ЄВРЕЙСЬКІ ГАЗЕТИ В НАУКОВОМУ КАТАЛОЗІ «РЕЛІГІЙНІ ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1989–2004 РР. У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО»

ЗаявникШвець Ірина Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСемінар. Академічна юдаїка в незалежній Україні (1991–2021): досвід наукових бібліотек. Семінар присвячений пам’яті Ірини Анатоліївни Сергєєвої (1958–2019).
Назва доповідіЄВРЕЙСЬКІ ГАЗЕТИ В НАУКОВОМУ КАТАЛОЗІ «РЕЛІГІЙНІ ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1989–2004 РР. У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО»
Інформація про співдоповідачівЗалізнюк Олена Сергіївна, ORCID 0000-0002-4437-4042, науковий співробітник, відділ пресознавства, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 017.1:070.482(477) "1989/2004"]:[027.54(477-25)НБУВ:025.2]
Залізнюк Олена Сергіївна,
ORCID 0000-0002-4437-4042,
науковий співробітник,
відділ пресознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

Швець Ірина Миколаївна,
ORCID 0000-0002-4847-6097
молодший науковий співробітник,
відділ пресознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: shvets.irina@ukr.net

ЄВРЕЙСЬКІ ГАЗЕТИ В НАУКОВОМУ КАТАЛОЗІ
«РЕЛІГІЙНІ ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1989–2004 РР.
У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО»

У доповіді йдеться про атрибуцію й контент єврейських газет, що представлені в науковому каталозі «Релігійні газети України 1989–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського».
Ключові слова: каталог, єврейські видання, преса, релігійні газети, відділ пресознавства, НБУВ.

Відродження релігійної преси наприкінці 1980-х рр. зумовлене легалізацією релігійних інституцій в Україні. Зазвичай перші релігійні видання виходили незареєстрованими, мали невеликий наклад, розповсюджувалися у різних регіонах України нерівномірно і до фондів НБУВ потрапляли не завжди. Активне видання релігійних газет розпочалося після прийняття закону «Про свободу совісті та релігійні організації» (23 квітня 1991 р.), який значно розширив список видів релігійних організацій та надав їм право друку релігійної літератури, зокрема юдейської.

У 2020 р. опубліковано науковий каталог «Релігійні газети України 1989–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського». Видання є результатом роботи працівників відділу пресознавства Олени Залізнюк та Ірини Швець і покликане максимально представити газетні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), пов’язані з релігійною тематикою. До каталогу увійшло 530 назв (399 газет та 131 спецвипуск, додаток до них), які зберігаються у фондах НБУВ. Це видання релігійних громад, центрів, товариств, навчальних закладів, а також об’єднань та партій релігійного спрямування.

Єврейські релігійні газети України 1989–1991 рр. частково відображені у раніше виданих каталогах відділу пресознавства: «Видання політичних партій, рухів, самодіяльних громадських об’єднань і товариств в Україні 1989–1990 рр.», «Київські газети 1941–1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» та «Неформальна преса в Україні (1988–1991)». У каталозі «Релігійні газети України 1989–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» представлено 12 назв єврейських релігійних видань російською мовою: 8 газет («В поисках истины», «Ган Исроэль», «Навстречу Мошиаху», «Ор Самеах», «От сердца к сердцу», «Синагога», «Шолом», «Шомрей Шабос») та 4 додатки до них.

Особливої уваги заслуговують тижневики, що видають в Одесі й безкоштовно розповсюджують ортодоксальні релігійні організації. У листопаді 1994 р. почала виходити щотижнева газета південноукраїнського об’єднання єврейських громад «Шомрей Шабос» (у перекладі з івриту – «Ті, хто дотримуються Суботи») однойменної одеської релігійної громади. Редактор видання – Г. Бліндер. Часопис містить матеріали про громадське та релігійне життя євреїв в Україні, Ізраїлі, США, Німеччині. Наклад часопису від 1700 – 15000 примірників. У фондах НБУВ зберігаються номери газети за 1995–2021 рр. Щоденна газета «Ор Самеах» (у перекладі з івриту – «Радісне світло») заснована 1999 р. благодійною організацією «Ор Самеах». Редагували газету М. Дреєрман та Є. Свєтін. Наклад часопису – 7400–7450 примірників.

Перший номер газети «От сердца к сердцу» вийшов у грудні 1996 р. в Києві. Засновник – єврейська релігійна громада м. Києва «ХАБАД – Любавич». Редакторами були М. Гольд та С. Дор. У 1998 році газета також містила дитячу сторінку. У 2000 вийшов додаток до газети «Речь председателя еврейской религиозной общины г. Киева Нисанэля Орепера». Часопис виходив у 1996 – 1999 рр. російською мовою накладом 11000–30000 примірників.

У 1999 р. в Запоріжжі почала виходити газета «В поисках истины» громади прогресивного юдаїзму «Шалом». Засновник видання – Вл. Леві. Газета виходила у 1999 – 2004 рр. накладом 2000–10000 примірників.

Об’єднання юдейських релігійних громад Кременчуцького регіону протягом 2001–2002 рр. видавало газету «Синагога». Головний редактор Віктор Юшко. Часопис виходив один раз на місяць накладом 1000 примірників.

Найбільше представлених у каталозі єврейських часописів виходило у Житомирі. Протягом 1995–1996 рр. у місті виходила газета Житомирської єврейської релігійної громади «Шолом» (у перекладі з івриту – «Мир»). Видавав часопис рабин Шмуель Плоткін, редагував – І. Камінір. Часопис видавали накладом 600–1000 примірників. Федерація юдейських релігійних громад та організацій Житомирського регіону у 2001 р. видавала газету «Навстречу Мошиаху». У 2003 р. до свята Шавуот вийшов додаток до газети з однойменною назвою. Редагував видання В. Шнайдер. Наклад видання не зазначено.

Серед дитячих єврейських релігійних видань – газета Житомирської релігійної громади «Ган Исроэль» (у перекладі з івриту – «Сад Ізраїля»). Часопис виходив з листопада 1995 по лютий 1996 рр. щоденно, крім п’ятниці та суботи. Видавець часопису – рабин Шломо Вільгельм, школа «ОР АВНЕР» при синагозі ХАБАДу. Редагував газету І. Камінір. Видання присвячене пам’яті Любавицького Ребе – Рабі Менахему Мендлу Шнеєрсону. На шпальтах часопису висвітлено проблеми виховання нового покоління, пояснюються ті чи інші місця з Тори, рабин дає відповіді на питання молодого покоління та ін. Наклад газети 400–500 примірників.

Більшість єврейських релігійних газет розповсюджували безкоштовно, а видавали переважно на пожертви. На шпальтах єврейських релігійних видань друкуються відомості про суспільне та культурне життя євреїв, історичні довідки та новинні інформаційні повідомлення, інтерв’ю з цікавими людьми, політичні огляди, коментарі до тижневого розділу Тори, матеріали про юдаїзм, консультації з релігійних питань, поради щодо виховання дітей, настанови, рекомендації психолога та лікаря, оповіді, притчі, згадки, вірші.

UDC 017.1:070.482(477) "1989/2004"]:[027.54(477-25)НБУВ:025.2]
Olena Zalizniuk,
ORCID 0000-0002-4437-4042,
Research Associate,
Press Studies Department,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

Iryna Shvets,
ORCID 0000-0002-4847-6097,
Junior Research Associate,
Press Studies Department,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: shvets.irina@ukr.net
JEWISH NEWSPAPERS IN THE CATALOGUE “RELIGIOUS NEWSPAPERS OF UKRAINE OF 1989–2004 IN THE COLLECTION OF THE V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE”
The paper reviews the attribution and content of Jewish newspapers presented in the catalogue “Religious newspapers of Ukraine of 1989–2004 in the collection of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine”.
Keywords: catalogue, Jewish editions, press, religious newspapers, Press Studies Department, VNLU.