Методика визначення вартості бібліотечних документів (з досвіду роботи у ДНПБ України)

ЗаявникМацібора Надія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСемінар: Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіМетодика визначення вартості бібліотечних документів (з досвіду роботи у ДНПБ України)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.22-047.44
Мацібора Н. Г.
наук.співроб.
ДНПБ України
ім. В. О Сухомлинського

Методика визначення вартості бібліотечних документів
(з досвіду роботи у ДНПБ України ім. В. О Сухомлинського)

Бібліотечний фонд – це упорядковане зібрання документів, що зберігаються в бібліотеці, та формується відповідно до значення, складу користувачів бібліотеки й виду бібліотеки. Правові й організаційні засади діяльності бібліотек в Україні визначено Законом України від 27.01.1995 р. № 32/95 ВР „Про бібліотеки і бібліотечну справу”. Дія цього Закону поширюється на мережу бібліотек усіх форм власності та підпорядкування й організацію бібліотечної справи.
У бібліотеках сумарно й індивідуально обліковуються усі види документів, що надходять до фонду або вибувають з нього із зазначенням їх вартості. В Україні діє система вільних цін, але немає нормативних актів з оцінювання документів, тому кожна бібліотека визначає їх вартість самостійно. З огляду на це вдосконалення вітчизняних законів, підзаконних актів, локальної документації з урахуванням світового досвіду має стати для українських законодавців, бібліотекознавців, документознавців, архівознавців головним пріоритетом інноваційної діяльності в цьому напрямі. Адже й досі в Україні бракує законів, підзаконних актів, орієнтованих саме на формування цінової політики з оцінювання документів у бібліотеках. Тож із зазначених питань існує нагальна потреба в розробленні низки нормативних документів.
Згідно із Стратегією розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року „Якісні зміни бібліотек задля сталого розвитку України” запропоновано ініціювати зміни у нормативно-законодавчому забезпеченні бібліотечно-інформаційної галузі, що сприятимуть упровадженню міжнародних стандартів і трансформуванню бібліотечно-інформаційної сфери у відповідності до європейських і світових концепцій. У зв’язку з цим перед провідними бібліотеками постає завдання щодо розроблення та реалізації комплексу загальнодержавних галузевих програм, міжвідомчих програм та ініціатив, міжнародних проектів з питань інноваційного розвитку бібліотечно-інформаційної галузі.
Оцінювання бібліотечних документів здійснюють відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. Ціну визначають за собівартістю документа. Раритетні та цінні видання оцінюють як букіністичні із залученням фахівців букіністичних магазинів (за потребою). Для оцінювання документів використовують прайс-листи та/або каталоги видавництв, а також ринкові пропозиції. У разі відсутності прайс-листів (каталогів видавництв) вартість документів визначають за формулою: Д=Кб+О+Іл (Д – ціна документа, Кб – ціна книжкового блоку, О – ціна обкладинки, Іл – ціна ілюстрацій).
Ціну книжкового блоку (формат А4) визначають оцінюванням однієї сторінки з урахуванням виду паперу:
 глянцевого паперу – 3,49 грн;
 крейдяного паперу – 0,16 грн;
 офсетного паперу – 0,21 грн;
 газетного паперу – 0,07 грн.
Вартість одного аркушу паперу визначають з урахуванням ринкових пропозицій та переглядають за потребою.
Ціну обкладинки визначають залежно від її виду:
 „Б” (брошурна оправа) – 5 % ціни книжкового блоку;
 „5-А” (картонна оправа, покрита ледерином, коленкором, тканиною) – 20 % ціни книжкового блоку;
 „7-Б” (картонна оправа) – 5 % ціни книжкового блоку;
 „7-Г” (картонна тверда чи м’яка оправа, покрита припресованою плівкою) – 20 % ціни книжкового блоку.
Якщо видання має на оправі припресування фольги (золоте чи срібне тиснення), ціну документа збільшують на 10 % вартості обкладинки. Одна сторінка ілюстрованої вкладки коштує 20 % ціни книжкового блоку.
Якщо ілюстрації в документі не виділено в окрему вкладку, ціну документа збільшують на 20 % вартості книжкового блоку. Вартість ілюстрованих дитячих книжок обчислюють за формулою: Д = (О + Кб) х 2. Якщо документ має формат, що відповідає формату А5, ціну документа зменшують на 50 %. Якщо формат більший за формат А5, ціну збільшують на 20 %.
Для оцінювання документів, що були в користуванні (крім рідкісних видань), визначають вартість документа як нового і зменшують ціну на приблизний відсоток його зношеності (10 %, 20 %, 50 % тощо).
Машинозчитувані документи (CD-Rom, DVD, аудіо- та відеокасети, грамплатівки та ін.) оцінюють залежно від виду документа за такими критеріями:
 історична та культурна цінність;
 обсяг інформації на носії;
 зручність інтерфейсу;
 набір пошукових можливостей.
У ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського вартість документів на електронних носіях, що надійшли до бібліотеки без супровідних документів, визначають за формулою: Д = (Н + І) (Д – ціна документа, Н – ринкова вартість носія інформації, І – умовна вартість інформації на носії).
Вартість носія інформації (оптичного диска) становить 4,5 грн. Умовну вартість інформації оцінюють згідно з ринковою ціною.
Правильне оцінювання фонду в бібліотеках сприятиме чіткому бухгалтерському обліку та його збереженню.