ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ

ЗаявникЧернявська Алла Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 1. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації
Назва доповідіОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.25:027.7
Чернявська Алла Анатоліївна
Chernyavska Alla
завідувач відділу комплектування та наукового опрацювання документів Наукової бібліотеки
department of manning and scientific processing of documents Scientific Library
Київський національний університет культури і мистецтв
Kiev National University of Culture and Arts


ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ
DEVELOPMENT OF THE DOCUMENTARY FUND OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF THE KNUKIM

Представлено сучасне опрацювання документного фонду Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв. Викладено перехід від традиційних до електронних технологій із придбанням бібліотечної програми «УФД/Бібліотека».
Presented a modern study of the documentary fund of the Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts. The transition from traditional to electronic technologies with acquisition of the library program «UFD / Library» is described.

Ключові слова: електронний каталог, інформаційні технології, комплектування фонду, інформаційні ресурси, автоматизація бібліотек, програма «УФД/Бібліотека», Київський національний університет культури і мистецтв.
Key words: electronic catalog, information technologies, acquisition of the fund, information resources, automation of libraries, program «UFD / Library», Kiev National University of Culture and Arts