Науковий вектор діяльності бібліотеки закладу вищої освіти

ЗаявникБілоус Валентина Степанівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 1. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації
Назва доповідіНауковий вектор діяльності бібліотеки закладу вищої освіти
Інформація про співдоповідачівЗ досвіду роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Науковий вектор діяльності бібліотеки закладу вищої освіти

Реформування вищої школи вимагає суттєвих змін у діяльності бібліотеки, модернізації бібліотечних сервісів, максимального наближення їх до потреб сьогодення. Вимоги, що висуваються суспільством до бібліотек, як до інформаційних центрів, позначаються постійним пошуком та засвоєнням нових напрямів, вибором нових форм і методів. Світова університетська бібліотечна практика підтверджує, що в останні роки найбільш трендові послуги пов’язані з підтримкою наукових досліджень. Науковий вектор діяльності бібліотеки закладу вищої освіти (ЗВО) спрямований на подальше формування електронної бібліотеки, популяризацію ідей відкритого доступу, побудову загальнодоступних архівів наукової інформації, підвищення рейтингу університету, що впливає на якість надання освітніх послуг відповідно до міжнародних стандартів та передбачає впровадження інноваційних технологій у інформаційне забезпечення наукової діяльності університету.
Мета даної статті – показати наукову новизну діяльності бібліотеки закладу вищої освіти, довести її роль у процесах збільшення представництва університетської науки в глобальному просторі наукових комунікацій.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського визначається своїми науковими здобутками та потужним науково-педагогічним потенціалом. Ефективно працюють наукові школи, які започатковані корифеями національної науки, щорічно захищаються докторські і кандидатські дисертації, публікуються монографії та наукові статті, зареєстровані і виходять фахові збірники наукових праць.
На вимогу часу, науковий вектор діяльності університетської бібліотеки спрямований на подальше формування електронної бібліотеки, популяризацію ідей відкритого доступу, побудову загальнодоступних архівів наукової інформації, впровадження наукометричних методів вимірювання, підвищення вебометричного рейтингу університету. Електронні колекції, що формуються бібліотекою, орієнтовані на інформаційні потреби наукових досліджень та освітнього процесу університету. Бібліотека активно наповнює електронну бібліотеку, організовує безперервний та відкритий доступ до її Інтернет складової. З метою задоволення інформаційних потреб наукових працівників, забезпечення оперативного доступу до бібліотечно-інформаційних ресурсів бібліотека вивчає і досліджує процеси створення ресурсів, розвиток та використання мережевих технологій, забезпечує доступ до власних та світових продуктів, здійснює пошук ефективних методів обслуговування користувачів, активно впроваджує різноманітні методи вимірювання для оцінки ефективності та якості роботи.
Важливе значення займає створення інноваційних бібліотечних сервісів, активне використання наукометричних та бібліометричних досліджень для підвищення ефективності діяльності як університету, так і власне бібліотеки. Бібліотека вивчає сучасні інноваційні технології в галузі наукометрики та проводить моніторинг ресурсів Інтернет освітнього та наукового спрямування, намагається бути групою оперативного та якісного консультування з будь-яких питань бібліотечних інновацій. Освітянська книгозбірня перебудовує власну діяльність на максимальний розвиток сервісів із підтримки наукових публікацій, надає інформаційну допомогу з інтегрування публікацій у світові БД, розвиває сервіси із підтримки наукових публікацій, знайомить з особливостями інтеграційних процесів з метою покращення розвитку публікаційної активності та цитування наукових працівників університету. Бібліотека просуває та адаптує інноваційні технології в бібліотеці, університеті та глобальному інформаційному просторі, сприяє безперервній освіті в галузі ІТК всіх категорій користувачів. З цією метою використовуються різні засоби збору та опрацювання статистичної інформації. Проводиться маркетингова діяльність, зокрема промоція бібліотеки, фондів, сайту та інших Інтернет-ресурсів, використовуючи для цього різноманітні форми та методи маркетингу. Впроваджуючи в роботу нові форми і методи, поєднуючи традиційні та електронні ресурси, індивідуальні та корпоративні методи роботи, університетська бібліотека виконує масштабне коло завдань, спрямованих на допомогу науково-дослідній діяльності університету, підвищенню його рейтингу.