Репозитарій НБУВ: інтеграція наукового доробку в сучасні інформаційні комунікації.

ЗаявникМартинюк Олександр Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіРепозитарій НБУВ: інтеграція наукового доробку в сучасні інформаційні комунікації.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Мартинюк Олександр Миколайович,
Martyniuk Oleksandr,
молодший науковий співробітник,
Junior Researcher,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine

РЕПОЗИТАРІЙ НБУВ: ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВОГО ДОРОБКУ В СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ

REPOSITORIES NBUV: INTEGRATION OF SCIENTIFIC WORK IN MODERN INFORMATIVE COMMUNICATIONS

Розглядається перспективність та ключові моменти інтеграції інституційного репозитарію НБУВ. Описано функціональність при користуванні і можливість комунікації між різними науковими базами.
Perspectives and key moments of integration of NBUV institutional repository are considered. Described functionality when using and the ability to communicate between different scientific bases.

Ключові слова: інтеграція, функціонал, комунікації, репозитарій.
Key words: integration, functional, communication, repository.

В теперішній час інформаційної та комп’ютеризованої ери, велику зацікавленість у всіх сферах науки викликають комунікації між різними науковими установами, інституціями, науковими колективами та науковцями загалом. Відкритість та легкість у доступі (зв’язку) до науковців та їх наукових праць, комунікації з ними обумовлюють зацікавленість у репозитарії (зокрема, Репозитарії НБУВ). Саме репозитарій бере на себе функції електронного архіву для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в установі та зв’язку із науковцями на різному рівні комунікації.
Завдяки широкому спектру інтегрованості наукових баз бібліотеки імені В. І. Вернадського, можлива інтеграція з іншими базами даних. Системи ж інтеграції даних можуть забезпечувати в свою чергу інтеграцію даних на фізичному, логічному і семантичному рівні. Інтеграція даних на фізичному рівні з теоретичної точки зору є найбільш простим завданням і зводиться до конверсії даних з різних джерел в необхідний єдиний формат їх фізичного представлення. Інтеграція даних на логічному рівні передбачає можливість доступу до даних, що містяться в різних джерелах, в термінах єдиної глобальної схеми, яка описує їх спільне подання з урахуванням структурних можливостей. Підтримку єдиного уявлення даних з урахуванням їх семантичних властивостей в контексті єдиної онтології предметної області забезпечує інтеграція даних на семантичному рівні.
На даний час репозитарій НБУВ охоплює майже 2 тисячі наукових статей, що були написані науковцями бібліотеки.
Поки що, з основної інформації функціоналу репозитарію відображається:
- інформація про автора/авторів (з особовим ідентифікатором [1]) статті;
- назва публікації мовою оригіналу, а також переклад англійською мовою;
- відомості про видання, в якому опубліковано наукову статтю;
- повнотекстовий файл публікації.
Функціональність Репозитарію НБУВ тісно пов’язана із такими базами як «Наукова періодика України» та база «Співробітники НБУВ» (Науковці).
Наукова періодика України є агрегатором всіх журнальних видань, що надходять до НБУВ, та виконує функції архіву із відкритим доступом до наукових журналів наукових установ України.
Доопрацьована та оновлена база «Співробітники НБУВ» (Науковці) включає в собі повністю сторінки всіх наукових працівників, котрі працювали та продовжують працювати на даний час в бібліотеці В. І. Вернадського. Завдяки унікальному ідентифікатору [1], котрий генерується при створенні та реєстрації нових науковців, можливо зв’язати сторінку науковця із його науковими публікаціями. База «Співробітники НБУВ» відображає узагальнену інформацію про науковця, його науковий ступінь, контактні дані та освіту, трудову діяльність та наукові інтереси із зацікавленістю в тих чи інших напрямках науки. Під основною інформацією йде перелік основних статей, опублікованих в наукових електронних журналах за останній час. База постійно оновлюється та розвивається у напрямку зручного функціонування та інформаційного узагальнення.
Репозитарій НБУВ, який в першу чергу створений як окрема наукова база та є добіркою всіх наукових статей, що були написані нашими науковцями протягом останнього часу, все ж таки повинен об’єднати в собі функціональність та легкість у доступі до всіх наукових баз нашої установи. Адже по причині того, що більша частина наукових статей та досліджень представлена у великій кількості наукових видань, виникають труднощі при пошуку цих досліджень, наукових праць тощо.
Функціональність широкого спектру дає можливість репозитарію конфігурувати права доступу для кожної групи користувачів, наприклад, обмежувати теми, доступні окремому редактору для перевірки, або пропускати крок редакторської перевірки у випадку, якщо депонування ініціюється добре відомою довіреною групою користувачів. Така конфігурація може бути здійснена за допомогою редагування відповідних файлів налаштувань. У процесі депонування для кожного елемента вибирається, чи буде він загальнодоступним, або дозвіл переглядати його буде дано тільки зареєстрованим користувачам, або тільки редакторам і адміністраторам (тобто тільки штату репозитарію).