Використання сучасних веб-агрегаторів в інформаційно-аналітичній діяльності

ЗаявникБондаренко Вікторія Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 4. Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору
Назва доповідіВикористання сучасних веб-агрегаторів в інформаційно-аналітичній діяльності
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.77:316.77:025.5
Вікторія Бондаренко,
Viktoriya Bondarenko,
старший науковий співробітник, канд. наук із соц. комунікацій,
Senior Researcher, PhD in Social Communication,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine

Використання сучасних веб-агрегаторів в інформаційно-аналітичній діяльності
Use of modern web-aggregators in information-analytical activity

У доповіді розглянуто питання актуальності використання сучасних веб-агрегаторів в інформаційно-аналітичній діяльності; проаналізовано їх особливості та специфіку використання; окреслено переваги. Розглянуто зручність їх використання на прикладі інформаціно-аналітичного продукту.
The articlee xplores the relevance of using modern webaggregators in information and analytical activities. A number of news aggregators have been studied in detail with different type and kind of content, their features and specifics have been established. Functions of aggregators that are convenient from the point of view of professional use are considered. The advantages of personalizing news aggregators from the perspective of using information analytics as a tool in the process of work are grounded.

Ключові слова: агрегатори новин, веб-сервіси, інформаційно-аналітичний продукт, інформаційно-аналітичні центри, аналітик, обробка інформації, інтернет, Україна.
Keywords: news aggregators, web services, information and analytical product, information and analytical centers, analyst, information processing, Internet, Ukraine.

Забезпечення швидкості та якості обробки й аналізу великих обсягів структурованих і неструктурованих даних на сьогодні стало одним з найбільш актуальних завдань інформаційно-аналітичних центрів різного спрямування – бізнесових, економічних, політологічних, правових, соціальних та інших. Очевидно, що зростання обсягу інформації в епоху цифрових технологій актуалізує проблему оптимальних методів роботи з нею. Все більше користувачів глобальної мережі мають потребу у отриманні актуальної інформації, оптимізуючи час для її пошуку. Реалізація цього завдання сприяє розвитку нових інструментів, серед яких спеціальні сервіси – агрегатори, які акумулюють інформацію з різних джерел.
В цьому контексті актуальним видається дослідження використання в практиці створення інформаційно-аналітичних продуктів можливостей новинних агрегаторів, актуальність та затребуваність яких підтверджується результатами звіту (2016 р.) Інституту Ройтерс «Digital News Report» [1], відомого у світі міжнародним порівняльним опитуванням щодо тенденцій медіа споживання в 26 країнах. Виявлені тенденції цікаві з точки зору інформаційно-аналітичного обслуговування, оскільки, спираючись на них, можна прослідкувати специфіку запитів користувачів інформаційно-аналітичного продукту.
Як наголошується в Звіті, у всіх розглянутих країнах онлайн-новини на сьогодні важливіші за телевізійні, при цьому зростає як частка, так і значення соціальних мереж як джерела новин: 51 % респондентів використовує соціальні мережі як джерело новин, а 12 % вказують їх як основне джерело новин. Важливим також видається висновок дослідження про домінування у багатьох країнах, особливо в деяких частинах Азії і континентальної Європи, агрегаторів на базі певних веб-платформ. Так, найпопулярнішим джерелом новин у Кореї є Нейвер (Naver) (66 % охоплення щотижня), агрегатор і портал, який надає повний спектр послуг, включаючи відео, ігри та електронну пошту. Подібна ситуація в Японії, де Yahoo (59 % охоплення щотижня) розповсюджує новини від багатьох видавців через інтернет або мобільні телефони. Ці портали є основним джерелом новин для значної частини населення цих країн [1].
Згідно результатів опитувань, перевагами соціальних мереж і агрегаторів у пошуках онлайн-новин користувачі називають швидкість оновлення і зручність розташування багатьох джерел інформації в одному місці. Респонденти вважають, що агрегатори виконують свою роботу на відмінно, забезпечуючи швидкий і легкий доступ до різних джерел інформації, але віддають перевагу соціальним мережам з огляду на більшу інтерактивність [2].
Агрегатор новин (іноді RSS-агрегатор) – клієнтська програма або веб-застосунок для автоматичного збору повідомлень із джерел, що експортуються у формати RSS або Atom [3]. Агрегатори бувають двох типів – веб-агрегатори і програмні, але завдання у них однакові – робота з RSS та отримання оновлень.
Зважаючи на кількість, швидкість поширення та зростання популярності агрегаторів новин, на сьогодні можна говорити про два напрямки їх використання: як користувацький інструмент (направлений на задоволення особистих інформаційних потреб) і як професійний (направлений на автоматизацію, покращення та полегшення збору інформації).
В даному досліджені пропонується детально розглянути питання саме професійного використання агрегаторів новин, що пов’язано із постійно зростаючими обсягами інформації в процесі підготовки інформаційно-аналітичних продуктів. Можна виокремити різні підходи до відбору й структурування інформації, що залежатимуть від завдань, поставлених перед дослідником. Так, дослідження, результатом яких є створення інформаційно-аналітичного продукту, здійснювані співробітниками аналітичних підрозділів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, спрямовані на моніторинг та опрацювання зростаючих інформаційних потоків, аналіз і виявлення тенденцій новинного інформаційного поля, відстеження особливостей та динаміки найактуальніших повідомлень у ЗМІ. В цьому контексті використання новинних агрегаторів на етапі первинного збору та попередньої систематизації інформації видається доцільним.
На сьогодні актуальними та зручними з точки зору професійного використання інформаційними аналітиками серед інших, є такі агрегатори:
- Сервіс Google News агрегує новини з різних джерел, розміщуючи короткий опис матеріалу. Щоб прочитати новину повністю, аналітику необхідно перейти за посиланням на сайт видання.
- Ukr.net. – один з найбільш відвідуваних сайтів в Україні. Згідно з даними SimilarWeb, у нього 78 млн переглядів на місяць. На головній сторінці сервісу є блок топ-новин і поділ за розділами. Агрегатор самостійно не публікує жодних новин чи статей, стрічка новин створюється автоматично та є підбіркою гіпертекстових посилань на інтернет-сторінки статей, опублікованих на різних інтернет-сайтах України та світу[4]. Посилання, що збираються програмними засобами та розміщуються в релевантній рубриці, представлені у стрічці новин незалежно від політичної позиції або ідеології інтернет-сайтів, що їх опублікували, завдяки чому аналітик отримує можливість ознайомитись та обрати посилання на статті, що містять різні точки зору на одну й ту ж подію.
- I.ua. – українська пошукова система, у якій є поштовий клієнт і зручний агрегатор новин. Щомісяця стартову сторінку цього ресурсу відвідують близько 23 млн разів. Робота з джерелами новин побудована за принципом агрегатора Ukr.net.
Враховуючи зростаючий вплив соціальних мереж, блогів та твітів на інформаційні процеси, на сьогодні їх можна розглядати як важливе альтернативне джерело інформації, що надає доступ до фактологічної та оцінювальної інформації, необхідної в процесі аналізу суспільно-політичних процесів. Отже, актуалізується необхідність використання інформаційних ресурсів соціальних мереж, блогів та твітів в процесі підготовки інформаційно-аналітичного продукту. Так, новинний сервіс Zmiya.com.ua дає можливість в режимі реального часу отримувати інформацію, яка публікується в соціальних мережах і блогах. Головною особливістю даного проекту є відображення всіх новин на одній сторінці структурованих за хронологією та можливість пошуку за ключовими словами. Головна сторінка проекту представлена в кількох блоках, в яких візуалізувано аналітику по тих чи інших областях: хмара тегів, рейтинги користувачів в соцмережах, рейтинг найпопулярніших статей в блогах, ЗМІ, рейтинг твітів[5].
Для інформаційного аналітика використання даного агрегатора дасть можливість в одному місці переглянути інформацію як соціальних мереж, так і блогів та твітів, а оперативне її оновлення – не втратити інформацію про важливі події та новини в українському сегменті інтернету. Корисною функцією агрегатора в професійному використанні видається функція ранжування – рейтинги ЗМІ, користувачів Facebook і Twitter ранжуються не тільки за кількістю переглядів/передплатників, а й за внутрішніми алгоритмами сайту, які враховують «живу» активність, коментарі, лайки та «поширення» в соцмережах.
Варто відмітити, що на сьогодні одним з головних трендів розвитку Інтернету є персоналізація – користувачу пропонується тільки та інформація, що відповідає його потребам. Розглядаючи персоналізацію агрегаторів новин з позиції використання їх інформаційними аналітиками як інструменту в процесі роботи, варто відмітити таку перевагу, як можливість використання не тільки дайджесту пропонованого сервісом, а й функції «ключових слів», які полегшують пошук потрібних новин для формування джерельної бази досліджень. Наприклад, працюючи з повідомленнями, аналітик може виділити слово "Конституція", додати його в свої ключові слова і в подальшому отримувати пов'язану з ним інформацію.Таким чином, чим більше ключових слів додасть аналітик, тим більше сервіс буде персоналізуватися під його інформаційні потреби і пропонувати кращі рекомендації, є також можливість підписатися на систематичне отримання інформації за відповідною тематикою.
Так, вже сьогодні такі інформаційні агентства, як «Інтерфакс» або «Reuters» пропонують користувачеві вказати, які теми йому цікаві, і згодом транслюють контент з відповідних рубрик у першу чергу. Ще однією альтернативою може стати створення "власного агрегатора новин". Для цього існують зручні сервіси, які мають функції індивідуальної персоналізації, наприклад, Feedly.com.; мобільний застосунок Flipboard; LinkedInToday.
Отже до основних переваг агрегаторів можна віднести: оперативність подачі інформації; велику джерельну базу; можливість фільтрування пропонованих інформаційних джерел та додавання нових; можливість здійснення тематичного пошуку; тематичної підписки, отримання push-повідомлень; відображення різних точок зору на інформаційну подію, що відбулася. Часткова автоматизація процесу відбору інформації під час підготовки інформаційно-аналітичних продуктів за допомогою агрегаторів новин дає можливість аналітику зосередити увагу на смисловому аналізі інформації, перевірці її на достовірність, повноту та релевантність.

Література
1. DigitalNewsReport 2016 [Electronicresource] // DigitalNewsReport. – Modeofaccess: http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/. Titlefromthescreen.
2. Вісім тенденцій у споживанні онлайн-новин у світі: звіт Інституту Ройтерс 2016 [Електронний ресурс] // MediaSapiens : веб-сайт. – 2016. – 22.06. – Режим доступу: http://ms.detector.media/mediaprosvita/research/visim_tendentsiy_u_spozhivanni_onlaynnovin_u_sviti_zvit_institutu_royters_2016/. – Назва з екрана.
3. Агрегатор новин [Електронний ресурс] // Вікіпедія : веб-сайт. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Агрегатор_новин. – Назва з екрана.
4. Про стрічку новин [Електронний ресурс] // Ukr.net : веб-сайт. – Режим доступу: https://www.ukr.net/news/terms.html. – Назва з екрана.
5. Короткий огляд популярних агрегаторів: Змія, Flipboard, Ratatui, Pro-tv [Електронний ресурс] // Rbc.ua : веб-сайт. – Режим доступу:https://www.rbc.ua/ukr/digests/kratkiy-obzor-populyarnyh-agregatorov-zmiya-1460616926.html. – Назва з екрана.