БІБЛІОТЕКА ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ У СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ

ЗаявникКабаренкова Євгенія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 3. Наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору.
Назва доповідіБІБЛІОТЕКА ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ У СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021.2+025.5]:001.9:34
Євгенія Кабаренкова,
http.://orcid.org/0000-0002-2773-8545
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Голосіївський просп., 3, Київ, 03039, Україна
e-mail: evgeniakab@gmail.com

БІБЛІОТЕКА ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ У СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ

У роботі висвітлено діяльність бібліотечних установ із популярізації правових знань, проаналізовано чому бібліотека виступала і виступає суб’єктом формування правових знань місцевої громади.
Ключові слова: бібліотеки, громада, місцева влада, правові знання.

Усі громадяни України мають право на набуття необхідного їм мінімуму правових знань. Це право забезпечується мережею навчальних, навчально-виховних закладів, засобами масової інформації, спеціалізованою літературою та культурно-освітніми установами, провідна роль серед яких належить бібліотекам.
Чому саме бібліотека має виступати і виступає суб’єктом формування правових знань місцевої громади?
– Установа розташована в межах мікрорайону, щоб читачі повсякчас могли дістатися туди;
– доступна як у робочі години, так і у вечірній час;
– доступ до необхідної правової інформації та допомоги – безкоштовний;
– тим, хто через обмежені можливості не може прийти в бібліотеку, фахівці надають допомогу в дома;
– правові знання можна отримувати протягом усього життя;
– сучасні інформаційні технології забезпечують оперативний доступ до найновіших законодавчих актів держави та рішень місцевої влади тощо.
У цій царині бібліотечні установи широко використовують технології й підходи, які раніше здавалися неможливими, а саме:
− створення бібліотечних порталів і сайтів, участь у соціальних медіа;
− миттєвий доступ до правової інформації через мережу Інтернет;
− забезпечує читачам оперативний доступ до інформаційних ресурсів і тим самим згладжує цифрову інформаційну нерівність між різними категоріями населення, незалежно від віку та статусу;
− віддалений доступ до фондів;
− створення віртуальних каталогів;
− спілкування з користувачами онлайн;
− автоматизований переклад текстів;
− створення умов для самоосвіти громадян із питань держави і права;
− налагоджена консультативна робота за участю працівників правоохоронних органів, прокуратури, адвокатури, нотаріату тощо;
− активне застосування в бібліотечній діяльності мобільних форм обслуговування;
− інтеграція дій з місцевою владою, лідерами думок, громадськими організаціями тощо;
− змінився формат мислення бібліотекарів (бібліотекар – менеджер інформаційного сервісу);
− реклама установи та її послуг тощо.
У формуванні правової культури місцевої громади бібліотечні установи опираються на співпрацю з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, правоохоронними органами, фахівцями в галузі права. Заслуговує на увагу досвід бібліотечних закладів Кіровоградщини, Хмельниччини, Миколаївщини, Херсонщини, Львівщини, Сумщини тощо. Розкриваючи питання захисту прав та свобод громадян, сприяючи набуттю необхідного їм мінімуму правових знань, використовуваються різноманітні традиційні та інноваційні форми бібліотечної роботи, а саме: популяризація книги, книжкові виставки, конкурсні програми, зустрічі з фахівцями, з представниками місцевої влади та лідерами громади, тренінги, рольові ігри, турніри, психологічні практикуми, бібліотерапія, сторітелінг тощо.
Так, у межах Всеукраїнського правопросвітницького проєкту «Я маю право!» обласні, районні й сільські бібліотеки проводять заняття лекторію «Молодь і право». Розглядаються важливі теми: «Гендерна рівність – ознака цивілізованої держави», «Сучасне рабство: міф чи реальність?», «Булінг: причини та наслідки». У межах Всеукраїнського тижня права проводиться гра-квест «Правова держава. Яка вона?».
Для підвищення рівня обізнаності в галузі прав людини та розвитку правового діалогу бібліотекарі застосовують різноманітні медіа-інструменти, зокрема, кіноклуби. У партнерстві з громадськими організаціями на базі бібліотек відкриваються кіноклуби Міжнародного кінофестивалю Docudays.UA. Один із найбільш цікавих заходів – «Ніч документального кіно у бібліотеці», де глядачі стають не лише учасниками показу та обговорення фільмів, а й спілкуються з «живими книгами», перевіряють та збагачують знання під час інтерактивних заходів, а саме: квесту «Права знаєш – себе захищаєш», конкурсу на кращих знавців права «Закон і ми», вікторини «Чи знаєш ти свої права?». Також бібліотекарі організовують книжкові виставки «Права і закони у твоєму житті».
Творчо підходять до питань правової освіти бібліотечні установи Київщини. Філіал № 9 Білоцерківської міської централізованої бібліотечної системи ім. П. Красножона спеціально створив відеопрезентації, віртуальні книжкові виставки, буктрейлери з правової тематики. Філіал № 8 започаткував співпрацю бібліотеки з ГО «Правова єдність», разом з якою було проведено ряд змістовних заходів. Також у бібліотеці діє правовий всеобуч для cамих працівників книгозбірні.
Сьогодні бібліотечні установи налагоджують ділові стосунки з органами місцевої влади. У результаті цих системних дій представники влади, переважно, з розумінням ставляться до бібліотечних проблем та відзначають роль книгозбірень як посередника між громадою, органами державної влади та місцевого самоврядування. Одне з основних завдань співпраці з владою – участь у виконанні регіональних програм. Наприклад, бібліотеки Черняхівського району, що на Житомирщині, брали активну участь у районних програмах розвитку дошкільної освіти та зайнятості населення. Прикладом ефективної комунікації бібліотек з органами влади, громадськими організаціями, лідерами думок слугує діяльність бібліотек Золотоніського району Черкаської обл. За підтримки органів місцевого самоврядування для установ району придбано 21 одиницю комп’ютерної техніки, з яких 16 – для сільських бібліотек.
Бібліотеки в партнерстві з владою, громадськими організаціями, фондами, бізнесом створюють позитивне середовище для розв’язання стратегічних завдань місцевої громади, чільне місце серед яких займає популяризація правових знань та надання практичної правової допомоги членам громади.

УДК021.2+025.5]:001.9:34
Evgenia Kabarenkova,
0000-0002-2773-8545
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine
3 Holosiivskyi Ave., Kyiv 03039, Ukraine
e-mail: evgeniakab@gmail.com

LIBRARY AS A SUBJECT FOR THE FORMATION OF LEGAL KNOWLEDGE IN STRATEGIC COMMUNICATIONS OF THE LOCAL COMMUNIT
The work highlights the activities of library institutions to promote legal knowledge, analyzes why the library has acted and is a subject of formation of legal knowledge of the local community.
Keywords: libraries, community, local government, legal knowledge.