Інформаційно-пошукові системи бібліотек університетів Німеччини: досвід застосування бібліотечних класифікацій

ЗаявникГалицька Світлана Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповідіІнформаційно-пошукові системи бібліотек університетів Німеччини: досвід застосування бібліотечних класифікацій
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.7:025.4:025.32](430)
Галицька Світлана Володимирівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7902-8580,
науковий співробітник,
відділ комплексного опрацювання документів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна,
e-mail: galizkaya@nbuv.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ СИСТЕМИ БІБЛІОТЕК УНІВЕРСИТЕТІВ НІМЕЧЧИНИ: ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ

У статті розглянуто досвід застосування бібліотечних класифікацій у пошукових системах. Доведено важливість зв’язку класифікації з електронним каталогом. З’ясовано, що зіставлення структур класифікаційних ієрархій оптимізує навігаційні і пошукові процеси.
Ключові слова: бібліотечна класифікація, бібліотеки університетів Німеччини, бібліографічний запис документа, класифікаційний індекс, тематичний пошук

Бібліотеки університетів Німеччини забезпечують студентів і викладачів літературою, необхідною для професійної освіти, викладання і наукових досліджень. Їх поєднує прагнення повною мірою задовольняти потреби користувачів в необхідній інформації, підвищувати їх інформаційну грамотність, навчати ефективно застосовувати пошукові можливості каталогів. Наприклад, Баварська бібліотечна мережа (BVB) охоплює понад 150 бібліотек у Баварії [https://www.bib-bvb.de]. Загальнодоступний вебпортал BVB та KOBV (Кооперативної бібліотечної мережі Берлін-Бранденбург) «Gateway Bayern» [https://opacplus.bib-bvb.de/] забезпечує максимально зручний пошук у загальному каталозі бібліотек мережі. Спільна каталогізаційна платформа B3Kat, яка поєднує університетські бібліотеки трьох федеральних земель Баварії, Берліна та Бранденбурга, Баварську державну бібліотеку та численні спеціальні бібліотеки, є основою стратегічного альянсу BVB і KOBV. Спільне робоче середовище дає змогу одноразово укладати бібліографічний опис документа і використовувати його у каталогах бібліотек-партнерів. За допомогою B3Kat величезна кількість бібліографічних записів документів з фондів академічних бібліотек стали загальнодоступними в Інтернеті.
Одним з пошукових елементів у каталогах бібліотек BVB є індекс RVK (Notation) – індекс класифікації Регензбурзької асоціації (Regensburger Verbundklassifikation). Класифікацію створено у Бібліотеці Регенсбурзького університету (Universitätsbibliothek Regensburg) [https://www.uni-regensburg.de/bibliothek] для організації власних фондів. Зараз RVK, яка стала стандартом системи класифікації для всієї Німеччини, також застосовують в академічних бібліотеках і установах Австрії, Італії, Ліхтенштейну і Швейцарії. 1994 р. почала працювати онлайн-версія RVK – RVK-Online. На її основі створено вебпортал, який містить повну інформацію щодо класифікації. Широкі можливості онлайн-версії RVK полегшують наукове опрацювання документів і здатні забезпечити точність результатів інтелектуального пошуку.
Бібліотека Берлінського університету імені Гумбольдта (Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin) [https://www.ub.hu-berlin.de/] надає доступ до власного каталогу, каталогів Баварської бібліотечної асоціації, Бібліотечної мережі Південно-Західної Німеччини, Австрійської бібліотечної асоціації тощо. Електронний каталог бібліотеки дає змогу застосовувати індекс RVK як пошуковий елемент. Обрати необхідний індекс з класів RVK і здійснити пошук за ним можна безпосередньо в RVK-Online. На своєму сайті бібліотека надає детальну інформацію щодо класифікації та її використання під час тематичного пошуку, численних функцій RVK-Online, доступ до PDF-версії класифікації RVK (RVK Druck) тощо.
Крім RVK, університетські бібліотеки застосовують також інші класифікаційні системи. Наприклад, Бібліотека Мюнхенського технічного університету (Universitätsbibliothek der Technischen Universität München) [https://www.ub.tum.de/], яка також належить до Баварської бібліотечної мережі, з 1982 р. індексує документи за класифікаційною системою TUM-Systematik. На сторінці OPAC Universitätsbibliothek Technische Universität München у розширеному пошуку можна використати індекс TUM-Systematik для формування переліку бібліографічних записів документів певної тематики.
Бібліотеки Баварської бібліотечної мережі застосовують у межах об’єднання переважно одну класифікацію – RVK. Зазначення зв’язків з міжнародними класифікаціями у бібліографічних записах документів сприяє посиленню міжбібліотечної координації, зумовлює можливості інтеграції бібліотек у міжнародні інформаційні системи. Сьогодні співпраця бібліотек спрямована на створення умов для поступової відмови від опрацювання документів за традиційними локальними класифікаційними системами, використання мережевих баз даних і переходу на міжнародні каталогізаційні платформи. Усі національні бібліографічні агенства визнають важливість дотримання загальних міжнародних стандартів тематичного доступу з метою сприяння міжнародному обміну даними і забезпечення постійного доступу користувачів усього світу до інформаційних ресурсів.
Наприклад, Центр бібліотечного обслуговування Баден-Вюртемберга (Das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)) забезпечує інформаційну підтримку академічних бібліотек, науково-дослідних установ, архівів і музеїв. Він пропонує для пошуку джерел інформації SWB-Online-Katalog Бібліотечної асоціації Південно-Західної Німеччини (Südwestdeutscher Bibliotheksverbund), який містить бібліографічні записи документів з понад 1200 бібліотек регіонів Баден-Вюртемберг, Саар і Саксонії та інших спеціальних бібліотек країни [http://swb.bsz-bw.de/]. У бібліографічних записах, крім індексів RVK (RVK-Notation), зазначено індекси класифікації Бібліотеки Конгресу США (LCC), десяткової класифікації М. Дьюї (DDC), і базової класифікації (Basisklassifikation). Усі класифікаційні індекси є активними елементами записів. Зіставлення структур класифікаційних ієрархій і фіксація індексів незалежних класифікацій у бібліографічних записах оптимізують навігаційні і пошукові процеси, значно підвищують ефективність використання каталогу.
Бібліотеки університетів Німеччини раціонально організують масиви документованих знань, дають змогу переглядати бібліотечну ієрархію для здійснення ефективної навігації і пошуку. Їх інформаційно-пошукові системи забезпечують оперативний, зручний, продуктивний доступ до інформаційних ресурсів і надають ефективні засоби інтелектуального пошуку потрібних джерел інформації. Завдяки використанню інноваційних бібліотечних технологій, наполегливій праці з удосконалення пошукових систем і оптимізації навігаційних і пошукових процесів вони і надалі, як завжди, залишатимуться дверима, які відкривають безліч можливостей і шляхів.

UDC 027.7:025.4:025.32](430)
Svitlana Halytska,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7902-8580
Researcher,
Department of Integrated Processing of Documents,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine,
e-mail: galizkaya@nbuv.gov.ua
INFORMATION SEARCH SYSTEMS OF GERMAN UNIVERSITIES’ LIBRARIES: EXPERIENCE IN THE ALICATION OF LIBRARY CLASSIFICATIONS
The article considers the experience of using classifications in search engines. The importance of linking classification to the electronic catalog has been proven. It was found that comparing the structures of classification hierarchies optimizes navigation and search processes.
Keywords: library classification, libraries of German universities, bibliographic record of the document, classification index, subject search.