РЕЄСТРАЦІЯ БАЗ ДАНИХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ЗаявникПономаренко Зінаїда Олексіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіРЕЄСТРАЦІЯ БАЗ ДАНИХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 377.77/.78:0.25.5
Пономаренко Зінаїда Олексіївна
ORCID 0000-0002-1782-8985,
молодший науковий співробітник,
сектор з охорони інтелектуальної власності,
відділ науково-методичної роботи,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: zinaida8591@ukr.net

РЕЄСТРАЦІЯ БАЗ ДАНИХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Розглянуто актуальні питання та способи охорони баз даних в Україні від неправомірного використання шляхом їх реєстрації.
Ключові слова: база даних, реєстрація, авторське право, правова охорона.


UDK 377.77/.78:0.25.5
Ponomarenko Zinaida,
ORCID 0000-0002-1782-8985,
Junior Research Fellow,
Intellectual Property Protection Sector,
Department of scientifically-methodical activity,
Institute of Library Science,
V. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: zinaida8591@ukr.net

DATABASE REGISTRATION IN UKRAINE: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES

Modern issues of protection against misuse of databases as a software product in Ukraine are considered.
Keywords: database, registration, copyright, legal protection.