ВІДКРИТА ОСВІТА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА

ЗаявникСокур Олена Леонідівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіВІДКРИТА ОСВІТА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Висвітлено зарубіжний досвід функціонування віртуальних університетів з метою надання сучасних освітніх послуг. Доведено, що створення єдиної інтелектуальної віртуальної платформи є важливим завданням вітчизняної бібліотечної сфери.
Ключові слова: відкрита освіта, відкритий університет, дистанційне навчання, інформаційно-освітнє середовище, освітні ресурси, цифровізація освіти.

Трансформаційні зміни, які нині відбуваються в українському суспільстві, неминуче вимагають якісних змін у всіх сферах, особливо у сфері освіти, адже сучасний розвиток характеризується глобалізацією та цифровізацією, що супроводжується змінами наявних структур та виникненням нових соціальних феноменів. Нова модель освіти потребує інноваційних форм навчання, зорієнтованих на питаннях цифрового відкритого суспільства. Однією з таких моделей став відкритий університет, який і забезпечує доступність та відкритість нової системи освіти – відкритої, що має на меті реалізацію основних принципів: доступність, можливості самоосвіти й саморозвитку.