Репрезентація видавництв в електронній бібліотеці «Україніка» НБУВ

ЗаявникПеренесієнко Ігор Петрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіРепрезентація видавництв в електронній бібліотеці «Україніка» НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Перенесієнко І.П.
УДК 004.77:025.4:655.41

Репрезентація видавництв в електронній бібліотеці «Україніка» НБУВ
Representation of publishing houses in the VNLU’s electronic library «Ukrainika»

Розглянуто особливості представлення видавництв як установ в електронній бібліотеці «Україніка» НБУВ. Узагальнено впроваджені розробниками структурні складові предметних рубрик. Структуровано географічне представництво вітчизняних та зарубіжних видавництв, повнотекстові видання яких представлено в електронній бібліотеці «Україніка» НБУВ.
Ключові слова: «Україніка», видавництва, НБУВ, предметні рубрики
Peculiarities of information representation of publishing houses as institutions in the VNLU’s electronic library «Ukrainika» are observed. The structural elements of the headings which have been proposed by the developers are generalized. Data concerning geographic representation of Ukrainian and foreign publishing houses, full-text publications of which are presented in the VNLU’s electronic library «Ukrainika», is structured.
Key words: «Ukrainika», publishing houses, VNLU, subject headings

Видавництва становлять тип інституції, з котрими нерозривно пов’язано продукування та поширення науковї інформації. Вивчення видавництв як напряму знань про Україну та українознавчі дослідження виокремлювалося науковцями ще в першому виданні «Енциклопедії Українознавства» [5, С.5]. Наразі належне представлення цих інституцій, а також створених ними видань в електронних ресурсах може і повинно становити складову взаємодії сучасних бібліотек та видавництв.
Наразі в електроній бібліотеці «Україніка» НБУВ міститься 148 предметних довідок (рубрик) за типом об’єкта віднесених до графи «Видавництва» – 134 вітчизняних і 26 зарубіжних (деякі з видавництв одночасно віднесені до обох категорії, наприклад – видавництво «Смолоскип»).
Принциповим в організації ресурсів електронної бібліотеки є впровадження єдиної системи організації знань на основі наукового довідково-пошукового апарату. Основні поняття представленої галузі знань супроводжуються іконографічною та довідково-енциклопедичною інформацією, що дає змогу визначити для кожного ресурсу його тематичні, територіальні, часові та інтелектуальні атрибути [2].
Кожна з цих предметних довідок інформує про окреме видавництво за певними сталими категоріями: записи містять стислу дефініцію поняття (наприклад, термін «Дніпро» може відповідати відразу трьом предметним рубрикам – ріка, місто та видавництво. Проблема вирішується за рахунок уточнення поняття безпосередньо самого заголовку – «Дніпро», «Дніпро, видавництво», «Дніпро, місто»), семантичні зв’язки між поняттями (ієрархія, синонімія, асоціація) [4], дату заснування та період існування; різночитання назви; тематичний профіль продукції, котра ним видається.
Важливе значення для організації тематичного доступу до документів становлять змістовно пов’язані рубрики, тобто інші предметні довідки, котрі тематично спільні довідці про видавництво. Наприклад, предметна довідка про інституцію, структурно пов’язану з видавництвом: «Видавництво Верховної Ради України» – «Верховна Рада України», «Києво-Могилянська академія, видавництво» – «Києво-Могилянська академія», «Український письменник» – «Національна спілка письменників України»; місто, у котрому розташовано видавництво: «Генеза» – «Київ», «Кальварія» – «Львів», «Почаївська друкарня» – «Почаїв»; країну, у котрій розташовано видавництво: «Канадійський фармер» – «Канада», «На горі (видавництво)» – «Німеччина», «Говерля» – «США».
Предметні довідки містять посилання на офіційний сайт установи та сторінки довідкових ресурсів: Вікіпедія (використання даного ресурсу вкрай важливе з огляду на те, що проект ВікіДаних (WikiData) практично виконує функцію авторитетного контролю. Кожна стаття ВікіДаних містить унікальний ідентифікатор, заголовок та синоніми заголовку, зображення із WikiMedia, посилання до пов’язаних понять та статей Вікіпедії, варіанти подання поняття в Вікіпедіях різними мовами [3]), Енциклопедія Історії України (ресурс ведення та наповнення котрого здійснює Інститут історії НАН України), Енциклопедія Сучасної України (електронна версія однойменного паперового видання – першої вітчизняної багатотомної енциклопедії), Енциклопедії України в Інтернеті (Internet Encyclopedia of Ukraine – англомовний енциклопедичний проект Канадського інституту українських студій), Ізборник, Український національний біографічний архів тощо) [4] – і, що найголовніше – надається список посилань на всі повнотекстові видання Електронної бібліотеки «Україніка», виданих у цьому видавництві або у тексті котрих йде мова про нього.
Говорячи про географічну складову розташування видавництв серед предметних довідок електронної бібліотеки «Україніка» НБУВ, що стосуються видавництв розміщених на території України, з 134-ти майже половина (на даний момент чи на якомусь з етапів свого існування у минулому) репрезентують Київ (47%). Друге місце за представництвом припадає на видавництва Львова (17.02%), третє – Харкова (9.62 %). Видавництва з інших міст України складають близько 26% від загальної кількості: Чернівці 3.7%, Донецьк 2.22%, Луцьк 2.22%, Тернопіль 2.22%, Івано-Франківськ 1.48%, Одеса 1.48%, Ужгород 1.48%, Чернігів 1.48%, Дніпро 0.74%, Полтава 0.74%, Рівне 0.74%, Сімферополь 0.74%, Краматорськ 0.74%, Новгород-Сіверськ 0.74%, Острог 0.74%, Почаїв 0.74%, Коломия 0.74%, Миколаїв 0.74%, Дрогобич 0.74%, Вінниця 0.74%, Буча 0.74%.
Мета проекту НБУВ електронна бібліотека «Україніка» – акумулювати в електронному форматі твори про українців, територію України та про всі народи, які жили або живуть на ній – незалежно від мови та місця видання [1]. Аналіз наразі існуючих предметних довідок про видавництва, розташовані за межами України, дає підстави стверджувати – переважно це установи, організовані представниками української діаспори. 34.56% від загальної кількості усіх зарубіжних видавництв (наразі 26 видавництв) припадає на ті, що діяли або продовжують діяти на території Німеччини, 23.04% у США, 15.35% у Канаді, 7.68% у Польщі, 7.68% в Австралії, 3.84% у Чехії, 3.84% у Росії, 3.84% в Австрії.
Робота зі створення предметних довідок про видавництва триває, тож в майбутньому статистика змінюватиметься. Варто відзначити потенціал розширення географії представництва країн – пошук за містом видання демонструє, що документи, долучені до «Україніки», видавалися практично в усіх найбільших містах світу: Токіо, Сідней, Рим, Пекін, Париж, Нью-Йорк, Женева, Едмонтон, Детройт, Варшава, Відень, Буенос-Айрес, Берлін та ін. Долучення до проекту видавництв з одного боку полегшить процес створення і удосконалить предметні довідки. З іншого, аудиторія НБУВ, ознайомлюючись з тематично представленими виданнями видавництв на платформі електронної бібліотеки «Україніка», має змогу безпосередньо з предметної довідки «Україніки» про конкретне видавництво за гіперпосиланням перейти на його офіційну веб-сторінку.
Список використаної літератури
1. Дубровіна Л. А., Лобузіна К. В., Попик В. І. Історія та розвиток поняття «Україніки» як національного ресурсу документальної пам’яті [Електронний ресурс] // Україніка – електронна бібліотека. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRAINICA&P21DBN=UKRLIB.
2. Електронна бібліотека «Україніка» – інтегрований національний електронний інформаціний ресурс [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/node/3699.
3. Лобузіна К.В. Пов’язані дані: основа організації семантичних бібліотечних веб-ресурсів [Електронний ресурс]. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1233.
4. Лобузіна К. В. Фундаментальна електронна бібліотека «Україніка»: технологічна організація та основні принципи управління інформаційними ресурсами [Електронний ресурс] // Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація». 2015. 6 жовтня. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/656.
5. Попик В. Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки «Україніка» // Бібліотечний вісник. 2015. № 2. С.3–9.