Формування нових напрямів діяльності медичних бібліотек в сучасних умовах

ЗаявникНауменко Світлана Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіФормування нових напрямів діяльності медичних бібліотек в сучасних умовах
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК [026:61]:025.5-024.87(477)
Науменко Світлана Михайлівна,
завідувачка відділу,
відділ організаційної та науково-методичної роботи,
Національна наукова медична бібліотека України,
Київ, Україна,
e-mail: medlibinfo@gmail.com

ФОРМУВАННЯ НОВИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Проаналізовано досвід роботи обласних медичних бібліотек України в період реформування медичної галузі, пошук та впровадження нових форматів, дистанційне бібліотечно-інформаційне забезпечення в період карантину (на прикладах окремих бібліотек мережі).
Ключові слова: наукові медичні бібліотеки, бібліотечно-інформаційне забезпечення, дистанційні форми роботи.

Реформи, які наразі відбуваються в суспільстві та медичній галузі зокрема, стали серйозним викликом бібліотечно- інформаційній діяльності медичних бібліотек, їх конкурентоспроможності. До пошуку нових форм бібліотечно-інформаційної діяльності бібліотек спонукали і карантинні обмеження, викликані пандемією.
Врахувавши умови карантину, медичні бібліотеки розпочали активне використання дистанційних форм роботи з дотриманням необхідних заходів безпеки. Вивчався досвід закордонних бібліотек, які вступили в карантин раніше, активно впроваджувались свої напрацювання. Одним з важливих інструментів дистанційного бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів стали сайти бібліотек. На них надавався доступ як до власних бібліографічних і фактографічних даних, електронних повнотекстових баз періодичних видань та книг, так і до віддалених - з питань медицини та біології. Використання соціальних мереж (Skype, Viber, Telegram та ін.) дало можливість підтримувати з користувачами зворотний зв'язок, інформувати про нові надходження, фахові публікації, актуальні події з життя медичної спільноти регіону, оперативно реагувати на зауваження та потреби користувачів.
У зв’язку із закриттям бібліотек та скороченням бібліотечних посад в багатьох лікувальних закладах, обласні медичні бібліотеки розпочали пошук нових ефективних форм та методів бібліотечно-інформаційного забезпечення спеціалістів цієї ланки. Тут також стали в нагоді дистанційні форми роботи та спілкування. На сайтах обласних департаментів охорони здоров’я розміщувались списки нових надходжень, віртуальні виставки на актуальні медичні теми. Відслідковувались публікації у фаховій періодиці та інформувались користувачі за індивідуальними замовленнями, чи за угодами про співпрацю. Керівникам лікувальних закладів надсилалась індивідуальна інформація про нові методи діагностики та лікування, нові фармацевтичні препарати. Для лікарів і середнього медичного персоналу здійснювались повнотекстові тематичні добірки, дайджести, списки нових надходжень, календарі знаменних дат в галузі охорони здоров’я. Через послугу електронної доставки документів користувачі мали змогу замовити і безкоштовно отримати електронні копії документів з фондів не лише своєї бібліотеки, а й бібліотек - членів корпорації медичних бібліотек України. Особливим попитом користувалась тематика COVID-19. Чернігівською обласною медичною бібліотекою було організовано цикл виставок «Пандемія - COVID-19», «Вірусні інфекціїї - що треба знати», «Імунітет – основа здоров’я», «Що треба знати під час карантину» та інші. Систематично проводились огляди медичної преси, де акцентувалась увага на останніх досягненнях світової, української та медицини краю. Спектр тем при виконанні бібліографічних довідок був дуже широким та актуальним: «Медична реформа», «Сімейна медицина», «Пандемія COVID-19», «Коронавірусна хвороба», «Що потрібно знати про Коронавірус?», «COVID-19 на Чернігівщині», «СНІД і діти», «Онкологія – проблема людства» та ін.
Одним з актуальних напрямів діяльності, який раніше мало використовувався в роботі медичних бібліотек, стала санітарно-просвітницька робота серед молоді та школярів, пропаганда здорового способу життя, боротьба зі шкідливими звичками.
Активну роботу з населенням м. Рівне та області здійснює Рівненська обласна наукова медична бібліотека, залучаючи до неї своїх користувачів – лікарів. До Дня стоматолога бібліотека, у співпраці з лікарем-стоматологом міської стоматологічної поліклініки, провела зустріч «Запорука здоров’я та краси» та «Як вберегти зуби від карієсу». Слухачам було цікаво переглянути тематичну книжкову виставку після завершення заходу. Було організовано зустріч з лікарем-епідеміологом на тему: «Грип та коронавірус», з підготовленою книжковою виставкою «Вірусні інфекції». До Міжнародного дня боротьби з бідністю для студентів відділення «фармація» Рівненської медичної академії було проведено бесіду «Про шляхи подолання бідності», під час якого студенти ділилися своїми ідеями ліквідації злиднів.
Працівники сектора бібліотечних ресурсів Одеського обласного центру громадського здоров’я (в минулому – Одеська ОНМБ), з метою попередження випадків булінгу (цькування), які особливо гостро стоять у дитячих колективах та в молодіжному середовищі, підготували для одеситів та гостей міста виставку-пораду батькам «Як розпізнати, що дитина страждає від булінгу в школі?». До Міжнародного дня захисту дітей на сторінках сайту бібліотеки було розміщено поради «Декілька способів зберегти фізичне та психічне здоров'я дітей в епоху цифрових технологій». Активну участь працівники бібліотеки взяли в інформаційній кампанії "Карантин послаблено - небезпека СOVID-19 залишається". До Всесвітнього тижня імунізації, який відзначали 21-26 квітня 2020 року на тему: «Я вакцинований та здоровий», було проведено онлайн-конкурс дитячого малюнку.
Діяльність медичних бібліотек України спрямована не лише на якісне обслуговування користувачів та пропаганду здорового способу життя, а й на збереження досягнень попередніх поколінь. Одним з пріоритетних напрямів їх роботи є медичне краєзнавство. Впродовж багатьох десятиріч накопичуються та систематизуються унікальні матеріали про розвиток медичної науки та охорони здоров’я в регіоні, про видатних медиків краю, їх внесок у розвиток світової медицини.
Тут наведено лише окремі напрями роботи кількох обласних медичних бібліотек, як із збереженим статусом обласної установи, так і реорганізованих у відділи та сектори. В такому ключі працюють всі медичні бібліотеки. На жаль, тенденція до реорганізації (читай – знищення) обласних медичних бібліотек залишається дуже актуальною.
Наразі, понад 50 % обласних медичних бібліотек реорганізовано: у відділи медичної літератури, зі штатом 2-3 спеціалісти, при обласних універсальних наукових бібліотеках; у сектори при обласних центрах здоров’я з такою ж кількістю працівників; приєднано до медичних учбових закладів чи просто ліквідовано.
І якщо бібліотечно - інформаційне забезпечення медиків у цих областях ще здійснюється, то роботу з ґрунтовного дослідження історії медицини краю, збір і накопичення інформації цієї тематики - під великим питанням.

UDC [026:61]:025.5-024.87(477)
Svitlana Naumenko,
Head of the Department,
Department of Organizational and Scientific-Methodical Work,
National Scientific Medical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: medlibinfo@gmail.com

NEW DIRECTIONS OF MEDICAL LIBRARY ACTIVITIES IN MODERN WORD

The experience of work of regional medical libraries of Ukraine in the period of reforming the medical field, search and introduction of new formats, remote library and information support in the quarantine period (by examples of specific libraries of the network) are analyzed.
Keywords: scientific medical libraries, library and information support, remote works.