Електронна виставкова діяльність: методологічний підхід та інтерактивні можливості

ЗаявникТуровська Леся Олегівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіЕлектронна виставкова діяльність: методологічний підхід та інтерактивні можливості
Інформація про співдоповідачівТетяна Коваль, кандидат історичних наук, заступник генерального директора НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Стаття обґрунтовує типові методологічні та технологічні рішення організації електронних вітрин нових надходжень до фонду НБУВ; визначає їх інтерактивні можливості як засобу дистанційного бібліотечного сервісу.
К л ю ч о в і с л о в а: віртуальна бібліотечна виставкова діяльність, електронні вітрини нових надходжень до фонду НБУВ, дистанційне обслуговування користувачів, інтерактивний бібліотечний сервіс.

В сучасних умовах віртуальна бібліотечна виставкова діяльність виступає однією з найбільш поширених та затребуваних користувачами послуг. Зважаючи на це, предметом нашого дослідження стала організація та популяризація електронних вітрин нових надходжень (далі ЕВНН) до фонду НБУВ, започаткованих у 2020 році.
ЕВНН до фонду НБУВ – це мультимедійний бібліографічний бібліотечний продукт, який складається зі спеціально підібраного та упорядкованого масиву електронних документів, що розкриває нові інформаційні ресурси наукової бібліотеки з метою рекомендації користувачам для огляду, ознайомлення та використання.
Живильним джерелом наповнення ЕВНН виступає наявний, систематично і різнобічно поновлюваний документний фонд НБУВ.
Як складова власних електронних інформаційних продуктів НБУВ, ЕВНН до фонду НБУВ розкривають галузевий зміст фонду НБУВ згідно з інформаційними запитами користувачів; сприяють задоволенню наукових, просвітницьких, навчальних та інших інтересів користувачів; презентують в електронному вигляді нові галузеві друковані документи, що надійшли до фонду НБУВ; привертають увагу до ексклюзивних та найбільш цікавих видань; розширюють активну читацьку аудиторію; надають інформаційну підтримку системі наукових комунікацій.
Інформаційна структура ЕВНН до фонду НБУВ розроблена за критеріями актуальності; унікальності; повноти інформаційного наповнення; доступності; пошукових можливостей; регулярності та своєчасності оновлення; комфортності читацького сприйняття; сервісу зворотного зв’язку.
Актуальність ЕВНН до фонду НБУВ зумовлена затребуваністю користувачами нових надходжень. Унікальність передбачена специфікою наукової бібліотеки (національна) і у зв’язку з цим – інформаційним супроводом двоєдиних напрямів – навчання та наукових досліджень. Повнота інформаційного наповнення забезпечена вимогами до кожної конкретної ЕВНН, яка покликана якомога повніше відображати нові, найбільш цікаві та ексклюзивні, надходження до фонду НБУВ. Ознакою доступності є прописані умови вільного доступу користувачів; проста і логічна структура розміщення електронних образів документів.
Пошукові можливості визначаються зрозумілою схемою групування електронних образів документів, технічними характеристиками та компетентністю автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС) ІРБІС64. Комфортність читацького перегляду ЕВНН до фонду НБУВ гарантована стислістю, точністю формулювань і анотацій, стереотипністю стилю викладу, відсутністю емоційної складової.
Зворотній зв’язок відбувається на сторінці НБУВ у соціальній інтернет-мережі Facebook, яка є найбільш популярною в Україні і світі. Режим доступу: https://www.facebook.com/Vernadsky.Library/?fr
Організовані ЕВНН до фонду НБУВ мають необмежений термін експонування, доступу, дистанційного перегляду, Їх сукупність утворює архів накопичених ЕВНН до фонду НБУВ, який дає змогу відтворити їх хронологію за тривалий період.
Специфіка організації ЕВНН до фонду НБУВ дає підстави вважати їх мультимедійним продуктом. Вони є інтерактивними, для них характерна наявність гіпертексту, можливість дистанційного доступу та одночасної роботи необмеженої кількості користувачів; вони забезпечують легкість копіювання інформації, зручність зберігання та внесення змін, а також простоту трансформації в інший інформаційний продукт.
Водночас ЕВНН до фонду НБУВ є продуктом бібліографічної діяльності. До їх бібліографічних особливостей відносяться: надання відомостей про експоновані документів у формі анотацій; можливість ідентифікації первинного документа; наявність даних щодо зберігання документів у фонді НБУВ; рекомендація первинних документів, а не їх заміщення.
ЕВНН до фонду НБУВ мають також ознаки рекламного продукту за рахунок їх спрямованості на привернення уваги до об’єктів експонування; підтримки інтересу до об’єктів експонування; просування на бібліотечному сайті та в соціальних мережах об’єктів експонування.
Опубліковані ЕВНН до фонду НБУВ передбачають маркетингові дослідження з вивчення їх ефективності в процесі дистанційного бібліотечно-інформаційного обслуговування.