ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСЛІТЕРАЦІЙНОГО СТАНДАРТУ ДСТУ 9112:2021 В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ

ЗаявникВакуленко Максим Олегович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСЛІТЕРАЦІЙНОГО СТАНДАРТУ ДСТУ 9112:2021 В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Вакуленко Максим Олегович
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0772-7950,
Державна науково-технічна бібліотека України,
Київ, Україна


ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСЛІТЕРАЦІЙНОГО СТАНДАРТУ ДСТУ 9112:2021 В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ

Національний транслітераційний стандарт ДСТУ 9112:2021 забезпечує виконання основних принципів транслітерації та цілковиту еквівалентність вихідного й транслітерованого текстів. Євроінтеграція України підвищує його важливість не тільки для бібліотечної роботи, а й для інших сфер.
Ключові слова: взаємнооднозначна транслітерація, принципи транслітерації, транслітераційний стандарт, бібліотечна робота, євроінтеграція України

Проблема науково обґрунтованої транслітерації українських текстів, включаючи історичні, постає особливо гостро у зв’язку з реальними євроінтеграційними перспективами України. З одного боку, в Європі прихильно ставляться до міжнародного транслітераційного стандарту ISO 9:1995, тому наявність подібного стандарту в Україні була би ще одним доказом європейської ідентичності нашої держави і хорошим шансом відтіснити державу-агресора з позицій центру слов’янського світу. З іншого боку, мови країн Євросоюзу активно залучають до різноманітних міжнародних програм опрацювання природної мови, включаючи машинний переклад, ідентифікацію назв, міжмовний інформаційний пошук тощо. Тому наявність в Україні стандарту транслітерації, який би забезпечував вимоги до транслітераційних систем – насамперед взаємну однозначність і зворотливість – сприяла би включенню української мови в ці програми. А це – додаткові інвестиції в економіку України, фінансова підтримка її громадян. Таким є ДСТУ 9112:2021 (NEQ ISO 9:1995) «Кирилично-латинична транслітерація та латинично-кирилична ретранслітерація українських текстів. Правила написання», розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України та ТК 144 «Інформація і документація».
На відміну від поширеної нині системи романізації на основі Постанови № 55 Кабінету Міністрів України, стандарт ДСТУ 9112:2021 дає змогу ідентифікувати будь-яку транслітеровану назву, зокрема: Ярун – Ярунь, Гальченко – Галченко, Яцків – Яцьків, Паньківська – Панківська, Польова – Полова, Лялько – Ліалко, Ліліана – Ліляна, медіана – медяна, Возіанов – Возянов, Пії – Пій, Лар’їн – Ларін, Левитський – Левицький, Чернятський – Черняцький. Латинізація за правилами цієї Постанови відбувається з орієнтацією (хоч і непослідовною) на англійську мову. А це мимоволі ставить Україну в один ряд із постколоніальними державами третього світу, мови яких не мають давніх писемних традицій і які через це були змушені орієнтуватися на мови метрополій: Cameroon (англ.), Mozambique (фр.). Для незалежної держави з європейськими амбіціями такий підхід не є прийнятним. Крім того, Постанова № 55 ще й накидає російські форми: Україна – Ukraina = Украина, Новоукраїнка – Novoukrainka = Новоукраинка, Леся Українка – Lesia Ukrainka = Леся Украинка.
Варто додати, що ISO 9:1995 також не завжди забезпечує зворотливість, зокрема для літери «ц» і йотованих. Крім того, в цьому стандарті немає належної кореляції між різними системами транслітерації.
Украй важливим є стандарт ДСТУ 9112:2021 для для різноманітних процесів бібліотечної, видавничої, архівної та музейної роботи – створення бібліографічних описів, каталогізації, інформаційного пошуку тощо. Крім того, цей стандарт охоплює не тільки сучасну українську мову, але й староукраїнський і давньоукраїнський періоди, що важливо для потреб архівування, збереження та поширення культурної спадщини, музейної справи тощо. Таким чином, використання цього стандарту сприятиме також утвердженню в світі української мови як незалежної і принаймні не молодшої від російської. Це важливий засіб установлення історичної справедливості.
Важливо також, що в основі стандарту цієї системи лежить розробка, схвалена академічною Транслітераційною комісією 16.11.2000 – найфаховішим органом у сфері української транслітерації.
Стандарт має дві системи транслітерації: систему А – з діакритичними знаками – і систему Б – із застосуванням літерних комбінацій, або модифікаторів. Ці системи слід використовувати в таких випадках.
Система А:
друкована продукція (книги, журнали, буклети, альманахи, довідники, карти, атласи тощо); контент сайтів; назви транспортних засобів та інших об’єктів, які належать Україні; інформаційні системи; бланки організацій; вивіски; історичні пам’ятки; поштові марки; адреси на поштовині.
Система Б:
електронна пошта; адреси сайтів і вебсторінок; скрипти комп’ютерних програм; документи, які засвідчують особу; багатомовні текстові корпуси; бібліографічні записи; дорожні щити; назви міст в аеропортах.
У Таблиці 1 подано приклади латинізації українських топонімів.
Таблиця 1. Приклади транслітерації українських топонімів.
Кирилиця Латиниця (система А) Латиниця (система Б)
Вінниця Vinnycja Vinnycja
Дніпро Dnipro Dnipro
Донецьк Donecjk Donecjk
Житомир Žytomyr Zhytomyr
Запоріжжя Zaporižžja Zaporizhzhja
Івано-Франківськ Ivano-Frankivsjk Ivano-Frankivsjk
Київ Kyïv Kyjiv
Кропивницький Kropyvnycjkyj Kropyvnycjkyj
Луганськ Luğansjk Lughansjk
Луцьк Lucjk Lucjk
Львів Ljviv Ljviv
Миколаїв Mykolaïv Mykolajiv
Одеса Odesa Odesa
Полтава Poltava Poltava
Рівне Rivne Rivne
Сімферополь Simferopolj Simferopolj
Суми Sumy Sumy
Тернопіль Ternopilj Ternopilj
Ужгород Uzhğorod Uzhghorod
Харків Xarkiv Kharkiv
Херсон Xerson Kherson
Хмельницький Xmeljnycjkyi Khmeljnycjkyi
Черкаси Čerkasy Cherkasy
Чернівці Černivci Chernivci
Чернігів Černiğiv Chernighiv
Україна Ukraïna Ukrajina


UDC 811.161.2`272:811.124`35
Vakulenko Maksym Oleghovych
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0772-7950,
State Scientific and Technical Library of Ukraine,
Kyjiv, Ukraine

THE USE OF THE NATIONAL TRANSLITERATION STANDARD DSTU 9112:2021 IN THE INFORMATION PROVISION OF THE LIBRARY WORK

The national transliteration standard DSTU 9112:2021 ensures the implementation of the basic principles of transliteration and complete equivalence of the original and transliterated texts. It is necessary for the library work and beyond, especially in view of the eurointegration of Ukraine.
Keywords: simple-correspondent transliteration, transliteration principles, transliteration standard, library work, European integration of Ukraine.