КАТАЛОГІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ ЄВРЕЙСЬКИМИ МОВАМИ В ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

ЗаявникХарченко Артем Вікторович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСемінар. Академічна юдаїка в незалежній Україні (1991–2021): досвід наукових бібліотек. Семінар присвячений пам’яті Ірини Анатоліївни Сергєєвої (1958–2019).
Назва доповідіКАТАЛОГІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ ЄВРЕЙСЬКИМИ МОВАМИ В ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
Інформація про співдоповідачівРадченко Юрій Юрійович, ORCID 0000-0002-2584-5865, кандидат історичних наук, директор, ХОГО «Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи», Харків, Україна e-mail: yuriradchenko1986@gmail.com
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.021(477.54):025.4:821.411.16
Харченко Артем Вікторович,
ORCID 0000-0002-3314-5084,
кандидат історичних наук, доцент,
кафедра українознавства, культурології та історії науки,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Харків, Україна
e-mail: 81archi19@gmail.com

Радченко Юрій Юрійович,
ORCID 0000-0002-2584-5865,
кандидат історичних наук, директор,
ХОГО «Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи»,
Харків, Україна
e-mail: yuriradchenko1986@gmail.com

КАТАЛОГІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ ЄВРЕЙСЬКИМИ МОВАМИ
В ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

Громадська організація «Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи» спільно з Харківською державною науковою бібліотекою імені В. Г. Короленка здійснює проєкт із каталогізації фонду бібліотеки, який містить літературу єврейськими мовами.
Ключові слова: Харків, бібліотека, каталогізація, іврит, їдиш.

Громадська організація «Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи» контактує з різними культурними й освітніми установами, які зберігають літературу, написану єврейськими мовами. Головним партнером сьогодні є Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка, чиї фонди з єврейською літературою є одними з найбільших в Україні. Більша частина колекції надрукована їдишем і івритом. Каталогізація такої колекції відкриває Харків дослідникам, причетним до єврейських студій як в Україні, так і поза її межами. Спільний проєкт із каталогізації «Сіфра» допомагає знайомству з потужним шаром єврейської історії міста.

Ідею створення фонду єврейської літератури у Харківській громадській бібліотеці було висунуто в 1903 р. На той момент, у місті офіційно проживало більше десяти тисяч євреїв. Разом із тим не існувало публічної бібліотеки з єврейською літературою. У 1904 р. відповідний відділ бібліотеки розпочав роботу, видавши перші абонементи. Колекцію поповнювали пожертви від окремих осіб та інституцій. У 1909 р. було вперше порушено питання про необхідність каталогізації фонду. За перше десятиліття існування (до 1914 р.) фонд збільшився з 1200 примірників до 2160. Велику частину фонду складала періодика. У той же час з’явився перший каталог зібрання. Спочатку він був рукописний, а згодом його змогли надрукувати. Одночасно проводили облік попиту на єврейську літературу, що свідчило про ґрунтовний підхід до справи співробітників відділу. Серед читацьких уподобань харків’ян трапляються імена Хаїма Бялика, Менделе Мойхер-Сфоріма, Шолом-Алейхема. Після короткої зупинки роботи відділу в період революцій і військових протистоянь роботу фонду було відновлено вже за радянської влади. Було створено Єврейський відділ, який зберігав 2250 примірників. Відома кількість читачів фонду на той час – 931. У період сталінізму окремий фонд було ліквідовано через приєднання до Відділу національностей та чужоземної літератури. Окремішність фонду було повернуто лише після 1991 р., але питання його каталогізації тривалий час було невирішеним. Література у фонді зберігалася належним чином, співробітники вели облік – на сьогодні нараховується 7,5 тисяч примірників. Проте відсутність фахівців із єврейських мов не дала можливості створення повноцінного каталогу.

У жовтні 2020 р. Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи і Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка домовилися підписати меморандум про наміри. Фахівців Центру було допущено до роботи з фондом. Спільна робота ведеться в напрямку створення двох каталогів. Перший – каталог, який буде розміщено на сайті бібліотеки. На сьогодні вже є перші результати і надалі каталог буде доповнюватися. Другий каталог – перспектива на недалеке майбутнє, буде створено на окремій платформі. Спеціально створений для цього інтернет-портал включатиме каталог українською, російською та англійською мовами, а також оцифровані зображення деяких примірників із фонду. Головним виконавцем проєкту з боку Центру є його директор, історик Юрій Радченко.

Важливою частиною проекту каталогізації є привернення уваги фахівців з єврейських студій, залучення їх до обговорення поточних результатів роботи. Одним із форматів такої роботи стало проведення наукових семінарів у грудні 2020 р. і у травні 2021 р. Перший захід – «Проєкт “Сіфра” – перші кроки» – мав інформативний характер і дозволив презентувати ідею проєкту. Надія Борисенко, співробітниця бібліотеки, презентувала історію колекції «Гебраїка-Юдаїка» (Hebraica et Judaica). Ю. Радченко звітував про 400 одиниць літератури – брошур, книжок, журналів, газет, які було описано та частково оцифровано. Літературу було систематизовано за визначеними дослідницькою групою критеріями. 70% опрацьованої літератури, створеної як за Російської імперії, так і в радянський період, було написано мовою їдиш. Харківська колекція також містить примірники, написані їдишем, характерним для території Литви й Польщі. 30% з опрацьованої літератури написано івритом, як давнім, так і модерним. Невеличка частка літератури представлена арамейською, а також єврейсько-таджицькою мовами.

За напрямками ж було виділено релігійну літературу, яку здебільшого було імпортовано до Харкова з Вільна, Варшави, Санкт-Петербурга та інших місць. Великим напрямком є світська література, надходження якої зростало із загальною тенденцією до секуляризації. Життєписам рабинів, характерних для релігійної групи, у той час вже протиставлялись життєписи відомих єврейських мислителів, описи тих чи інших міст, де мешкало єврейське населення. У фонді представлено чималу кількість перекладної літератури, зокрема романів, популярність яких зростала в XIX ст. Широко представлений у фонді міжвоєнний період – час коренізації і розвитку їдишського радянського проєкту, який у Харкові діяв синхронно з українізацією. Література фонду охоплює також період Другої світової війни. У період пізнього сталінізму поповнення фонду було майже припинено.

За час реалізації проєкту вже оброблено більше 1,5 тис. одиниць літератури, поступово створюється її повноцінний опис, оцифровуються обрані матеріали.

UDC 025.021(477.54):025.4:821.411.16
Artem Kharchenko,
ORCID 0000-0002-3314-5084,
Candidate of Historical Studies, Associate Professor,
Department of Ukrainian Studies, Culturology and History of Science,
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”,
The Holocaust Lecturer for the Claims Conference University Partnership Program,
Kharkiv, Ukraine
e-mail: 81archi19@gmail.com
Yurii Radchenko,
ORCID 0000-0002-2584-5865,
Candidate of Historical Studies, Director,
NGO “The Center of Interethnic Relations Research in Eastern Europe”,
Kharkiv, Ukraine
e-mail: yuriradchenko1986@gmail.com
CATALOGING LITERATURE IN JEWISH LANGUAGES AT THE V. G. KOROLENKO STATE SCIENTIFIC LIBRARY
The Center for the Interethnic Relations Research in Eastern Europe and the V. G. Korolenko State Scientific Library (Kharkiv) are implementing a project on cataloging of the library collection which contains the literature in Jewish languages.
Keywords: Kharkiv, library, cataloging, Hebrew, Yiddish.