КНИЖКОВА ЮДАЇКА В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО КНИГОДРУКУВАННЯ У ХХ СТ.

ЗаявникСидорчук Таїса Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСемінар. Академічна юдаїка в незалежній Україні (1991–2021): досвід наукових бібліотек. Семінар присвячений пам’яті Ірини Анатоліївни Сергєєвої (1958–2019).
Назва доповідіКНИЖКОВА ЮДАЇКА В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО КНИГОДРУКУВАННЯ У ХХ СТ.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Вперше аналізується збірка єврейської книги у фондах наукової бібліотеки «Національного університету «Києво-Могилянська академія» (далі: НаУКМА), а також шляхи її формування, кількісні і мовні параметри, хронологічні межі, географічне походження, авторські та тематичні характеристики. Встановлено, що найбільша кількість книг в бібліотечній колекції складають художні твори єврейських письменників, зокрема класиків єврейської літератури XIX-XX ст. Крім того, в колекції зберігаються збірники єврейського фольклору, дитяча література, спогади. Книжкова юдаїка містить видання мовою оригіналу, здебільшого їдишем, а також переклади, здебільшого російською й українською мовами. В колекції представлена книжкова продукція єврейськими мовами та єврейських авторів провідних і маловідомих видавництв країн Європи, Північної і Південної Америки та Ізраїлю. Автором атрибутовані рідкісні примірники єврейської книги в колекції, виявлені та ідентифіковані інскрипти та автографи в книгах, визначені видавництва у різних країнах, що друкували єврейську літературу, розкривається відображення в книжковій колекції різних періодів єврейського книгодрукування у ХХ ст., а також встановлені його осередки.

УДК: 027.7(477-25)НаУКМА:025.2]:94:655.3.066.11=411.16]"19"
Сидорчук Таїсія Михайлівна,
ORCID 0000-0002-0941-3763,
кандидат історичних наук, директор,
Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
Київ, Україна
e-mail: sydorchuktm@ukma.edu.ua

КНИЖКОВА ЮДАЇКА В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»
ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО КНИГОДРУКУВАННЯ У ХХ СТ.

Уперше аналізується збірка єврейської книги у фондах Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також шляхи її формування, кількісні й мовні параметри, хронологічні межі, географічне походження, авторські та тематичні характеристики.
Ключові слова: єврейська книга, єврейське книгодрукування, бібліотечна колекція, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Наукова бібліотека відродженої Києво-Могилянської академії розпочала свою новітню історію в лютому 1992 р., намагаючись у ті політично й економічно складні роки забезпечити студентів перших наборів необхідною навчальною і дослідницькою літературою. За неповних 30 років Наукова бібліотека НаУКМА з її мільйонною колекцією друкованих і електронних видань стала однією з основних ланок інформаційного простору самої академії, з одного боку, та однією з провідних університетських бібліотек України, з іншого. З часу постання бібліотеки відповідно до інноваційних принципів відродження в цілому НаУКМА, зокрема відкритості до досягнень у світовій науці та провідних навчальних і наукових інституцій, вагома частка її колекції складає література іноземними мовами.

Попри відсутність у 1990-х – на початку 2000-х рр. у НаУКМА навчальних дисциплін і програм, пов’язаних безпосередньо з юдаїкою, у Науковій бібліотеці поступово формується збірка єврейської книги. З огляду на обсяги і змістовне наповнення цієї збірки сьогодні вже можна говорити про колекцію книжкової юдаїки у складі могилянської книгозбірні. При цьому структурно ця колекція не виокремлена в спеціальний фонд. Це спричинено тим, що від самого початку бібліотека формувалася на основі подарованих або придбаних приватних і інституційних книжкових колекцій, які далі бібліотека зберігає в цілості. З часу постання магістерської програми «Юдаїка» в НаУКМА у 2012 р. подальше комплектування бібліотечної колекції книжковою юдаїкою активізувалося і набуло більш системного характеру. Враховуючи всі ці обставини, видається важливим розпочати вивчення могилянської колекції єврейської книги, зокрема в контексті її значення для дослідження історії єврейського книгодрукування.

Єврейська книга надійшла до Наукової бібліотеки у складі 24 особистих і інституційних колекцій. На сьогоднішній день у бібліотеці зберігається близько 700 примірників єврейської книги. Найбільшу кількість книг єврейськими мовами – понад 120 примірників, у тому числі рідкісних, бібліотека отримала в 1993–1994 рр. від Товариства прихильників Руху в Канаді. Це товариство було створено у 1989 р. для підтримки громадсько-політичної організації «Народний Рух України». Завдяки цьому дарунку було покладено початок формуванню збірки єврейської книги в бібліотеці ще задовго до створення магістерської програми з юдаїки в НаУКМА.

Щодо географічного походження, то єврейська книга бібліотеки в цілому презентує друковану продукцію понад 170 видавництв, що функціонували у країнах Європи, Північної і Південної Америк, а також в Ізраїлі. При цьому в колекції представлено багатотомні видання й окремі твори єврейських письменників, які побачили світло в єврейських друкарнях і видавництвах Польщі, Німеччини, США в 1920–1930-х рр. У колекції зберігаються понад 40 томів їдишомовних творів єврейських письменників, виданих у 1950–1970-х рр. Дослідницьким інститутом їдишу (YIVO) в Буенос-Айресі, який поряд з Нью-Йорком став другим важливим центром інституту після Другої світової війни.

Колекція містить також презентативну добірку видань художньої літератури єврейських авторів, насамперед у перекладах російською і українською мовами, московських і київських видавництв 1950–1980-х рр. Крім того, у бібліотеці зібрано також окремі переклади єврейських письменників німецькою, англійською, французькою, польською, румунською мовами, які було видано відповідно у ФРН, США, Канаді, Великобританії, Франції, Польщі, Румунії у другій половині ХХ ст. З точки зору жанрової характеристики, то в колекції представлено здебільшого художню літературу (проза, поезія, драма, дитяча книга), частково – спогади єврейських письменників XIX–XX ст., а також єврейські народні пісні, анекдоти. До категорії рідкісних книг у бібліотечному фонді належать прижиттєві видання єврейських літераторів, книжки, опублівковані єврейськими видавництвами в 1910–1930-х рр. за кордоном, книжки з дарчими інскриптами та автографами.

Юдаїка в могилянській книгозбірні представлена виданнями, у тому числі на сьогодні рідкісними, що побачили світло завдяки діяльності значної кількості єврейських і неєврейських видавництв Європи, Північної та Південної Америк і Ізраїлю впродовж ХХ ст. Колекція містить цінний матеріал для дослідження історії єврейського книгодрукування у Східній Європі до початку Другої світової війни, створення нових центрів єврейського книгодрукування у другій половині ХХ ст. та особливостей видання єврейської літератури в Радянському Союзі. Книжкова юдаїка в Науковій бібліотеці НаУКМА має значний навчальний, дослідницький, інформаційний і культурологічний ресурс для окремих навчальних курсів з історії і культури євреїв, мов їдишу та івриту, художнього перекладу тощо, а також підготовки кваліфікаційних дослідницьких робіт.


UDC: 027.7(477-25)НаУКМА:025.2]:94:655.3.066.11=411.16]"19"
Taissa Sydorchuk
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-0941-3763
Candidate of Historical Studies, Director,
Omeljan Pritsak Research Centre for Oriental Studies,
National University of Kyiv-Mohyla Academy
Kyiv, Ukraine
e-mail: sydorchuktm@ukma.edu.ua

THE JEWISH BOOK COLLECTION AT THE RESEARCH LIBRARY OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV-MOHYLA ACADEMY AS A SOURCE FOR RESEARCH ON THE HISTORY OF JEWISH BOOK PRINTING IN THE 20TH CENTURY
The paper deals with the first analysis of the collection of Jewish books at the Research Library of the National University of Kyiv-Mohyla Academy as well as the ways of its shaping, quantitative and linguistic measures, chronological limits, geographical origin, and author’s and thematic characteristics.
Keywords: Jewish book, Jewish book printing, library collection, National University of Kyiv-Mohyla Academy.