ОСВІТНЯ РОБОТА ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЮДАЇКИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРУМУ ПРАЦІВНИКІВ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ «ЕТРОГ»

ЗаявникЩеколдіна Наталія Олексіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСемінар. Академічна юдаїка в незалежній Україні (1991–2021): досвід наукових бібліотек. Семінар присвячений пам’яті Ірини Анатоліївни Сергєєвої (1958–2019).
Назва доповідіОСВІТНЯ РОБОТА ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЮДАЇКИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРУМУ ПРАЦІВНИКІВ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ «ЕТРОГ»
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)ІРНБУВ:021.2]:37:94(477=411.16)
Щеколдіна Наталія Олексіївна,
ORCID 0000-0002-4411-7054,
молодший науковий співробітник,
відділ фонду юдаїки,
Інститут рукопису,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: schekoldina@nbuv.gov.ua

ОСВІТНЯ РОБОТА ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЮДАЇКИ В УКРАЇНІ:
ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРУМУ ПРАЦІВНИКІВ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ «ЕТРОГ»

Доповідь розглядає освітню роботу як важливу складову розвитку академічної юдаїки в Україні на прикладі організації першого Форуму працівників єврейської освіти України «Етрог» у 2001 році.
Ключові слова: юдаїка, освіта, форум «Етрог», Ірина Сергєєва, Україна.

З 30 квітня по 3 травня 2001 року в Києві проходив перший Відкритий форум працівників єврейської освіти України «Етрог 5761», який зібрав близько 250 освітян, які працюють в єврейських дитячих садах, школах і вищих навчальних закладах країни. Форум проводився за фінансової підтримки Фонду розвитку єврейського освіти в діаспорі Л. А. Пінкуса (Ізраїль) та Американського єврейського розподільчого комітету «Джойнт». Виконавчим директором Форуму була Ірина Сергєєва, вченим секретарем – Наталія Щеколдіна, до організації події долучалися й інші працівники сектору сходознавства Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Швидке зростання кількості єврейських навчальних закладів і центрів єврейського неформальної освіти з моменту відновлення єврейського життя наприкінці 1980-х рр. вимагало екстреної та масової підготовки педагогічних кадрів – фахівців у галузі юдаїки. Хоча до 2001 р. різні єврейські організації, українські та закордонні, провели десятки педагогічних конференцій, семінарів, тренінгових програм для всіх напрямків єврейської освіти. Унаочнилася потреба в появі і інших форм взаємодії людей, що працюють в цій галузі.

Форум «Етрог» прагнув створити таку нову модель взаємодії, яка б включала в себе: обмін досвідом професіоналів, які мають свої методичні розробки та винаходи, ознайомлення з цим досвідом молодих педагогів, які починають свою кар’єру в єврейській освіті, обговорення проблем і завдань, що стоять перед сучасними єврейськими закладами України, спроби побачити і визначити їх перспективи. Починаючи роботу з організації Форуму, ми сподівалися, що кожен з його учасників (директор найбільшої в Україні єврейської школи-гімназії або ж початківець, викладач гуртка з виготовлення єврейської атрибутики в громадському центрі маленького містечка), знайде своїх однодумців, познайомиться з найкращими напрацюваннями у своїй сфері, побуває на уроках і презентаціях, започаткує корисні професійні контакти.

На церемонії відкриття Форму виступили знані діячі єврейської освіти: рав Йонатан Порат, Володимир Глозман, проф. Олександр Розенфельд, рав Янкель Дов Блайх, рав Олександр Духовний, Елі Їцхакі, Йосі Бар Ной. Програма Відкритого форуму надавала різноманітні можливості професійних контактів в групах у формі презентацій, відкритих уроків, педагогічних майстерень, круглих столів, тематика яких охоплювала такі напрямки єврейської освіти: дошкільна освіта, денні школи, недільні школи, ульпани (школи вивчення івриту), громадські освітні програми, програми викладання історії Голокосту, єврейська освіта в середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, сучасні технології в освіті, освітні програми для людей з особливими потребами. Зацікавлене обговорення викликали теми організації лекційної діяльності, роботи програм з розвитку єврейських традиційних ремесел, системи сімейних і дитячих таборів, клубів, видання періодики та бібліотечних програм.

Кожен учасник Форуму обрав свій власний маршрут у програмі відповідно до своїх професійних, релігійних і індивідуальних вподобань. Велику частину таких занять у групах або секціях проводили самі учасники. Багато учасників привезли виставки робіт, альбоми фотографій і відеоматеріали, що показували роботу навчальних закладів. Кожне з занять, лекцій і майстер-класів обговорювали фахівці, аналізували нові методики та напрацювання, буквально в процесі обговорення винаходили нові форми й методи навчальної роботи.
Особливе місце в програмі Форуму мали пленарні виступи провідних фахівців у галузі юдаїки та єврейської освіти з різних країн, зокрема лекції професора Авраама Інфельда (Ізраїль), докторів Леоніда Мациха (Україна), Рашида Капланова (Росія), Вікторії Мочалової (Росія), Олексія Хамрая (Україна). Окремими елементами програми були заняття в групах, названі «Лільмод у-Леламед» (з івриту – «вчитися й навчати»), які проводили знані фахівці з Ізраїлю та США: Нахум Амсель, Йосі Пніні, Хаїм Лауер, Ґіла Кац, Йосі Бар-Ной, Йона Шнайдер, Йонатан Порат, Лайонел Лінк, Іґаль Котлер, Міхаель Едовіцкі.

Вечірньої пори учасники мали можливість насолодитися великою культурною програмою – виставки, концерти, презентації нових видань, знайомство з єврейськими історичними об’єктами та єврейськими навчальними закладами Києва, а також ярмарок освітніх матеріалів. Перед учасниками виступили: клезмерський ансамбль «Харків клезмер бенд», єврейські театри з Полтави, Чернігова, нова трупа громадського центру «Соняшник».

Крім «великого» Форуму (250 учасників) Київська міська єврейська громада, відділ освіти Посольства Держави Ізраїль та Форум працівників єврейської освіти «Етрог» провели серію семінарів на 30 учасників, серед них зокрема й для вчителів природничих дисциплін під назвою «Юдаїзм і наука. Конфлікт або співробітництво?», семінар для вчителів єврейської літератури тощо. Саме організація Форуму працівників єврейської освіти України «Етрог» у 2001 р. показала, що відродження академічної юдаїки в Україні відбувається швидкими темпами, а масова освітня робота й передача досвіду науковців, фахівців з юдаїки, є важливою складовою подальшого розвитку академічної юдаїки в Україні.

UDC 027.54(477-25)ІРНБУВ:021.2]:37:94(477=411.16)
Nataliia Shchekoldina,
ORCID 0000-0002-4411-7054,
Junior Research Associate,
Judaica Department,
Institute of Manuscript,
V. I. Vernadskyi Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: schekoldina@nbuv.gov.ua
EDUCATIONAL WORK AS A COMPONENT OF DEVELOPMENT OF JEWISH STUDIES IN UKRAINE: ORGANIZATION OF “ETROG” FORUM FOR THE JEWISH EDUCATORS
The paper considers educational work as an important component for development of Jewish studies in Ukraine on the example of organizing the first “Etrog” Forum for the Jewish educators in 2001.
Key words: Jewish studies, “Etrog” Forum, education, Iryna Serheyeva, Ukraine.