НАУКОВА СПАДЩИНА МОЙСЕЯ БЕРЕГОВСЬКОГО У ФОНДАХ НБУВ: ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

ЗаявникРивкіна Ганна Абрамівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСемінар. Академічна юдаїка в незалежній Україні (1991–2021): досвід наукових бібліотек. Семінар присвячений пам’яті Ірини Анатоліївни Сергєєвої (1958–2019).
Назва доповідіНАУКОВА СПАДЩИНА МОЙСЕЯ БЕРЕГОВСЬКОГО У ФОНДАХ НБУВ: ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.54(477-25)ІРНБУВ:025.178]:[930.253:78.072]Береговський М.
Ривкіна Ганна Абрамівна,
ORCID 0000-0002-7497-2967
головний бібліотекар,
відділ фонду юдаїки,
Інститут рукопису,
Національна бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: ryvkina@nbuv.gov.ua

НАУКОВА СПАДЩИНА МОЙСЕЯ БЕРЕГОВСЬКОГО У ФОНДАХ НБУВ:
ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

Розглянуто історію колекції єврейського музичного фольклору у фондах Інституту рукопису НБУВ і значний науковий внесок Мойсея Яковича Береговського, музикознавця, дослідника єврейського фольклору України.
Ключові слова: Мойсей Береговський, колекція єврейського музичного фольклору, збереження, фоноциліндри, CD-диски.

2005 р. до реєстру ЮНЕСКО «Пам’ять світу» було включено Колекцію єврейського музичного фольклору, що зберігається у фондах Інституту рукопису НБУВ, як унікальну пам’ятку культурно-історичної спадщини. Фондуванню цього рідкісного зібрання ми завдячуємо Береговському Мойсею Яковичу (1892 –1961) – класику етномузикознавства, видатному збирачу та досліднику єврейського музичного фольклору.

Свою діяльність на музичних теренах М. Береговський починав як віолончеліст і вчитель музики. З 1927 р. він зосередився на збиранні та вивченні єврейського музичного фольклору, а з 1929 р. працював спочатку науковим співробітником, а згодом завідувачем відділу Кабінету музичної фольклористики Інституту єврейської пролетарської культури АН УРСР. Завдяки його зусиллям був створений фоноархів Кабінету – колекція єврейського музичного фольклору, що включає матеріали з експедицій 1912–1947 рр. Об’єктами його власних фольклорно-музичних досліджень були великі центри єврейської культури (Київ, Одеса), невеликі міста і містечка Волині, Поділля, Галичини, єврейські сільськогосподарські колонії півдня України (Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська області) та Крим.

Дослідник музичного фольклору склав план систематичної обробки єврейських музичних записів і черговість їх публікацій в антології «Єврейського музичного фольклору» в 5 томах, яка б охоплювала основні види єврейської музики: 1. Робочі та революційні пісні. Пісні про рекрутчину та війну; 2. Любовні та сімейно-побутові пісні; 3. Єврейська народно-інструментальна музика; 4. Єврейські народні наспіви без слів; 5. Єврейські народно-музичні вистави.

На жаль, за життя автору не пощастило видати їх у повному обсязі, у 1934 вийшов 1-й том антології. Паралельно вийшли друком окремі праці, присвячені єврейському фольклору, але більшість досліджень лишилася в рукописах і була надрукована через багато років після його смерті. Весною 1936 р. Інститут єврейської пролетарської культури закрили, а багатьох його співробітників заарештували. Втім, Мойсей Якович зберіг посаду завідувача фольклорним відділом у новоствореному Кабінеті єврейської радянської літератури, мови та фольклору при АН УРСР. В останні передвоєнні роки географія фольклорних експедицій Кабінету розширилася до Білорусі (Бобруйськ, Глуськ, Стрешин) та західних регіонів України (Коломия, Львів).

Під час війни діяльність Кабінету була призупинена, а поновлена після 1944 р.; цього ж року Береговський захистив кандидатську дисертацію на кандидатський ступінь з мистецтвознавства «Єврейська народна інструментальна музика». Відновилися й етнографічні експедиції: листопад – грудень 1944 р. (Чернівецька обл.), серпень – вереснь 1945 р. (Вінницька обл.: Бершадь, Брацлав, Тульчин, Жабокрич), липень 1946 р. (Литва: Вільнюс і Каунас). У перші повоєнні роки науковець відновив викладання курсу із музичного фольклору народів СРСР в Київській консерваторії, підготував до друку різні монографічні статті про єврейський фольклор і закінчив працювати над рукописом про народні музично-театральні вистави (пурімшпілі). Це останній том його запланованої антології. Останній запис єврейського фольклору було зроблено в березні 1947 р. в Києві, у 1949 р. останню наукову установу з єврейських студій (юдаїки) в СРСР – Кабінет єврейської радянської літератури, мови та фольклору при АН УРСР – було ліквідовано, а її співробітників звільнено та репресовано. Мойсей Якович викладав у музичній школі аж до арешту у 1950 р., а в 1951 р. був засуджений на 10 років. Реабілітований у 1956 році.

Останні роки життя М. Береговський наводив лад серед рукописів і творчих матеріалів, щоб передати їх до архіву. Також він підготував для видавництва «Радянський композитор» збірник, до якого включив окремі пісні, інструментальні твори, наспіви без слів з чотирьох перших томів своєї запланованої антології «Єврейський музичний фольклор». Але публікації цієї книги він уже не дочекався (її випустили в 1962 році, а автора не стало в 1961). Зібрана й упорядкована М. Береговським колекція єврейського фольклору не загинула, хоча довгий час була недоступною для науковців і навіть бібліотечних працівників (з 1949 року до 1990 року вивчення єврейських студій було практично під забороною).

У 1996 р. було відновлено роботи з наукової каталогізації матеріалів колекції, і у 2001 році було видано науковий каталог «Фоноархів єврейської музичної спадщини» (укл. Л. В. Шолохова). Крім того, розуміючи потреби НБУВ, коллеги-науковці з Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ) розробили унікальну технологію безконтактного перезапису звукової інформації, що дозволила відтворити звук з 700 фоноцилiндрiв, не завдаючи шкоди крихкому восковому матеріалу фоноциліндрів. Практичним результатом співпраці НБУВ та ІПРІ стала започаткована 1997 р. серія «Скарби єврейської культури в Українi», яка презентує оцифровані матерiали фоноархiву на CD-дисках. Вже видано 10 дисків (всього 12 томів).
Музикознавчі дослідження для усієї серії дисків фахово здійснювала Людмила Шолохова, співробітниця НБУВ до 2001 року, а тепер кураторка відділу юдаїки Нью-Йоркської публічної бібліотеки. Ініціаторкою й керівницею проекту до 2019 року включно була завідувачка відділу юдаїки ІР НБУВ Ірина Сергєєва (1958–2019). До редакторської роботи та підбору нотних матеріалів для серії у різний час активно долучалися працівники відділу фонду юдаїки Г. А. Ривкіна, О. Ю. Горшихіна, Н. О. Щеколдіна. Матеріали колекції активно використовують на тільки дослідники єврейської музики, а й сучасні виконавці.

UDC 025.54(477-25)ІРНБУВ:025.178]:[930.253:78.072]Береговський М.
Hanna Ryvkina,
ORCID 0000-0002-7497-2967
Chief Librarian,
Judaica Department,
Institute of Manuscript,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: ryvkina@nbuv.gov.ua
THE SCHOLARLY HERITAGE OF MOISEI BEREGOVSKY IN THE COLLECTIONS OF THE V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE: RESEARCH AND PRESERVATION OF JEWISH MUSICAL FOLKLORE
The paper reviews the history of the collection of Jewish musical folklore preserved in the VNLU’s Institute of Manuscript and outstanding scholarly contribution of Moisei Beregovsky, a musicologist and researcher of Jewish folklore of Ukraine.
Keywords: Moisei Beregovsky, collection of Jewish musical folklore, preservation, phonographic cylinders, CDs.