educational vinyl records, phono library, Pedagogical Museum of Ukraine.