ВІЗІЇ І СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ШВЕЙЦАРІЇ

ЗаявникБезпала Галина Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіВІЗІЇ І СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ШВЕЙЦАРІЇ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК
Безпала Галина Іванівна,
ORCID 0000-0002-2876-4462
молодший науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського,
м. Київ,
е-mail: galinabezpala@ukr.net
ВІЗІЇ І СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ШВЕЙЦАРІЇ
Окреслено сучасні тенденції роботи бібліотек, зокрема Національної бібліотеки Швейцарії на 2020-2028рр. Розглянуто інноваційні проекти бібліотеки як стратегію і умови розвитку.
Ключові слова: візія, стратегія, інновація.
Поняття інновація міцно увійшло і утвердилося в професійному житті усіх бібліотек світу поряд з новими інформаційними технологіями. В професійних періодичних виданнях з’являється все більше публікацій, в яких ретельно ведеться пошук змістовних і технологічних аспектів організації роботи сучасних бібліотек. Бібліотекам необхідно адаптуватися, комбінувати (синтезувати) традиційні цінності та нові реалії – інновації, і це, мабуть, єдиний правильний шлях [3]. Бібліотеки Швейцарії не є виключенням. Національна бібліотека Швейцарії окреслює свої плани і розробляє довгоперспективні стратегії інноваційного розвитку. Бібліотекою було розроблено “Візії і стратегії інноваційного розвитку Національної бібліотеки Швейцарії на 2012–2019рр”, продовженням яких стали “Стратегія розвитку Національної бібліотеки Швейцарії на 2020–2028рр”.
Місією Національної бібліотеки Швейцарії залишається – швейцарські джерела для всього світу–завжди і для всіх доступні. Фонд Національної бібліотеки Швейцарії складає Helvetica, створена з часу заснування Федеральної землі Швейцарія в 1848 році, яка включає друковані та цифрові видання, пов’язані зі Швейцарією, зображення про Швейцарію, народи і персоналії, видатну літературну спадщину і архів, національну фонотеку, відображаючи тим самим різноманітність і багатомовність країни. Тісна співпраця з іншими установами уможливлює широкий доступ до культурної спадщини країни. Як центральна установа пам’яті, Національна бібліотека Швейцарії стала таким собі мостом між минулим через сьогодення до майбутнього.
Візія №1 для Національної бібліотеки Швейцарії був і залишається – швейцарські джерела для всього світу – повсякчас, назавжди, для всіх. Національної бібліотеки Швейцарії – установа національної пам’яті. Разом з іншими бібліотеками, архівами та музеями вона сприяє збереженню культурної спадщини Швейцарії для решти світу. Через глобальну мережу бібліотека робить свої джерела доступними для всього світу. Як і в попередніх стратегічних планах бібліотеки – сьогодні збираємо те, що завтра буде важливим. Культурне, політичне та суспільне життя Швейцарії знаходить відображення у великій кількості публікацій, які швидко розповсюджуються з розвитком цифрової трансформації. Бібліотека прагне отримати ці джерела вже сьогодні, оскільки вони будуть актуальними і завтра. Як надійна, стійка та репрезентативна установа національної пам’яті, бібліотека вважається всесвітньою референцією джерел про Швейцарію. Бібліотека інтегрує одночасно цифрові та аналогові джерела до своїх колекцій та баз даних. Нові швейцарські видання (загальна колекція та Національний звуковий архів) бібліотека збирає повністю. Зображення про Швейцарію (графічна колекція) та архівні матеріали (веб-архів, літературний архів, Національний звуковий архів) – репрезентативно. Усі медіа бібліотека зберігає в їх оригінальному вигляді для наступних поколінь, розміщуючи їх у доступному форматі. Важливі документи є доступними на популярних платформах світу. Бібліотека бере участь у спеціалізованих дискусіях між установами пам’яті та культурології і сама по собі є місцем обміну інформацією. За допомогою програми посередництва у віртуальному просторі бібліотека розширює коло людей, які можуть брати участь у їх культурній спадщині. З метою центрального адміністрування цифрового контенту, тривалого обслуговування та забезпечення читабельності цифрової колекції, бібліотекою створено сертифікований довгостроковий архів, яким можуть користуватися партнери бібліотечного сектору. У контексті цифрової трансформації бібліотека автоматизує та оптимізує виробничі процеси, нові технології, тим самим підвищуючи ефективність та дієвість цих процесів. Систематично аналізуються сучасні цифрові тенденції, досліджуються релевантні теми, що матимуть місце в майбутньому. Друковані та цифрові матеріали мають однаковий статус. Ми продовжуємо наші колекції на папері та розширюємо цифрові колекції. Бібліотека успішно використовує методи збереження паперу та бере участь у розробці процедур довгострокового збереження цифрового вмісту. Ми відкриваємо як аналоговий, так і цифровий контент відповідно до міжнародних стандартів. Бібліотека обирає форму, яка найкраще підходить для довгострокового збереження та доступності, здійснює перенесення змісту колекції на інші носії, якщо це слугуватиме для забезпечення захисту того чи іншого тексту, що знаходиться під загрозою зникнення.
Візія №2 Національної бібліотеки Швейцарії – покращення доступу до колекцій і залучення більшої кількості людей. Національна бібліотека Швейцарії обслуговує все населення країни. Це стимулює думки про Швейцарію та робить різноманітність країни доступною та відчутною для кожного. Національна бібліотека Швейцарії прагне до найширшої та найрізноманітнішої участі у документальній культурній спадщині країни. ЇЇ внесок легко віднайти та вільно користуватися. Бібліотека додає цінності своїм колекціям, розміщуючи їх у відповідному контексті. Колекції та зали Національної бібліотеки Швейцарії поєднують цифровий та аналоговий світи та пропонують простір для натхнення та інновацій. Цифровий та фізичний простір – це місце для досліджень, обміну інформацією, навчання, дозвілля та здобуття знань. Національна бібліотека Швейцарії є таким собі домом для людей по всій Швейцарії. Бібліотека оперативно обробляє нові надходження. Постійно триває робота над розширенням вільного доступу до тих частин колекцій, які раніше не мали цього. Для окремих матеріалів бібліотекою надаються автоматизовані або частково автоматизовані форми доступу. Завдання бібліотеки – забезпечення максимально відкритого доступу до цифрових колекцій, і разом з іншими установами пам’яті забезпечення вільного доступу до знань. Користуючись можливістю перегляду Закону про авторське право бібліотека веде перемовини з правовласниками з метою уникнення непорозумінь між вільним доступом до інформації та захистом даних. Бібліотека працює над спрощенням та покращенням доступу до колекцій та послуг (як онлайнових, так і на місці), спрощує доступ громадськості до своїх колекцій і оптимізує роботу над колекціями у значенні “Бібліотека майбутнього”.
Візія №3 Національної бібліотеки Швейцарії – координація розвитку “Бібліотеки майбутнього” та передачі знань. З цифровою трансформацією змінюються потреби користувача, з'являються нові способи передачі контенту. Щоб задовольнити вимоги часу, Національна бібліотека укладає партнерські угоди та інвестує у свою оперативність. Національна бібліотека розробляє нові партнерські послуги, використовуючи для цього сучасні та відповідні технології. Бібліотека нарощує взаємодію з користувачами та організаціями-партнерами в різних формах, залучаючи їх до співпраці. У всіх основних сферах діяльності бібліотека підтримує та розвиває відповідні мережі із постійними та новими партнерами. Національна пам’ять Швейцарії ґрунтується на тісній співпраці бібліотек, архівів, музеїв та науково-дослідних установ. Бібліотека відповідає за збереження національної пам’яті країни і виступає ефективним національним і міжнародним координатором. Національна бібліотека Швейцарії мережево об’єднана зі своїми міжнародними партнерами. Бібліотека зацікавлена в партнерських проектах з гуманітарних наук, технологій та інновацій, відіграє активну роль у дослідницьких проектах з літературознавства, у сфері збереження звукової спадщини. У галузі історії Швейцарії тісно співпрацює з найважливішими національними учасниками. В кооперації з національними установами-партнерами бібліотека задіяна у спільних проектах, таких як колекція плакатів Швейцарії, веб-архів Швейцарії та оцифрування газет. В інтересах сталості та ефективності бібліотека пропонує іншим установам національної пам’яті простір для зберігання у своїй системі довгострокового архівування. Ми активно працюємо у відповідних комітетах для створення міжнародних галузевих стандартів, де, серед іншого, представляємо питання, що стосуються багатомовності. Бібліотека бере активну участь у відповідних комітетах зі створення міжнародних галузевих стандартів, де, серед іншого, займається питаннями, що стосуються багатомовності.
UDC
Halyna Bezpala,
ORCID 0000-0002-2876-4462
Junior Researcher,
V. Vеrnadsky National Library of Ukraine
е-mail: galinabezpala@ukr.net
VISIONS AND STRATEGY FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL LIBRARY OF SWITZERLAND
Modern tendencies in libraries activity, with a special analysis of the National Library of Switzerland in 2020-2028, are underlined. Innovative projects as a strategy and condition for the libraries development are under consideration.
Key words: visions, strategy, innovation