ГАЗЕТНА ПЕРІОДИКА ЛУГАНСЬКОГО РЕГІОНУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

ЗаявникДригайло Сергій Васильович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 3. Наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору.
Назва доповідіГАЗЕТНА ПЕРІОДИКА ЛУГАНСЬКОГО РЕГІОНУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
Інформація про співдоповідачівНоскіна Наталія Миколаївна завідувач відділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна E-mail: noskina@nbuv.gov.ua
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 070.23(477.61)"1991/2020"
Дригайло Сергій Васильович,
канд. іст. наук, науковий cпівробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
E-mail: drygaylo@nbuv.gov.ua
Носкіна Наталія Миколаївна
завідувач відділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
E-mail: noskina@nbuv.gov.ua

ГАЗЕТНА ПЕРІОДИКА ЛУГАНСЬКОГО РЕГІОНУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Проаналізовано кількість та види друкованих ЗМІ Луганська та Луганської області, їх тематичне спрямування, мова видань, сфера їх розповсюдження, стан реформування друкованих ЗМІ за період з1991по 2020 роки.
Ключові слова: газети, друковані ЗМІ, Луганська область, регіональна преса, часописи.

Газетний фонд відділу формування та використання газетних фондів (ВФВГФ) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) – архівний, історичний, інформаційний ресурс для вітчизняних та іноземних вчених, журналістів, біографістів, краєзнавців, пресознавців. Особливу цінність має регіональна преса України. Тому відділ проводить постійний моніторинг газетної періодики України, докладає усіх зусиль для максимально повного комплектування фонду регіональною пресою, зокрема і Луганщини.
Для визначення кількості видань, котрі виходили 1991–2020 рр. у Луганській області, нами було досліджено: «Перелік друкованих ЗМІ Луганської області» Книжкової палати України ім. І. Федорова, «Статистичні дані про випуск друкованих ЗМІ (газети)» та «Зведений перелік об’єктів реформування (станом на 31.10.2019 р.)» Державного комітету телебачення і радіомовлення України, відомості Державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності Міністерства юстиції України, бази даних відділу пресознавства і ВФВГФ НБУВ та ін. джерела. За даними Державного комітету телебачення і радіомовлення України станом на 2013 р. у Луганській області зареєстрована 641 газета.
У результаті нашого дослідження виявлено 764 газети, котрі виходили, або були зареєстровані у період з 1991 по 2020 роки у Луганську та області. З них надійшли до ВФВГФ НБУВ і відображені в «Електронному каталозі НБУВ «Газети України 1816–2016 рр.» та базі даних «Газети. Нові надходження» ВФВГФ НБУВ – 652 видання.
Окупація частини Луганської області у 2014 р. призвела до значного зменшення кількості друкованих ЗМІ, що реально виходили у Луганську та області. За даними Державного комітету телебачення і радіомовлення України» станом на 2020 р. у Луганському регіоні виходило лише 27 газет, усі вони надходили до ВФВГФ як обов’язкові примірники документів (газет).
Найбільш поширеними і тиражованими видами газетної періодики Луганщини 1991–2020 рр. були громадсько-політичні видання, їх нараховувалось понад 207 у т. ч. партійних – 37, комунальних – 40. Приватних – 130, рекламних й інформаційних видань – 250.
До комунальної преси належали обласні, міські та районні видання, зокрема: «Луганская правда», «Наша газета», «Известия Луганщины», «Луганщина UA» («Вісник Луганщини») та ін. Усі перелічені газети, окрім «Луганщини UA», припинили існування з початку російської окупації частини Донецької і Луганської областей у 2014 р. У області виходило 18 районних комунальних газет, котрі з 2019 р. отримали повну незалежність від органів державної та місцевої влади, відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Комунальні громадсько-політичні часописи висвітлювали діяльність державних і місцевих органів влади та органів самоврядування.
Частину громадсько-політичних газет становили друковані ЗМІ політичних партій, які вели свою політичну пропагандистську діяльність в Луганському регіоні. Всього до ВФВГФ за зазначений період надійшло 36 партійних газет та 12 спеціальних газетних випусків.
Окрім загальнополітичних газет, на Луганщині видавалися й спеціалізовані часописи. За цільовим призначенням, читацькою адресою вони розподілялися на видання з питань економіки і бізнесу, освіти й культури, медицини й права, а також виробничі, спортивні, релігійні, часописи, газети для молоді, дітей та дозвілля.
Луганська область – потужний промисловий регіон України, де розвинена вугільна, будівельна, харчова та легка промисловість. Виробнича періодика: фабрично-заводські, шахтарські, будівельні видання становили невід’ємну частину друкованих ЗМІ області. Фабрично-заводські, шахтарські часописи Луганської області у газетному фонді НБУВ представлені виданнями великих металургійних, вагонобудівних, хімічних, будівельних підприємств регіону та шахтоуправлінь. Вони інформували читачів про новини і проблеми підприємств, про життя і виробничі досягнення робітничих колективів.
Зі здобуттям Незалежності та стрімким розвитком капіталістичних економічних відносин на Луганщині з’явився новий тип друкованих засобів масової інформації – ділова преса. Ділова преса спрямовувала свої зусилля на забезпечення інформаційних потреб підприємців, популяризацію принципів ринкової економіки, рекламу місцевих товарів та послуг тощо.
На початку 90-х років ХХ ст. в Україні отримала розвиток й релігійна преса. Найбільш розповсюдженими на Луганщині були видання православних та протестантських релігійних громад. Газети публікували богословські статті, матеріали про життя священників і ченців, благодійницьку та просвітницьку роботу релігійної громади.
Доволі розвиненою в Луганській області була освітянська, студентська, учнівська, дитяча та ін. преса.
Офіційно понад 500 часописів Луганщини зареєстровані як двомовні. Однак, реально, більшість часописів виходили російською мовою. Близько 120 газет задекларували себе виключно російськомовними. Українську мову видання обрали лише 45 видань.
Переважна більшість друкованих ЗМІ Луганщини мали місцеву та регіональну сферу розповсюдження через передплату, продаж у роздріб та безкоштовну доставку у поштові скриньки населення (рекламні, релігійні, партійні видання та ін.). На загальнодержавному рівні, станом на 2014 р., розповсюджувалися 16 газет.
Вивчення регіональних ЗМІ дає можливість встановити не тільки кількісні показники газетної періодики, читацьку та тематичну спрямованість часописів, а й вивчати і прогнозувати соціально-економічний, науковий, освітній, культурний розвиток регіону.UDC 070.23(477.61)"1991/2020"
Dryhailo Serhii,
Candidate of Historical Sciences, Research Associate,
V. Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Noskina Nataliia,
Head of Department, V. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
LUHANSK REGION NEWSPAPERS IN
MEDIA LANDSCAPE OF UKRAINE

Amount and kinds of printed media of Luhansk city and Luhansk region, their thematic scope, media language, distribution scope, reformation condition of the printed media for the period from 1991 to 2020 were analyzed.
Key words: newspapers, printed media, Luhansk region, regional press, magazines.