ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФОТОКАТАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПАПЕРУ

ЗаявникОстапенко Аліна Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСемінар. Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України.
Назва доповідіДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФОТОКАТАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПАПЕРУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 676.22.017
Затока Любов Петрівна,
ORCID 0000-0002-7970-1875,
науковий співробітник,
відділ наукових технологій збереження фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: zatoka@nbuv.gov.ua; lubsat@ukr.net
Остапенко Аліна Анатоліївна,
ORCID 0000-0002-5289-8196,
кандидат технічних наук,
науковий співробітник,
відділ наукових технологій збереження фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: alina-ostapenko@ukr.net

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФОТОКАТАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПАПЕРУ

Розглянуто вплив фотокаталітичних процесів на фізико-механічні показники таких видів паперу як друкарський, ганчір’яний та газетний.
Ключові слова: руйнівне зусилля, опір роздиранню, міцність на злом під час багаторазових перегинів.

Багато видів паперу призначені для тривалого користування. Папір тривалого терміну користування – це папір, який у процесі експлуатації або зберігання несуттєво або зовсім не змінює свої фізичні і хімічні властивості. Усі види паперу тривалого використання можна розділити на дві групи. До першої групи належать види паперу, які є носіями інформації: папір для друку, папір для документів, папір для фотодруку, папір для малювання і креслення, папір, що застосовується для реставрації старовинних документів – рукописів і книг тощо. До другої групи належать види паперу, які тривалий час використовуються в електротехнічній апаратурі, різних приладах і механізмах: кабельний, трансформаторний, конденсаторний, фільтрувальний папір, що застосовується в машинобудуванні тощо.
Сучасний папір для друку має різноплановий композиційний склад, оскільки за останні 20 років сталась потужна «хімізація» в технології виробництва паперу. Хімічні речовини, що застосовуються у виробництві паперу, можна розділити на дві групи: функціональні хімікати, що забезпечують певні властивості готової продукції, і процесні хімікати, що впливають на ефективність функціонування папероробних машин. І ті й інші певним чином впливають на процес старіння паперу і на його довговічність. Так, наприклад, розвиток технології хімізації паперу призвів до створення таких марок паперу, які можна віднести до композиційних матеріалів. Основні властивості таких марок паперу визначаються не тільки волокнистою матрицею, але й значною мірою полімерними добавками та іншими допоміжними матеріалами. Тому проблема вивчення процесів, що відбуваються під час старіння сучасних видів паперу, є вельми актуальною для прогнозування термінів експлуатації та зберігання паперу. У процесі експлуатації і зберігання паперовий документ не повинен жовтіти, вицвітати або руйнуватися. Однак чинний нині міжнародний стандарт на довговічний папір передбачає тільки фізичну довговічність паперу. Проте разом з папером у процесі зберігання та використання старіє і текст документів, з'являються дефекти. На фактичний фізичний стан документа на папері впливають також спосіб нанесення друку і засоби для нанесення друку. Певно, що збереження матеріалів залежить і від чистоти повітря сховищ. Забруднення повітря спорами мікроорганізмів і пилом визначає екологічний стан приміщення та вважається одним з основних факторів, що прискорюють процеси старіння матеріальної основи документів.
В рамках договору про науково-практичне співробітництво між Донецьким фізико-технічним інститутом ім. О. О. Галкіна НАН України та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ) про проведення спільних експериментальних досліджень з визначення ефективності модуля для очищення повітря у приміщенні Бібліотеки здійснено тестування цієї технології. Ще одною складовою дослідження впливу фотокаталітичного композиційного матеріалу для інактивації бактерій та спор мікроскопічних грибів були експерименти з визначення його впливу на фізико-механічні показники таких видів паперу як ганчір’яний папір, друкарський папір та газетний. Термін дослідження впливу модуля на показники паперу становив 8 год.
У табл. 1 наведено фізико-механічні показники трьох видів паперу до впливу модуля, а в табл. 2 – після його впливу.
Таблиця 1
Види паперу Фізико-механічні показники
Руйнівне зусилля, Н Опір роздиранню, мН Міцність на злом під час багаторазових перегинів, ч.п.п.
Друкарський папір № 2 22 400 3,2
Ганчір’яний папір 26 290 8
Газетний папір 15 353 6.5Таблиця 2
Види паперу Фізико-механічні показники
Руйнівне зусилля, Н Опір роздиранню, мН Міцність на злом під час багаторазових перегинів, к.п.п.
Друкарський папір № 2 22 400 3.2
Ганчір’яний папір 25 290 8
Газетний папір 10 280 1

Дані наведені в таблицях свідчать про те, що фізико-механічні показники не змінюються для друкарського та ганчір’яного паперів. Що стосується газетного паперу, то фізико-механічні показники суттєво зменшуються, що відбувається можливо через наявність у його складі деревної маси.
Таким чином, перед впровадженням у бібліотечну практику різних інноваційних проектів необхідно, насамперед, вивчати та ураховувати вплив цих технологій на фізичний стан матеріальної основи документів.

UDC 676.22.017
Liubov Zatoka,
ORCID 0000-0002-7970-1875,
Research Associate,
Department of Scientific Technologies for Preservation of Funds,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: zatoka@nbuv.gov.ua; lubsat@ukr.net
Alina Ostapenko
ORCID 0000-0002-5289-8196,
Candidate of Engineering Sciences,
Research Associate,
Department of Scientific Technologies for Preservation of Funds,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: alina-ostapenko@ukr.net
THE INFLUENCE OF PHOTOCATALYTIC PROCESSES ON QUALITY FEATURES OF PAPER
The paper reviews the influence of photocatalytic processes on physical and mechanical features of such paper types as: printing, rag and newsprint.
Keywords: breaking force, tearing resistance, folding endurance.