ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ОСВІТИ

ЗаявникПотернак Юлія Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 1. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації
Назва доповідіІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ОСВІТИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.7
Потернак Юлія Анатоліївна
Ponternak Yulia
завсектору наукового опрацювання документів Наукової бібліотеки
Head of the Sector of Scientific Processing Of Documents Scientific Library
Київський національний університет культури і мистецтв
Kyiv National University of Culture and Arts

ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ОСВІТИ

INNOVATIONS IN THE ACTIVITIES OF LIBRARIES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THEIR INFLUENCE ON THE QUALITY OF EDUCATION

Розкрито інноваційну діяльність бібліотек вищих навчальних закладів та їхній вплив на якісний рівень освіти в університеті. Узагальнено активне впровадження нових інформаційних технологій та розкрито практичний досвід Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв.
The work is devoted to the innovative activity of the libraries of higher educational institutions and their impact on the quality of education at the university. It summarizes the active introduction of new information technologies, as well as reveals the practical experience of the Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts.

Ключові слова: бібліотека, інновації, інформаційні технології, електронні ресурси, Наукова бібліотека, Київський національний університет культури і мистецтв.
Key words: library, innovations, information technologies, electronic resources, Scientific Library, Kyiv National University of Culture and Arts.