Презентація науково-довідкового видання «Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до енциклопедичного словника» (К.: НБУВ, 2017)

ЗаявникГарбар Лариса Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 3. Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки
Назва доповідіПрезентація науково-довідкового видання «Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до енциклопедичного словника» (К.: НБУВ, 2017)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Науково-довідкове видання «Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до енциклопедичного словника» репрезентує біографічні відомості як про знаних бібліотекознавців – розробників теорії, історії, методики та організації бібліотечної справи, так і про пересічних співробітників просвітянських, університетських, наукових, публічних, сільських та дитячих бібліотек. У виданні також надана також інформація про українців – діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи інших держав, які зробили свій внесок в українську національну книжкову культуру та бібліотечну справу.
Задекларовані хронологічні межі видання – кінець ХІХ ст. – 1941 р. Нижня межа – це доба, коли розпочався активний розвиток національної самосвідомості українського народу, з’явилися численні культурно-просвітницькі установи та товариства за національною ознакою, осередки «Громад» та «Просвіт», а започаткування українських за своєю сутністю бібліотек стало одним із переконливих виявів культурного розвою народу, його спроможності відстоювати власну незалежність, зберігати і примножувати свої культурні здобутки. Саме в цей час поряд із політичними партіями і громадськими рухами бібліотеки стали чинником творення української нації, а бібліотекарі – провідниками прогресивних починань та змін у суспільстві.
Початок ХХ ст., період Української революції, часи утвердження радянської влади в Україні – віхи, коли протягом кількох років сформувалася широка мережа різнопрофільних бібліотек і перші паростки національних спеціалізованих бібліотек; коли виникла низка національних установ, зокрема Національна бібліотека Української держави в місті Києві (1918), Головна книжкова палата (1919), Український науковий інститут книгознавства (1922), а також бібліологічні товариства, бібліотечні об’єднання, бібліотечні курси; коли відбувся ряд реформ, що суттєво вплинули на місце і значення бібліотек і бібліотекарів у суспільстві. Це час, коли бібліотечна спільнота України висунула зі своїх лав велику кількість непересічних особистостей, які своєю працею заслужили на включення до біобібліографічних і енциклопедичних довідників.
У виданні на широкому архівному матеріалі простежено зміни в професійному складі бібліотечних працівників, які до 1920–1930-х років переважно не мали фахової освіти, були викладачами вищих навчальних закладів, вихідцями з інтелігенції, вчительства, службовцями тощо, але завдяки базовій класичній освіті, ентузіазму, наполегливості, постійній самоосвіті зуміли стати високопрофесійними бібліотечними спеціалістами.
Довідник може бути використаний як додатковий посібник до навчальних курсів з історії бібліотечної справи, бібліотекознавства та українознавства.