Інтернет-комунікації як інноваційна складова бібліотечної діяльності

ЗаявникСамохіна Жанна Владиславівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповідіІнтернет-комунікації як інноваційна складова бібліотечної діяльності
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Розглянуто інструменти Інтернет-комунікацій для розширення спектра послуг та інтелектуальних сервісів, форм представлення бібліотечно-інформаційних продуктів. Проаналізовано основний комплекс засобів просування бібліотечної інформаційної продукції у мережі Інтернет.
Ключові слова: бібліотечно-інформаційний продукт, профіль науковця, віддалений користувач, електронна доставка документа, мобільні бібліотечні послуги.

Процеси інформаційних інновацій зачепили всі інститути суспільного життя, в тому числі і бібліотеки. За допомогою досягнень Інтернету інновації в будь-якій сфері в найкоротші терміни стають загальним надбанням. Бібліотеки України перебувають у постійному пошуку сучасних, ефективних форм обслуговування користувачів, активно впроваджують нові інформаційні технології, прагнучи відповідати вимогам часу. Головна мета інновацій у бібліотечній сфері – високоефективне, якісне та комфортне обслуговування читачів. Завдяки впровадженню сучасних технологій та інтернет-комунікацій розширюється спектр послуг та моделей інтелектуальних сервісів, форм представлення бібліотечних інформаційних продуктів. У бібліотечній діяльності постійно з’являються нові інструменти Інтернет-комунікацій: соціальні мережі, наукові конференції, інформаційні бібліотечні продукти, довідково-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів, електронна доставка документів, мобільні додатки тощо. Метою дослідження є систематизація інструментів інтернет-комунікацій, яка є необхідною для розуміння доцільності використання основного комплексу засобів просування бібліотечної продукції у мережі Інтернет.
Світові тенденції показують, що користувачам легше сприймати інформацію через соціальні мережі, оскільки такий вид спілкування не втомлює споживачів. Тому використання безкоштовних сервісів є корисною платформою для самореклами будь-якої бібліотечної установи.
Дієвим засобом інтернет-комунікацій є участь бібліотек у заходах, що проводяться професійним співтовариством. Щорічні науково-практичні конференції надають унікальну можливість обміну досвідом. Бібліотеки накопичили значний досвід використання у своїх цілях різних комунікаційних каналів, в тому числі в мережі Інтернет. Основним комплексом засобів у процесі просування інформаційних продуктів і послуг бібліотеки є: робота із засобами масової інформації (прес-конференції, статті, фоторепортажі в пресі, інтерв'ю, оголошення на радіо і телебаченні тощо); розробка фірмової атрибутики; організація в процесі підготовки і проведення різних заходів рекламних кампаній, включаючи роботу із засобами масової інформації; організація науково-практичних конференцій, презентацій, круглих столів; розміщення інформаційних матеріалів в Інтернеті, зокрема у соціальних мережах; проведення екскурсій та днів відкритих дверей, у програмі яких здійснюється знайомство з діяльністю бібліотеки, зі спектром її послуг та інформаційних продуктів.
Бібліотечно-інформаційний продукт є результатом створення або семантичної переробки інформації в документовану форму, що допускає багаторазове використання продукту в процесі задоволення інформаційних потреб. Інформаційна бібліотечна продукція є різноманітною за змістом, формою – це може бути стаття, повнотекстова база даних, програмний інформаційний продукт, рекламні оголошення та ін. Вторинну (бібліографічну) інформацію містять інформаційні продукти у формі каталогів, бібліографічних баз даних, покажчиків, списків літератури, окремих бібліографічних записів.
У 2017 р. запрацював важливий блок інформаційного порталу НБУВ «Наука України: доступ до знань» під назвою «Науковці України», що додає науковцям зручних інструментів пошуку інформації та ефективної презентації авторських наукових здобутків. Наявний реєстр науковців України систематизований за кодами спеціальностей ДАК України. Ресурси інформаційного блоку «Науковці України» формуються автоматично, відповідно до наявного масиву авторефератів, захищених в Україні дисертацій, що надійшли до фонду НБУВ. Інформаційний блок «Науковці України» порталу «Наука України: доступ до знань» надає можливість шукати вчених, які займаються дослідженням подібної тематики, оскільки автоматично з електронних ресурсів формується список співавторів, переглядати публікації науковців і багато іншого. Профіль науковця інтегрований з інформаційним ресурсом «Наукова періодика України», електронною бібліотекою «Україніка», архівним фондом НАНУ.
Останнім часом у вітчизняних бібліотеках широкого розповсюдження набуло довідково-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів. Однією з його форм є надання віртуальних довідок. В НБУВ активно працює віртуальна бібліографічна довідка «Запитай бібліотекаря». Довідкова служба діє в онлайновому режимі, за принципами загальнодоступності та безоплатності, оперативності виконання запитів, обов’язковості надання відповідей користувачам, гарантування конфіденційності.
У сфері інформаційно-бібліотечної діяльності окрім появи нових інноваційних ресурсів та послуг простежується тенденція до вдосконалення бібліотечних послуг шляхом використання нових інформаційних технологій, розширення ресурсної бази, інтелектуалізації інформаційної діяльності. Наприклад, міжбібліотечний абонемент трансформувався в електронну доставку документів: з мінімальними витратами часу користувач отримує у своє розпорядження цифрову копію бібліотечного документа.
Важливе місце серед сучасних бібліотечних технологій посідають мобільні бібліотечні послуги доступні користувачам бібліотеки у будь-який час з мобільних пристроїв і мобільного інтернету. На мобільній версії сайту доступна інформація про години роботи бібліотеки, телефони, адреси електронної пошти, різні профілі тощо. Розробка і впровадження мобільних додатків у бібліотечну діяльність дає можливість популяризувати накопичений бібліотечною установою інформаційний масив. З допомогою мобільних додатків можна розширити доступ до друкованих, цифрових бібліотечних фондів, колекцій, унікальних матеріалів тощо. Мобільна версія вебсайту повинна забезпечувати читачеві доступ до інформаційних бібліотечних продуктів – бібліотечних новин, списків нових надходжень літератури, каталогів, колекцій електронних книг, баз даних, різних видів sms-повідомлень.
Таким чином, побудова комунікаційної політики в мережі Інтернет приваблює своєю простотою та дешевизною. Бібліотекам важливо орієнтуватися на вивчення інформаційних потреб користувачів, постійне вдосконалення своєї діяльності, розширення переліку інформаційних продуктів і послуг, розробку додаткових послуг, що підвищують комфортність обслуговування.