ІРИНА СЕРГЄЄВА І ЇЇ ВНЕСОК У РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ЮДАЇКИ В УКРАЇНІ

ЗаявникЧерноіваненко Віталій Віталійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСемінар. Академічна юдаїка в незалежній Україні (1991–2021): досвід наукових бібліотек. Семінар присвячений пам’яті Ірини Анатоліївни Сергєєвої (1958–2019).
Назва доповідіІРИНА СЕРГЄЄВА І ЇЇ ВНЕСОК У РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ЮДАЇКИ В УКРАЇНІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)ІРНБУВ:025.171]:94(477=411.16):001.8](092)Сергєєва І.
Черноіваненко Віталій Віталійович,
ORCID 0000-0001-9121-9953,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
відділ фонду юдаїки, Інститут рукопису,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: chernoivanenko@gmail.com

ІРИНА СЕРГЄЄВА І ЇЇ ВНЕСОК У РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ЮДАЇКИ В УКРАЇНІ

Доповідь присвячена Ірині Сергєєвій (1958–2019), її постаті, дослідженням єврейської історії і культури й ролі у відродженні та становленні академічної юдаїки в Україні.
Ключові слова: Ірина Сергєєва, юдаїка, Семен Ан-ський, пінкаси, відділ фонду юдаїки НБУВ.

Ірина Анатоліївна Сергєєва – знана в Україні та поза її межами дослідниця історії та культури східноєвропейського єврейства, багаторічна завідувачка відділу фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, членкиня виконавчого комітету Української асоціації юдаїки, доцентка кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія»...

І. А. Сергєєва народилася в Києві 1958 р. У 1982 р. закінчила історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія та археологія». З 1975 до 1983 рр. працювала в Інституті археології АН УРСР. 1986 р. почала свою багатолітню працю в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, де з 1990 по 2019 рр. очолювала відділ фонду юдаїки, у якому зберігається одна з найбільших колекцій єврейських рукописів і книжок у світі, поряд із Національною бібліотекою Ізраїлю та ЇВО-інститутом у Нью-Йорку. У 1998 р. І. А. Сергєєва захистила кандидатську дисертацію на тему «Археографічний опис єврейських декорованих рукописів XVIII – першої половини ХХ ст.».

І. А. Сергєєва належала до тих небагатьох людей, поряд із О. О. Хамраєм, Ю. Й. Меламедом та ін., які стояли біля витоків відродження єврейських студій (академічної юдаїки) в незалежній Україні. З 1994 до 2000 рр. викладала в Міжнародному Соломоновому університеті в Києві, з 2003 р. (часу заснування) – на міждисциплінарній сертифікатній програмі з юдаїки в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», а з 2012-го (часу заснування) – також і на магістерській програмі з юдаїки кафедри історії у цьому ж університеті. У НаУКМА І. А. Сергєєва читала незмінно і впродовж багатьої років свій авторський курс «Матеріальна культура євреїв Східної Європи».

Крім того, дослідниця брала участь у етнографічних і епіграфічних експедиціях в Україні й за кордоном, викладала на літніх школах, організованих Центром наукових працівників і викладачів юдаїки «Сефер» (Москва), а також на школах у Варшавському і Центральноєвропейському університетах, була учасницею конгресів (світового і європейського) та багатьох міжнародних конференцій із юдаїки. Її перу належать численні статті, джерельні публікації, рецензії та дві монографії: «Альбом еврейской художественной старины Семена Ан-ского» / «The Jewish Artistic Heritage Album by Semyon An-sky» (спільно з Олександром Канцедікасом) і «Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського».

Перша монографія вийшла у 2001 р. в Москві в серії «Шедеври єврейського мистецтва». Ця двомовна (російською і англійською) книга знайомить читача з унікальним виданням – «Альбомом єврейської художньої старовини», підготовленим до друку в 1918 р. єврейським письменником, етнографом, політичним діячем Семеном Якимовичем Ан-ським (Шлойме-Зайнвілом Раппопортом), який на початку ХХ ст. активно займався збиранням єврейської історико-культурної спадщини. До «Альбому» було зібрано твори єврейських майстрів попередніх сторіч. Проте впродовж революційного часу видання не було здійснено. У 1994 р. видавництво «RA» опублікувало англійську версію «Альбому», надруковану у Фінляндії, але поширення книги зазнало невдачі. Наприкінці 1990-х років у зібранні рукописів НБУВ було виявлено ще одна версію «Альбому» з раніше невідомими репродукціями. Таким чином у 2001 р. завдяки, великою мірою, І. А. Сергєєвій побачив світло найбільш повний варіант «Альбому». Книга включає статті О. Канцедікаса «Семен Ан-ський і “Альбом єврейської художньої старовини”» (с. 9–141) і І. А. Сергєєвої «Київське зібрання рукописів С. Ан-ського» (с. 142–207), а також містить статтю Абрама Ефроса «Лампа Аладдіна» (с. 208–239) і 92 ілюстрації з їхнім описом.

У монографії «Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (Київ, 2006, 544 с.) Ірина Сергєєва вперше запровадила до наукового обігу значний комплекс документів особового архівного фонду С. Я. Ан-ського. Перша частина видання є дослідженням життєвого, творчого і наукового шляху та ролі фондоутворювача в соціокультурному контексті ХІХ – першої чверті ХХ ст. Друга частина являє собою анотований і коментований опис архівної спадщини (документів творчої, суспільної та наукової діяльності С. Я. Ан-ського, листування, фотографій та колекційних документів), що зберігаються у фондах Інституту рукопису НБУВ. Видання, призначене на широке коло дослідників, оснащене іменним і географічним покажчиками, покажчиком товариств, організацій, періодичних видань, бібліографії. Монографію відкриває більш ніж 50-сторінкова вступна стаття «Семен Ан-ський та єврейський світ Східної Європи початку ХХ ст.». Ця книга І. А. Сергєєвої (думаю, без перебільшення, ключова в її житті) на сьогодні є однією з найважливіших серед досліджень Ан-ського і такою, яка стала дороговказом для науковців, що працюють як із творчістю Ан-ського, так і з культурною спадщиною євреїв Східної Європи (і на українських землях, зокрема) у модерний час.

Іншим значним внеском І. А. Сергєєвої до наукової юдаїки є дослідження пінкасів (пінкасім), записних книг єврейських громад. Багаторічна праця відбита в різних статтях дослідниці. В одній із них, спільній з О. О. Хамраєм, подано опис і класифіковано 107 (+1) рукописних одиниць, що зберігаються у фондах НБУВ. Колекція, що є однією з найбільших у світі, включає як оригінали, так і рукописні копії, фотокопії і коректурні аркуші. Її унікальність полягає, зокрема, у тому, що вона містить багатий і різноманітний матеріал із різних регіонів України (Київ, Житомир, Бердичів, Бар, Канів, Летичів, Луцьк, Меджибіж, Староконстянтинів та ін.) кінця XVIII – першої чверті XX ст. До того ж на відміну від пінкасів Білорусі, Литви й Польщі, українські рукописи раніше майже не були залучені в науковий обіг. Окрему увагу І. А. Сергєєва присвятила й дослідженню художнього оформлення згаданих пінкасів, з-поміж яких чимало є яскравими прикладами роботи єврейських народних художників модерного часу [див. детальніше статтю: Сергєєва І. А. Художнє оздоблення єврейських рукописних пам’яток України кінця XVIII – першої чверті XX ст.: традиції і побутування (на матеріалах колекції Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Сходознавчі студії. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2010, № 8, вип. 3, с. 199–235].

Внесок І. А. Сергєєвої в розвиток академічної, у т. ч. бібліотечної, юдаїки надзвичайно важко переоцінити. Сюди належать збереження колекцій і систематизація фондів юдаїки, дослідження матеріальної спадщини євреїв України (пінкаси), інтелектуальної історії (спадщина С. Я. Ан-ського), історії мистецтва (від народного до творчості художників Культур-ліги) і народної музики. І цей перелік не є вичерпним. Велика роль І. А. Сергєєвої полягає у формуванні не лише наукової і бібліотечної юдаїки в Україні, але і у становленні освітніх програм і проєктів, покликаних підготувати в нашій країні висококваліфікованих фахівців із юдаїки. В останні роки свого життя вчена присвятила багато своєї уваги й розбудові Української асоціації юдаїки, за що автор цих рядків залишиться їй безмежно й назавжди вдячний.

UDC 027.54(477-25)ІРНБУВ:025.171]:94(477=411.16):001.8](092)Сергєєва І.
Vitaly Chernoivanenko,
ORCID 0000-0001-9121-9953,
Candidate of Historical Studies, Senior Research Associate,
Judaica Department, Institute of Manuscript,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: chernoivanenko@gmail.com
IRYNA SERHEYEVA AND HER CONTRIBUTION TO JEWISH STUDIES IN UKRAINE
This paper is devoted to Dr. Iryna Serheyeva (1958–2019), her personality and research of Jewish history and culture as well as her contribution to the revival and evolvement of Jewish Studies in Ukraine.
Keywords: Iryna Serheyeva, Jewish Studies, Semyon An-sky, pinkasim, Judaica Department at the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.